Ochrana názvů jako Olomoucké tvarůžky nebo Žatecký chmel posílí. Česko se připojí k Ženevskému aktu

Evropská unie letos v únoru přistoupila k novému rozšíření Lisabonské dohody Světové organizace duševního vlastnictví, k takzvanému Ženevskému aktu. Možnost samostatného přístupu má i Česká republika, která zahájila projednávání ratifikace této mezinárodní smlouvy v parlamentu a připojí se nejspíš v průběhu nadcházejícího roku.