Česká inovativní firma Altron slaví 30 let existence. Mezi regiony, kde uspěla s vývozem, patří Blízký východ. Její kontejnerová datacentra využívá například policie v Dubaji. Systém je uzpůsoben na ochranu dat mimo jiné proti extrémní teplotě nebo bombovému útoku.

Odolné kontejnery s logem Altronu lze zatím vidět v Ománu a Spojených arabských emirátech, firma se s nimi chystá i na další blízkovýchodní trhy.

Jak ochránit data v jejich virtuální i fyzické formě. Na to se dlouhodobě zaměřuje česká společnost Altron. Firma založená v roce 1991 oslavila své 30. narozeniny ve vrcholné formě. V uplynulém fiskálním roce dosáhla obratu ve výši jedné miliardy korun a má v současnosti přes 200 zaměstnanců. Nabízí řešení všech typů datových center od návrhu přes realizaci až po servis, monitoring a požární i fyzickou bezpečnost.

V České republice Altron bodoval třeba s dodávkami pro mobilní operátory, nemocnice nebo pro ministerstvo vnitra. S datovými centry ale uspěl i v zahraničí. Vedle unijních zemí nebo Ruska patří k hlavním exportním regionům Altronu arabské země. Od roku 2011 dokonce firma provozuje vlastní pobočku ve Spojených arabských emirátech. „Za těch deset let jsme tam dosahovali obratu kolem 50 milionů korun ročně,“ říká majitel firmy Milivoj Uzelac. Od roku 2013 provozuje Altron také pobočku v Ománu.

Stopu firmy lze ale najít už i v Saúdské Arábii, Kataru nebo Jemenu. „Tento region peníze z ropy investuje do moderních technologií, protože oni chápou, že ropa jednou dojde,“ podotýká Milivoj Uzelac.

Arabští zákazníci nejsou tolik svázáni cenou při výběrovém řízení, za kvalitu jsou připraveni náležitě zaplatit, podotýká Milivoj Uzelac.

V Ománu Češi pomohli se zavedením internetu na venkov

Trh s datovými centry na Blízkém východě by měl podle analýzy poradenské společnosti Arizton v následujících pěti letech dosáhnout objemu čtyř a půl miliardy dolarů. Mezi hlavní důvody patří zvýšená potřeba online přístupu k různým službám či větší využití internetu věcí, a to i v souvislosti s pandemií koronaviru. Stoupá také poptávka po řešení pro chytrá města.

Například Dubaji tak Altron dodal kontejnerová datová centra pro tamní ministerstvo vnitra a policii. V Kataru v současnosti dokončuje projekt ve spolupráci s jedním z největších softwarových gigantů, který zde staví velké datové centrum. Pracovníci Altronu zde figurují se svým know-how jako techničtí konzultanti.

Blízkovýchodní region již také rozvíjí pokrytí 5G sítí. „S jejím zaváděním jsme pomáhali v Ománu místnímu telefonnímu operátorovi, který díky nám dokázal pokrýt i ty nejodlehlejší části země,“ říká generální ředitel Altronu Martin Souček. To mělo vliv i na růst objemu dat využívaných jak ze strany běžných spotřebitelů, tak i podniků. V Ománu díky tomu také vzrostlo využití internetu ve venkovských oblastech.

Výhoda kontejnerů? Lze je přemísťovat a různě kombinovat

Altron nabízí modulární datová centra ve speciálních kontejnerech. Veřejná, municipální i vládní cloudová centra vybudovaná v těchto českých kontejnerech se nacházejí ve Spojených arabských emirátech a Ománu, připravují se také v Saúdské Arábii a Kataru. Kontejnery lze libovolné převážet a opětovně zprovoznit během několika hodin, výhodou je i jejich tepelná a požární odolnost. „Většinou sestavujeme dva a více kontejnerů do jednoho celku anebo distribuujeme sestavy několika technologicky propojených kontejnerů,“ vysvětluje Martin Souček.

Sestavení více kontejnerů do jednoho celku umožňuje ušít zákazníkovi řešení na míru.

„Při stavbě datových center pracujeme i s rizikem bombových útoků. Jsou pro tyto případy snadno přemístitelná. Zvýšenou pozornost věnujeme i potenciální ztrátě dat. Navrhujeme proto taková řešení, která je klientům ochrání pro případ, že by o jedno centrum přišli. Data shromažďujeme na dvou na sobě geograficky nezávislých územích,“ vysvětluje Souček. „Vzhledem k narůstajícímu počtu kybernetických útoků, ale i k živelným katastrofám je potřeba mít jistotu, že nemůže při jakékoli příležitosti dojít k úniku dat,“ dodává.

Tady čas neexistuje

Podle Milivoje Uzelace je trh Spojených arabských emirátů a některých dalších zemí Perského zálivu v současnosti oblastí tisíce a jedné obchodní šance. „Je to fantastický region, všem vývozcům bych ho doporučil. Kombinuje britskou obchodní kulturu řekněme s určitou dravostí. Výběrové řízení funguje jinak než u nás. Když investora dokážete přesvědčit, že vaše řešení je to, co potřebuje k dosažení svých cílů, tak ty cíle jsou vysoké. A zákazník si klidně může koupit tu nejdražší technologii, když mu vyhovuje,“ popisuje podnikatel.

Ve Spojených arabských emirátech je v mnohém znát britský styl vedení byznysu, dochvilnost ale od arabských obchodníků čekat nelze.

Na druhé straně znamená Arábie některé kulturní rozdíly. „Asi jeden ze základních je samozřejmě ten, že neznají faktor času. Nehraje pro ně žádnou roli. Projeví se to někdy čekáním dvě nebo tři hodiny na jednání. Ovšem jindy třeba i tím, že za nimi přiletíte a oni si ten čas neudělají vůbec.“

Společnost Altron

Firma, která letos slaví 30 let existence, je jedničkou mezi dodavateli datových center a technologické infrastruktury na českém trhu. Ve společnosti pracují přes dvě stovky zaměstnanců, z toho je více než 20 vývojářů a 80 techniků. Centrálu má Altron v Praze. Od roku 2013 provozuje vlastní inovační centrum. Spoluzakladatelem a současným majitelem firmy je podnikatel Milivoj Uzelac.

Masy lidí, kteří přicházejí za prací, potřebují web a mobily

Určitou technologickou revoluci, kterou bohatší arabské země procházejí, potvrzuje ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji Vladislav Polách. „Hlavní výzvou zemí Perského zálivu je diverzifikace ekonomik a odklon od těžby ropy a zemního plynu. ICT sektor je jedním z často zmiňovaných oborů, kam by se měly obracet, což už se ostatně děje,“ říká.

I český export do této oblasti podle něj od přelomu tisíciletí nejen výrazně narostl, ale především se strukturálně změnil. Nyní ve vývozu dominují výrobky s vyšší přidanou hodnotou.

Velkým zájem o využití internetu a pokročilých služeb v oblasti mobilních telefonů podle Vladislava Polácha souvisí se specifickou věkovou strukturou obyvatelstva arabských zemí. „Snad nejvýraznějším příkladem jsou Spojené arabské emiráty, které mají velmi vysoký poměr lidí v produktivním věku. Ten je způsoben vysokým počtem expatů – tedy zahraničních pracovníků – oproti původnímu obyvatelstvu. Emiráty se díky tomu umisťují na prvních příčkách co do počtu mobilních telefonů na obyvatele (2. místo na světě) či počtem aktivních uživatelů internetu (5. místo na světě),“ vysvětluje.

Mezi přistěhovalci, kteří jdou do bohatých arabských zemí za prací, početně dominují Pákistánci, Indové a Bengálci.

Na druhou stranu je ale podle Vladislava Polácha nutno podotknout, že i v tomto oboru mají ještě Spojené arabské emiráty velký prostor pro zlepšení. „Místní úřady stále dost protežují využívání papírových formulářů. Toto se snad od konce roku 2021 se strategií paper-less economy změní. Země má dále například v porovnání s EU velmi drahé internetové připojení. Celkově se tak očekává, že sektor ICT pro oblast Perského zálivu by měl v následujících pěti letech růst v průměru o 2,5 procenta ročně.“

Češi vybavují města budoucnosti. Chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Množství dat vypuštěných na web se za pět let zdevítinásobilo

Konkrétně trh edge datových center, která jsou díky svému umístění v blízkosti koncových uživatelů – a tedy bez prodlevy při zpracování dat – vhodné například pro systémy v internetu věcí, čekají silné roky i v globálním měřítku. Podle analýzy poradenské společnosti PwC se má do roku 2024 téměř ztrojnásobit. Dosáhne tak objemu 13,5 miliardy dolarů oproti čtyřem miliardám dolarů v roce 2017.

Pandemie byla pro internet přelomem, uživatelů jsou už víc než 4,5 miliardy

Na růst globálního významu internetu měla zásadní vliv pandemie koronaviru. Lidé na webu začali trávit přibližně o 30 procent více času a využití sítě stouplo dokonce o polovinu. Podle portálu DataReportal přibylo jen v loňském roce na světě 319 milionů nových uživatelů sítě. Na začátku letošního roku tak bylo k internetu připojeno už téměř 60 procent obyvatel planety, tedy přes 4,5 miliardy lidí. V České republice patří podle České statistického úřadu mezi aktivní uživatele internetu – ve věkové kategorii nad 16 let – už čtyři pětiny všech obyvatel.

S exponenciálním nárůstem konzumace internetu a počtu připojených zařízení v soukromém i veřejném sektoru roste i celkový objem dat. Ten se zvyšuje závratně. Zatímco ještě v roce 2016 se celosvětově vyprodukovalo 6,8 zettabytů dat, letos se očekává produkce až 59 zettabytů. „Za tímto rozvojem vidíme rychle se rozvíjející odvětví e-commerce, velký nárůst startupů, vliv internetu věcí, ale rovněž i snahy vlád po celém světě o digitalizaci státní správy,“ podotýká k tomu Martin Souček.

Největší růst se přitom očekává v oblasti Asie a Tichomoří. A to vidí český Altron jako velkou obchodní příležitost. „Náš produkt se nám zdá vhodný pro export. Vidíme o něj velký zájem nejen na Blízkém východě, ale i v Africe a na dalších trzích. Chceme proto náš export v následujících letech násobně zvýšit,“ uzavírá majitel Altronu Milivoj Uzelac.

Tomáš Stingl

Další články