Všeobecná světová výstava EXPO 2020 s mottem „Connecting Minds, Creating the Future“ pokračuje rotačními expozicemi v Českém národním pavilonu.

Česká výprava spustila výstavu City For The Future, kterou společně připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) a agentura na podporu obchodu CzechTrade.

Vizualizace české expozice.

Jak spojit v budoucnosti město a přírodu

Projekt se zaměřuje na chytrá a udržitelná města. „Vybrali jsme některé z nejvíce inspirativních myšlenek, domácích technologií a řešení, které jsme propojili do společné vize. Ta ukazuje, jak by mohl vypadat městský život v horizontu několika příštích let, a jak mohou české inovace přispět k vytvoření příjemné, lidsky vstřícné budoucnosti, která může fungovat ve skutečné symbióze s přírodou,“ říká Miroslav Scheiner z MPO. Popsaná vize staví na principu udržitelnosti, který je jedním ze tří hlavních motivů na EXPO v Dubaji.

Jde zároveň o stěžejní zacílení pavilonu Czech Spring a jednu z priorit Spojených arabských emirátů, s nimiž Česká republika s pomocí své účasti na Všeobecné světové výstavě kooperuje.

Od mobility až po chytré zemědělství

Do této iniciativy se zapojilo 32 českých firem. „Organizátoři z ministerstva a CzechTrade věnovali velkou péči jejich výběru a provedli řadu konzultací, během nichž prověřovali denní práci případných partnerů s inovacemi. Volba padla například na časopis Forbes, inovační centrum JIC či agenturu pro podporu podnikání a investic CzechInvest,” vypočítává Vladislav Polách z CzechTrade.

Čtěte více o projektu City For The Future a českých technologiích pro smart cities

Finální portfolio obsahuje recepty z rozličných oborů, třeba z mobility, infrastruktury, chytrých budov, ekologických technologií, přenosu energií, logistiky nebo chytrého zemědělství. Tato skladba dokládá, že chytrá města jsou silně komplexním ekosystémem, v němž musí jednotlivé prvky do sebe zapadat. Výsledkem musí být ucelená struktura, o čemž je ostatně celé EXPO. „Hlavním prvkem expozice je zhruba osmiminutové video prezentující běžný den člověka v roce 2050, který během dne, při různých rutinních činnostech, využívá české technologie. Video se dotýká mnoha oblastí, nejde čistě o prezentaci ke smart cities,” popisuje Polách.

Mezi technologie představené v projektu patří chytré lavičky.

Pokud návštěvníky nějaké řešení zaujme, tak se o něm, případně o dané firmě, mohou dozvědět více z interaktivní obrazovky. Na ní se nachází medailonky s kontaktní informacemi všech zúčastněných společností.

Vystavená spolupráce MPO a CzechTrade zavřením bran v Dubaji neskončí. Ke záměru City for the Future byl vytvořen i speciální web.

Zmiňované video je ke shlédnutí na internetu a předpokládá se, že koncept bude postupem času předveden na více akcích. Časem má stoupnout i počet předváděných technologií a řešení.

Video:

Podívejte se na vizi města budoucnosti s českými technologiemi