Vývozci zvedají export i v době koronaviru, uvádí Radomil Doležal, generální ředitel vládní proexportní agentury. Ta finišuje s otevřením inkubátorů pro české podnikatele v Indii, USA a Kazachstánu. Nabídla také službu Market Entry – až 24 konzultačních hodin zdarma.

Vývoz rostl letos v březnu rychle i ve srovnání s rokem 2019, říká Radomil Doležal.

V jaké kondici je teď český export, jak na něj dolehly důsledky pandemie?

Český export dokázal zdánlivě nemožné. Aktuálně se nachází až v překvapivě silné pozici. Meziroční srovnání ukazuje, že se exportéři dokázali přizpůsobit situaci jak ve výrobě, tak ve vývozu. Příznivý vliv má i meziroční růst objemu nových zakázek ze zahraničí. Pozitivní čísla dávají důvod k optimismu do aktuálního druhého čtvrtletí, protože i ve srovnání s rokem 2019, který nebyl zatížený pandemií, byl už březnový nárůst exportu překvapivě vysoký. Lockdown v České republice však nebyl zaměřený ani tolik na výrobu jako spíš na volnočasové aktivity, takže předpokládám, že by export neměl stagnovat nebo jít do červených čísel. Právě naopak. Již probíhající rozvolňování by mělo pomoci nastartovat ještě silnější růst exportu – uvolnit cestování a tím získávání nových kontaktů a kontraktů.

Hlásí vývozci problémy s dovozem součástek, ať už kvůli zastavené výrobě v Asii, nebo kvůli problémům s mezinárodní dopravou?

Pandemie samozřejmě ovlivnila i dodavatelské řetězce, to je vidět například na odvětví výroby kol, která má v České republice tradičně silnou pozici. Čeští výrobci se v tomto oboru potýkají jak s nedostatkem konkrétních komponentů, tak i celých kol v případě, že mají výrobu objednanou v asijských továrnách. Situaci však v poslední době neovlivnila pouze pandemie, ale i problém se zablokováním Suezského průplavu na konci března. Rozsah globalizace světové ekonomiky si uvědomujeme právě v podobných krizových okamžicích.

Český průmysl brzdí problémy s dodávkami dílů z Asie.

Jak je to se službami CzechTrade, které byly od loňského jara zdarma… budou se teď některé znovu zpoplatňovat?

Agentura CzechTrade se k individuálním službám s menší finanční spoluúčastí exportéra na nákladech vrátila již na začátku dubna. Celkem za rok poskytování bezplatných služeb vykázal aktivity za 50 milionů korun, přičemž se jednalo o víc než tři tisíce individuálních služeb. Obrovský zájem exportérů o asistenci agentury ukázal, že je řada českých podniků připravena na expanzi do zahraničí.

Za rok bezplatných služeb jich CzechTrade poskytl víc než tři tisíce.

Abychom je i nadále motivovali ke spolupráci, vytvořili jsme novou službu Market Entry, díky které mají firmy k dispozici časovou dotaci až 24 hodin spolupráce s agenturou zdarma. Tento časový rámec je s každým exportérem individuálně připraven tak, aby pomohl s jeho konkrétními potřebami. Aktuálně registrujeme velký zájem o tuto službu. Dosud jí využilo téměř 150 klientů. Co zůstává i nadále zdarma, je část vzdělávání a zpravodajství jak skrze web agentury, tak především portál BusinessInfo.cz, který letos slaví 20 let od vzniku. Bezplatné zůstává pochopitelně exportní poradenství, které je pro firmy klíčovou službou na začátku potenciálního exportního záměru.

Rozvolňování dá exportu další impuls, míní Radomil Doležal.

Která služba CzechTrade by mohla zaujmout startupy?

Jednou z aktivit, od které si hodně slibujeme, jsou inkubátory na podporu internacionalizace českých firem. Finalizujeme rozjezd prvních inkubátorů v Indii, USA a Kazachstánu. V Indii je samozřejmě start ovlivněn tamní složitou pandemickou situací, ale pevně věříme, že se vše v blízké době podaří dotáhnout. Dalším trhem, kde považujeme inkubátor za důležitou součást našich služeb, jsou Spojené státy americké. Ty jsou ideálním místem pro rozvoj a lokalizaci společnosti díky minimu restrikcí.

Po dobu až šesti měsíců nabídne inkubátor firmě zázemí zahrnující kancelářské prostory, místní adresu pro sídlo společnosti a především asistenci a odbornou podporu šéfa zahraniční kanceláře, který dané teritorium perfektně zná.

Co inkubátory skýtají za servis?

Po dobu až šesti měsíců nabídne firmě zázemí zahrnující kancelářské prostory, místní adresu pro sídlo společnosti a především asistenci a odbornou podporu šéfa zahraniční kanceláře, který dané teritorium perfektně zná, umí poskytnout veškerou odbornou asistenci v oblasti práva, financí, daní a personálních záležitostí. Služba je zdarma a například v indickém Bengalúru bude sloužit až pěti firmám najednou.

Je v plánu nabídnout nějaké nové služby i přímo v České republice?

Ano, další aktivitou, která výrazně nabývá na významu, je Design Centrum CzechTrade. Hlavním smyslem je propojit exportní společnosti s designéry. Produkty, které vznikají díky této spolupráci, mají na evropských trzích jasnou konkurenční výhodu. V dnešní době není design již jen o nějakém „vau efektu“. Pro firmy představuje spolupráce s designéry možnost posunout své výrobky nejen po vzhledové stránce, ale především z hlediska užitkovosti.

Máte nějaký příklad úspěšné spolupráce v rámci Design Centra?

V nedávné době získala firma Duro Design prestižní RedDot Award právě díky spolupráci s designéry Herrmann & Coufal, která vznikla právě díky agentuře CzechTrade. A aby toho nebylo málo, toto designérské duo se opět díky naší spolupráci podílelo i na další úspěšné kooperaci se společností FUTURO, která vedla až k zisku ceny Czech Grand Design v kategorii Výrobce roku.

Ukázka nábytku z produkce oceněné firmy Duro Design.

Kolegyně Zuzana Sedmerová nabízí v rámci Adresáře designérů široké portfolio návrhářů, kteří jsou schopni pomoci jakékoli firmě. Nově se adresář rozšiřuje o další kreativní odvětví, jako je design v architektuře, grafický design a digitální komunikace Navíc díky možnému zapojení se do projektu Design pro konkurenceschopnost II mohou firmy získat i finanční podporu na spolupráci s designéry. Letošní rok počítá s přípravou navazujícího dotačního projektu Design pro konkurenceschopnost III v rámci výzvy Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost a se zahájením realizace programu Design Credit, financovaného z prostředků Národního plánu obnovy. Bude se jednat o cílenou komplexní pomoc při efektivním propojování českých výrobců s designéry a pomoc při integraci designu do podnikatelských strategií.

Jak téma produktového designu rezonuje mezi vašimi klienty?

Výrazně. A agentura tento zájem reflektuje. Řada našich seminářů se věnuje právě tématu správného propojování designu, inovací a marketingu s cílem získat konkurenční výhodu a prosadit se zejména na zahraničních trzích. V této aktivitě bude pokračovat také Design Centrum CzechTrade. Vedle vzdělávání se též s ohledem na rozvolnění chystáme produktovému designu věnovat i v rámci pilotního projektu Design Centra Czech Trade, kterým bude expozice na výstavě S/ALON BUDAPEST v Maďarsku. Ta proběhne koncem září a agentura CzechTrade je hlavním hostem letošního ročníku, díky čemuž se účast českých firem bude těšit zvýšenému mediálnímu zájmu. Autorkou expozice bude designérka z Adresáře designérů CzechTrade Iva Bastlová.

U veletrhů došlo za poslední rok k výraznému útlumu. Je nějaký náznak, že se vrátí výstavnictví k normálu?

Koordinace a zajištění místa na zahraničních veletrzích a výstavách patří dlouhodobě mezi jednu z hlavních služeb, kterou CzechTrade firmám, jež chtějí prorazit na nové trhy, nabízí. Za poslední rok došlo ke zrušení obrovského množství těchto akcí. Co je však pozitivní, velké procento firem namísto toho, aby z projektů vycouvaly, účast pouze o rok posunuly a nyní čekají, až dojde k znovuobnovení veletrhů. Samozřejmě jsme však během pandemie nespoléhali pouze na návrat do normálního stavu, ale podíleli se třeba na soutěži Digital Promotion 4.0, která se věnovala novým, a především virtuálním trendům ve výstavnictví. Letos pak plánujeme rozvinout projekt City for the Future, který se věnuje smart technologiím a jejich virtuální prezentaci a tento koncept chceme spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu prezentovat za hranicemi ČR.

Jak se osvědčil přenos exportních seminářů do online prostředí?

V České republice již dochází k výraznému rozvolňování, to však neplatí pro celý svět. I s ohledem na to, že je situace na jednotlivých trzích výrazně odlišná, budeme ještě nějakou dobu pokračovat v hybridním módu, kdy i nadále budeme poskytovat služby online formou, ale zároveň začínáme pořádat i fyzické akce. Pandemie nám ukázala, že právě využití moderních technologií nám umožňuje ještě rozšířit okruh potenciálních klientů ať v oblasti vzdělávání, či rovnou konzultací. Online semináře máme v plánu i po zbytek prvního pololetí.

Chystáte otevření nějaké nové, nebo naopak uzavření stávající kanceláře CzechTrade v zahraničí?

Otevření nových kanceláří v plánu aktuálně není, v červnu však dochází hned k několika změnám na pozicích ředitelů těch stávajících kanceláří. Konkrétně dojde k personálním výměnám v Brazílii, kde z pozice místní „dvojky“ nahrazuje Miroslava Manďáka Jan Michálek, do Španělska zase přejde z konzultantské pozice Marek Zmrzlík. Chicagské zahraniční kanceláři bude místo Jana Kubaty šéfovat Luboš Matějka a v tureckém Istanbulu se stane ředitelem Michal Nedělka, který nahradí Vladislava Polácha. Ten se na konci léta přesune do Spojených arabských emirátů.

Do Spojených arabských emirátů nastoupí nový ředitel tamější zahraniční kanceláře CzechTrade Vladislav Polách těsně před otevřením bran chystané Světové výstavy Expo 2020 v Dubaji.

Dlouho bylo cílem Česka diverzifikovat export i mimo Evropskou unii, kam jdou čtyři pětiny vývozu. Změnila to pandemie?

Zájem blízkých trhů o české dodavatele je dlouhodobě stabilní. Ostatně to potvrzují i čísla Českého statistického úřadu, která ukazují, že vývoj podílu vývozu do zemí Evropské unie na celkovém vývozu České republiky zůstává stabilně na 80 procentech i navzdory již více než rok trvající globální pandemii. To je ale ve své podstatě pozitivní informace, jelikož ukazuje, že české společnosti mají na vzdálených trzích pevnou pozici, kterou si i navzdory nesnadným podmínkám a cestovním restrikcím dokázaly udržet. V čem změnu pozorujeme, to je struktura exportních odvětví. Především na evropských trzích naše zahraniční kanceláře registrují rostoucí podíl exportérů orientujících se na odvětví IT a moderních technologií, která postupně dohánějí tradiční strojírenství a potravinářský segment.

Naopak ve středoasijských destinacích jako Kazachstán či Ázerbájdžán je největší poptávka po technologiích, které pomáhají modernizovat jak místní těžařský a energetický průmysl, tak například zdravotnictví. Ostatně konkrétně v Kazachstánu jsme v prvním pololetí letošního roku zaznamenali rekordní objem zakázek od exportérů, které byly z velké části tlačeny úspěšnými exportními misemi, jež se i navzdory cestovním omezením podařilo přichystat s rekordní účastí.

Radomil Doležal

Vystudoval zahraniční obchod na VŠE v Praze a první zkušenosti s exportem strojírenského zboží získal v PZO Merkuria. Po roce 1990 řídil jako ředitel dceřiné společnosti vstup mezinárodní firmy Campingaz na český a slovenský trh. Od roku 2005 zodpovídal v rámci skupiny Jardin Corporation za rozvoj trhu v 11 nových členských zemích EU z pozice generálního ředitele pro střední a východní Evropu. Zabýval se později také privátním byznysem v oblasti developmentu komerčních nemovitostí. Generálním ředitelem agentury CzechTrade je od roku 2014. Hovoří anglicky a německy, mezi jeho zájmy patří cestování, tenis či lyžování.

Další články