Robot na kontrolu potrubí nebo filtry pro případ záplav. Exportéři předvedli technologie Balkánu

Do Bosny a Hercegoviny a do Srbska zamířila na konci května velká mise českých podniků nabízejících řešení v oblasti vodovodů, kanalizací nebo čističek. Vzbudili velký zájem místních firem a měst. Na Balkán totiž potečou v následujících letech z EU miliardy eur právě na nákup a rozvoj vodárenských technologií.