Ekonomicky vyspělá Belgie stabilně patří mezi evropské lídry v inovacích. České firmy zde mají šance v oblasti biotechnologií, leteckém průmyslu či dopravě. Nové možnosti v energetice jim otevírá belgický úprk od jádra i překotný rozvoj solárních a větrných elektráren.

Brusel je obchodním a politickým centrem Belgie a také srdcem a mozkem Evropské unie.

Z hlavní silnice mezi městy Mol a Lommel v belgickém Limbursku máme ideální výhled na nekonečné plantáže solárních panelů. Mezi nimi trčí k nebi stometrové větrníky, dokazující, že Belgie rychle zvyšuje podíl obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny.

Velkou solární elektrárnu Kristalpark postavila v areálu bývalé fabriky na výbušniny česká firma Greenbuddies. „Pozemní FVE Kristalpark je jedním z našich největších projektů. Elektrárna se pyšní výkonem 71 MWp a stojí na ploše 150 hektarů,“ prozrazuje jednatel společnosti Aleš Spáčil.

Zhruba před dvěma lety začala spolupráce tuzemského dodavatele se společností Ministry of Solar, která je jedním z nejvýznamnějších belgických hráčů v oboru. Česká firma má díky ní za sebou další úspěšné projekty. Greenbuddies tak pomáhají – nejen v Belgii – šířit dobré jméno české fotovoltaiky.

Vítaná pomoc státu

Greenbuddies patří mezi klienty státní agentury na podporu obchodu CzechTrade. Ta jim pomohla mimo jiné se získáváním kontaktů na významné firmy v Beneluxu, z nichž některé se staly jejími klienty.

Energetika: Češi mají co nabídnout

Belgie je v současnosti jedním z evropských lídrů ve využívání obnovitelných zdrojů energie. V červnu 2023 se zde díky solárním panelům a větrníkům vyrobily (v přepočtu na počet obyvatel rekordní) 2 TWh elektřiny. Celkově dokázaly obnovitelné zdroje zajistit pro pokrytí energetického mixu v Belgii 25 procent elektřiny.

Dnes se větrníky na výrobě elektrické energie v zemi podílejí přibližně z pětiny a do roku 2030 se má jejich podíl zvýšit až na 30 procent. A boom solárů a větrných turbín je vítanou příležitostí pro české podniky.

Ty se zde podle ekonomické diplomatky Velvyslanectví ČR v Bruselu Evy Kordové mohou zaměřit také na propojení energetických sítí, což zahrnuje komplexní řešení včetně IT komponentů.

Belgie je jedním z evropských lídrů ve využívání obnovitelných zdrojů energie.

„Významné možnosti budou ve výrobě turbín a dalších komponentů pro větrnou energetiku. Jejich produkce evropskými firmami bude vyžadovat podstatné navýšení. Důležitým aspektem může být podpora ze strany EU ve finanční i regulatorní oblasti,“ popisuje Eva Kordová.

Belgická vláda navíc před dvěma lety schválila významnou finanční podporu na energetickou transformaci a využívání obnovitelných zdrojů, a to v celkové výši 1,16 miliardy eur (na tři roky). „Půjde o zmíněné zdroje z větrné a solární energie a zejména o využití zeleného vodíku. Počítá se také s podporou výzkumu a vývoje, do kterého se rovněž mohou zapojit české společnosti,“ prozrazuje diplomatka.

Soumrak jaderné energetiky? Šancí jsou modulární JE

Velké příležitosti pro tuzemské firmy vidí v oblasti energetiky také ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Belgii Pavel Zelenka. „Belgie plánuje stát se předním dovozcem čistého vodíku z mimoevropských zemí a k tomu potřebuje technická řešení, jako jsou například vysokotlakové nádoby s velkým objemem. Zaměřuje se také na větrnou energetiku, v níž se chce stát předním producentem energie i lídrem v technických řešeních. V tomto sektoru bude potřebovat doplnit některá technologická řešení a komponenty,“ potvrzuje zástupce CzechTrade.

„Belgie navíc ohlásila ukončení provozu jaderných elektráren v příštím roce, a proto bude vyžadovat řešení pro ukončení provozu stávajících reaktorů,“ dodává Pavel Zelenka.

Jadernou energii ale Belgie zcela opustit nechce. Plánuje zaměřit se na budoucí využití modulárních jaderných reaktorů. Také v této oblasti mají Češi mnoho zkušeností a mohou nabídnout své odborné kapacity.

Vstupní brána na významné trhy

Belgie nepatří mezi největší evropské trhy – v zemi mezi Ardenami a pobřežím Severního moře dnes žije 11,7 milionu obyvatel. Velkými hráči je ale využívána například k testování trhu pro nové výrobky. Zároveň je podle Evy Kordové důležitou vstupní branou na ostatní západoevropské trhy. Význam její strategické polohy zmiňuje také Pavel Zelenka.

Trhy v Bruselu. Belgie patří mezi nejbohatší evropské země.

„Se svou polohou, kdy sousedí s Nizozemskem, Německem, Lucemburskem, a především s Francií, se stává velmi zajímavým hráčem pro vstup našich firem i na tyto trhy. Sama o sobě je zajímavá i umístěním mezinárodních organizací v Bruselu, což reprezentuje významnou kupní sílu velkým zastoupením evropských i mimoevropských spotřebitelů na jednom místě a příležitost pro české firmy v oblasti spotřebního zboží,“ připomíná Zelenka.

„Kdo chce na tomto trhu uspět, musí přijít s originálními výrobky a s inovativními řešeními, které splňují podmínky udržitelnosti, a především musejí být konkurenceschopné.

Belgie může být pro Čechy zajímavá i z pohledu obchodování s Velkou Británií a mnoha mimoevropskými státy. Například nedávno vzniklý přístav Antverpy – Bruggy má terminál v České republice v Mošnově s cílem usnadnění logistické přepravy zboží ze střední Evropy do celého světa.

„Umístění mezinárodních unijních a bezpečnostních organizací v Belgii může být pro naše exportéry významné i z pohledu účasti na mezinárodních tendrech a i zde je patrná česká stopa. Česká společnost Aricoma je jedna z těch, která se stala velmi úspěšnou v tendrech do EU, především svými dodávkami komplexního řešení IT,“ dodává Pavel Zelenka.

Belgie je stále důležitějším obchodním partnerem

Vývoz ČR do Belgie v posledních letech stabilně roste. V roce 2023 činil český export téměř 101 miliard korun (zhruba o 2,7 miliardy více než v roce 2022; a jedná se o meziroční růst vývozu o 2,7 %). ČR se navíc může pochlubit kladným saldem obchodní bilance s Belgií.

„V českém vývozu do Belgie převažují položky automobilového průmyslu. Mezi další vyvážené položky patří stroje a strojírenské výrobky, elektrické stroje a přístroje, hygienické výrobky a výrobky ze železa a oceli,“ vypočítává Pavel Zelenka

Jak na jednání s Vlámy a Valony?

Ačkoli jsme na společném unijním trhu, mohou se čeští podnikatelé, kteří chtějí dobýt Belgii, potýkat i s obtížemi? „Podobně jako v dalších zemí EU i zde dochází v některých oblastech ke zpřísňování unijní legislativy na národní úrovni, což může vést k jistým komplikacím při průniku na místní trh. Nicméně asi největší překážkou může být rozdílnost implementace národní legislativy z pohledu regionálního rozdělení země, vysoká úroveň zdanění a složitost daňového systému a také náklady na pracovní sílu,“ prozrazuje Pavel Zelenka.

Překvapením pro české podnikatele může být i odlišná obchodní kultura v jednotlivých regionech Belgie. „S orientací při exportu na belgický trh nicméně CzechTrade českým podnikatelům rád pomůže,“ usmívá se Pavel Zelenka.

Desatero pro obchodování s Belgií

Češi se v Belgii občas stále potkávají s nízkým povědomím o českém průmyslu, výrobcích, tradicích, reáliích či historii. Česko je pro Belgičany stále součástí východní Evropy, o historickém propojení se Západem či průmyslové tradici ČR mnozí vědí jen málo. „Při komunikaci s místními partnery bych firmám doporučil být trpělivý a konzistentní v dobývání trhu, budovat svou značku a více promovat kvalitu svých výrobků a služeb, jejich udržitelnost, inovativnost a také svou odbornost. I belgický trh se potýká s problémy, opouští staré a hledá nové dodavatelské řetězce, a to je příležitost pro naše firmy se více zviditelnit a tím i uspět,“ říká zástupce CzechTrade.

Pozor na kulturní a jazykové rozdíly

Při navazování obchodních kontaktů s Belgií je potřeba mít na paměti, že se jedná o multikulturní zemi se třemi svébytnými regiony (Vlámskem, Valonskem a Bruselem), v nichž se mluví třemi jazyky. „Ve Flandrech se bez problémů domluvíte anglicky, ve Valonii se určitě hodí znalost francouzského jazyka. Belgie je známá svou dynamickou podnikatelskou kulturou, a proto na belgické partnery udělá dojem profesionální jednání s jasným cílem vedoucím ke spolupráci. Je třeba znát rozdíly mezi Vlámy a Valony, hovořit k věci a nemluvit příliš obšírně. Jednání musí být vedeno s trpělivostí na vysoké profesionální úrovni s cílem win‑win pro obě strany,“ upozorňuje na možná úskalí Pavel Zelenka.

Zelená pro biotechnologické startupy

Kromě výše zmíněné energetiky jsou nejperspektivnějšími obory pro české vývozce například zdravotnictví a farmacie nebo letecký průmysl. „Belgie je lídrem v aplikovaném výzkumu a vývoji v biotechnologiích. Spolupráce firem a výzkumů z ČR by mohly otevřít možnosti pro partnerství startupů i etablovaných projektů, do kterých Belgie přitahuje vysoké kapitálové investice. Tato oblast může být zajímavá i pro české podnikatelské a vědecké subjekty zabývající se umělou inteligencí,“ popisuje Zelenka.

Že nedávno skončené belgické předsednictví posunulo Evropskou unii k silnější podpoře biotechnologických startupů připomíná i ekonomická diplomatka Eva Kordová. České biotechnologické startupy jsou přitom často konkurenceschopné i v nejvyspělejších zemích.

„Cílem belgického předsednictví bylo představit alternativy pro evropské společnosti, které obvykle v další fázi růstu hledají kapitál mimo EU, protože unijní kapitálové trhy nejsou svými možnostmi srovnatelné. V důsledku toho dochází k převzetí biotechnologických firem a jejich odchodu mimo Evropu. Evropská komise proto letos oznámila záměr vytvoření panevropských fondů, které by usnadnily privátní investice tohoto rozsahu do biotechnologií,“ dodává Kordová.

Belgické předsednictví posunulo EU k silnější podpoře biotechnologických startupů

Belgie je silná také v dalších inovativních high-tech oborech, jako jsou polovodiče nebo letecký a bezpečnostní průmysl. Evropská komise zařadila Belgii do kategorie „inovačních lídrů“. Do tohoto elitního klubu patřily v roce 2023 jen Dánsko, Finsko, Švédsko, Nizozemsko a právě Belgie.  

„Na svém území má země špičková výzkumná a vývojová pracoviště. Výzkumný a vývojový institut IMEC patří ke globálním lídrům v oblastech nanotechnologií a vývoje polovodičů a čipů a je ideálním příkladem komercionalizace vědy a výzkumu. Partnerství s IMEC může českým (především malým a středním) podnikům, otevřít cestu ke kapitálově silným projektům a k propojení s globálními hráči,“ doplňuje Pavel Zelenka.

Boom solárů a větrníků v Beneluxu je vítanou příležitostí pro české firmy.

V zemi, kde je po Česku druhá nejhustší železniční síť v Evropě, je významný také železniční sektor. Snahou o snižování emisí ve vlakové dopravě je Belgie proslulá. Zaměřovat se bude na projekty na podporu zelených technologií jako například využití vodíku v dopravě.

„Belgie je zajímavá i pro ty, kteří jsou svým podnikáním zaměřeni na oblast aeronautiky a vesmírného průmyslu. Valonsko je zaměřeno na mezinárodní projekty vývoje kosmických raket a součástek pro bojové letouny F‑35. Zde je prostor pro české firmy v oblasti dodávek komponentů pro letadla,“ doplňuje Pavel Zelenka.

Co nabízí CEBRE českým podnikatelům?

Brusel je nejen obchodním a politickým centrem Belgie, ale také srdcem a mozkem Evropské unie. Díky lokaci unijních institucí v Bruselu zde mají i české podnikatelské reprezentace své zastoupení k prosazování svých zájmů (ve vztahu k evropské agendě) v podobě České podnikatelské reprezentace při EU (CEBRE).

„Zahraniční kancelář CEBRE nabízí českým firmám i vědeckým a výzkumným organizacím služby, které jim pomohou lépe se orientovat v agendě EU, a to především prostřednictvím cíleného monitoringu nové legislativy, rozhodnutí a iniciativ EU, stanovisek evropských podnikatelských federací a sektorových svazů sídlících v Bruselu. Zaměřuje se také na vyhledávání kontaktů v institucích EU, jejich využití pro firemní prezentace a projekty, identifikaci správných fondů a programů EU pro záměry našich firem a monitoring v nich vyhlašovaných výzev. V neposlední řadě zastupujeme zájmy zakladatelů CEBRE před institucemi EU a evropskými podnikatelskými federacemi,“ shrnuje  Pavel Zelenka, který má agendu CEBRE také na starosti.

Zakladatelé CEBRE (SP ČR, HK ČR a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR)

Mezi priority CEBRE patří prosazování zájmů a priorit českých podnikatelských a zaměstnavatelských svazů a jejich členů. „Mezi nejdůležitější priority CEBRE na období 2024 až 2029 patří především zachování konkurenceschopnosti, snižování byrokratické zátěže, ekonomická migrace, digitalizace a rozvoj strategického partnerství s třetími zeměmi s cílem zajištění prosperity, bezpečnosti a sociální rovnosti v rámci EU,“ vypočítává Zelenka.

CEBRE chce také motivovat české firmy k účasti na „veřejných konzultacích“ a zaměřit se na nástroje veřejné debaty nad připravovanou legislativou EU. Zastoupení CEBRE hodlá přispět i ke zvýšení podílu účasti českých podnikatelských a vědeckých subjektů na „komunitárních programech EU“.

Belgická ekonomika v číslech

Ukazatel20212022202320242025
Růst HDP (%)6,853,011,41,31,2
HDP/obyv. (USD/PPP)61968,9868432,63716907416076720
Inflace (%)3,2110,332,292,42,1
Nezaměstnanost (%)6,285,565,545,85,8
Export zboží (mld. USD)549,17637,6566,4582,7643,3
Import zboží (mld. USD)527,422618,8549,6564,2629,3
Saldo obchodní bilance (mld. USD)9,779-7,647-4,6-3,8-8,9
Zdroj: STI, BusinessInfo.cz

Růst HDP v posledních letech zpomalil, Belgie přesto patří v paritě kupní síly na obyvatele mezi nejbohatší evropské země. Po poslední krizi se zde velmi dobře podařilo zkrotit inflaci, země se tradičně umísťuje na předních místech v EU v oblasti inovací a přitahuje významné investice do svých startupů i další zahraniční investice.

Jakub Procházka

Další články