Výrobce Olomouckých tvarůžků hlásí hlásí solidní zájem o své výrobky doma i v zemích Střední Evropy. Plánuje postavit v Lošticích nový závod, který zvedne výrobní kapacitu firmy až o 70 procent.

Loni firmě vzrostl obrat meziročně o 2,2 procenta, letos hlásí za prvním čtvrtletí další růst.

Společnosti A.W., která vyrábí Olomoucké tvarůžky, loni dosáhla obratu 419 milionu korun. Výrobce jediného původně českého zrajícího sýra zaměstnává ve výrobním závodě v Lošticích 180 lidí a ve střednědobém horizontu má v plánu vybudování nového výrobního závodu s navýšenou kapacitou.

Vedle prodejů v České republice část své produkce firma také vyváží na Slovensko a menší objem pak do Maďarska a Polska. .„Potěšilo nás, že jsme na konci minulého roku úspěšně obhájili mezinárodní certifikaci IFS na vyšší úrovni, což je jeden z nejpřísnějších potravinářských certifikátů z hlediska kvality a bezpečnosti výroby vůbec,“ uvedl Michal Pavelka, generální ředitel a CEO společnosti.

Olomoucké tvarůžky se vyrábějí z netučného kyselého tvarohu a jsou charakteristické nezaměnitelnou chutí a vůni. Jsou jediným původním českým sýrem.

Výrobce letos pokračuje s přípravou strategické investice do nového závodu na vlastních pozemcích v Lošticích. „V současnosti probíhají projekční práce na vybudování inženýrských sítí, finalizujeme technologickou a architektonickou studii a připravujeme se na zadání projektové dokumentace pro stavební povolení k nové investici,“ informoval Michal Pavelka. Oproti stávajícímu stavu výrobních kapacit by realizace nových výrobních prostor měla přinést navýšení kapacity při maximálním vytížení až o 70 procent. Předpoklad zahájení výstavby je v horizontu dvou až tří let.

Olomoucké tvarůžky chrání EU jako zeměpisné označení

Vyhlášená pochoutka z Loštic se vyrábí z netučného kyselého tvarohu. Obsahuje plnohodnotné bílkoviny, vápník a díky malému obsahu tuku má nízkou energetickou hodnotu. Chuťové a výživové vlastnosti Olomouckých tvarůžků ocenila už v roce 2010 Evropská komise, která jim udělila chráněné zeměpisné označení.

Společnost A. W. Loštice

Výroba Olomoucký tvarůžků na Hané je doložena již na přelomu 15. a 16. století. Od roku 1876 se Olomoucké tvarůžky vyrábějí v Lošticích. Manufakturní výrobu založil Josef Wessels s manželkou. Název současné společnosti A. W. získala firma podle Aloise Wesselse, což byl syn zakladatelů. V roce 1991 byla tvarůžkárna v restituci vrácena potomkům původních majitelů. V současnosti firma zaměstnává okolo 180 lidí, každoročně vyrobí přibližně 2 200 tun tvarůžků ve více než třiceti tvarových, chuťových a hmotnostních variantách a provozuje čtyři podnikové prodejny v Lošticích, Olomouci, Brně a Ostravě.

Zdroj: Tisková zpráva společnost A. W.