Krizová léta ani brexit druhou nejbohatší zemi v Evropě výrazně nepoznamenaly. Irské hospodářství nadále roste nebývalým tempem. České firmy mají šance se na smaragdovém ostrově prosadit nejen v sektorech automotive a agritech, ale také v energetice či potravinářství.

Irsko se za 30 let proměnilo z nejchudší země v EU v prosperujícího ekonomického tygra.

„Chudoba zde nebyla ostudou. Jakožto moment společenského svědomí byla stejně nedůležitá jako bohatství. Jako puky na kalhotech, které ztratily svůj břit. Zde získal evropský společenský řád jinou podobu,“ napsal o Irsku před více než šedesáti lety německý spisovatel Heinrich Böll.

Držitel Nobelovy ceny za literaturu si zamiloval počestnou a skromnou společnost, „kterou nezkazil kapitalismus a která si dokázala vystačit s málem.“

Irsko patřilo dlouhá léta mezi nejchudší země západní Evropy. Ještě počátkem 90. let zde byl hrubý domácí produkt v přepočtu na hlavu nižší než v Itálii a v Řecku a zhruba na úrovni tehdejšího Československa, které se do té doby topilo v ekonomickém marastu reálného socialismu.  

Zpěv sirén ekonomického kapitalismu

Podle německého týdeníku Der Spiegel Dublin následně „podlehl klamnému zpěvu sirén finančního kapitalismu“. Irská republika se ze zaostalé země stala významným centrem obchodních aktivit, posíleným miliardami z evropských fondů. Dnes je po Lucembursku druhou nejbohatší zemí Evropy, zároveň ale jednou z nejzadluženějších.

Podle zástupce ředitele zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Londýně Martina Macourka je třeba hledat kořeny irské prosperity na konci 80. let 20. století. „Do té doby se v Irsku praktikovala politika ekonomického nacionalismu, která jako výsledek zapříčiňovala ekonomické zaostávání například oproti Velké Británii. Irští politici nakonec pochopili, že tudy cesta nevede a zemi výrazně zliberalizovali, otevřeli světu a výrazně omezili přerozdělování peněz přes státní rozpočet. Dramaticky tak například klesla daňová zátěž. To vše zjednodušilo podnikání a přitáhlo zahraniční investory, zejména pak z USA,“ popisuje Martin Macourek základy irského ekonomického zázraku.

Intermezzo v překotném rozvoji tamní ekonomiky přinesla krize po roce 2008. Keltský tygr tehdy zažil jednu z nejhorších recesí v Evropě a ocitl se před krachem. Finanční injekcí ve výši desítek miliard eur ho musely zachraňovat Mezinárodní měnový fond a Evropská unie. Od té doby roste irské HDP každoročně rychlým, často i dvouciferným tempem.

Krize z roku 2008 byla jiné povahy, tady šlo o kolaps bankovního systému v návaznosti na spekulativní bublinu na trhu nemovitostí

Martin Macourek, CzechTrade

Poslední dvě krize včetně té, kterou způsobila pandemie covid-19, přežilo Irsko bez větších potíží. A ani vystoupení Velké Británie z EU nemělo na Irsko tak významný dopad, jak očekávali ekonomové.

Irové nemají hluboko do kapsy, ekonomický růst táhne domácí spotřeba

Hospodářský růst sice na počátku 20. let zpomalil, ale nikterak výrazně. V prvním covidovém roce 2020 narostlo HDP Irska o 5,5 procenta, o rok později už se vrátilo k dvoucifernému růstu a ten vydržel i v roce 2022 (+10,2 HDP). V současnosti patří Irsko s HDP ve výši 105 tisíc dolarů na hlavu (odhad Světové banky pro rok 2021) mezi pět nejbohatších zemí světa.

Irsko je dlouhodobě považováno za daňový ráj. Velké firmy tu ze svého zisku odvádějí daň ve výši 12,5 procent. V EU se tak řadí mezi státy s nejnižší sazbou korporátní daně z příjmu.

Mezi ekonomy obecně panuje konsensus, že tamní ekonomika bude nadále zažívat robustní růst, který potáhne mimo jiné zahraniční obchod. Irský export stále generuje poměrně významný přebytek.

„Na rozdíl od řady jiných západoevropských ekonomik se také pozitivně vyvíjí spotřeba domácností.  Růst však již podle analytiků nebude dosahovat úrovně z roku 2022 a měl by se v následujících dvou letech pohybovat od 4 do 5 procent,“ doplňuje Martin Macourek. 

Růst cen mají pod kontrolou

The best way to keep loyalty in a man’s heart is to keep money in his purse – Nejlepší způsob, jak si zachovat loajalitu, je udržet peníze v peněžence. Tak zní jedno z populárních irských přísloví. O Irech a Irkách platí zhruba totéž, co o Skotech – nebývají lakomí, ale jsou spořiví.

Ekonomický růst nadále táhne spotřeba domácností, Irové jsou přesto stejně jako většina Evropanů nespokojení s vývojem cen. Loni narostly ceny v meziročním srovnání o osm procent, letos je predikována inflace mezi čtyřmi až šesti procenty.

Inflace nicméně vyvrcholila v říjnu 2022 a od té doby její růst zpomaluje. Jejím hlavním motorem bylo – tak jako například v Česku – zdražování energií. Také růst cen potravin dosáhl v posledním čtvrtletí roku 2022 dvouciferných hodnot. Nyní už ale dochází k poklesu stejně jako ve službách.  

Inflace je v Irsku pod kontrolou, fiskální pozice silná

V roce 2024 by se měla inflace pohybovat jen kolem dvou procent, což je deklarovaným cílem většiny centrálních bank na světě (včetně té irské).

Fiskální pozice Irska je v současnosti silná. „Jedním z důvodu inflační stability země jsou určitě přebytkové rozpočty, o kterých si může většina zemí EU jen nechat zdát,“ připomíná Martin Macourek z CzechTrade.

Ačkoli je Irsko od Ukrajiny daleko, dotýká se ho i ruská invaze do sousední země. Podle ekonomů bude mít na irskou ekonomiku krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé dopady, byť jen v omezené míře.

Největším trápením pro keltského tygra ovšem zůstává – stejně jako v krizovém období před patnácti lety – vysoký veřejný dluh, který se na konci roku 2022 zvýšil z 203 miliard eur (před pandemií) na 226 miliard.  To představuje asi 86 procent národního důchodu (44 tisíc eur na obyvatele), což je jedna z nejvyšších dluhových zátěží na hlavu na světě.

Závislost na britské ekonomice?

„Na začátku milénia byla závislost na Británii opravdu velká, podíl na exportu do Spojeného království výrazně přesahoval dvacet procent,“ upozorňuje Martin Macourek. Ekonomického jha Velké Británie se ale Irsko postupně zbavuje.

„Dnes je již Británie až druhým exportním trhem za USA. Stále je to ale pro Irsko zásadní trh, a to zejména v některých sektorech jako food and drink. Například více než 80 procent irského mléka jde na vývoz do Británie. Brexit v tomto aspektu až tak velký vliv neměl, byť lze očekávat pomalé zmenšování britského podílu na irském exportu,“ doplňuje zástupce CzechTrade.

Irsko je liberální ekonomikou, otevřenost světu je pro něj klíčová.

„Irsko je malou a liberální ekonomikou a otevřenost světu je pro něj zcela zásadní. Hlavní roli zde hrají přímé zahraniční investice. Lákání investorů proto věnuje zdejší politická reprezentace maximální pozornost,“ sděluje zástupce českého velvyslance v Dublinu Filip Vurm.

Irská vláda má ostatně pro podporu přímých zahraničních investic strategii ‘Driving Recovery and Sustainable Growth’, zatím do roku 2024.

„Zmíněná strategie v podstatě podtrhuje podstatu irské ekonomiky, která je založená na přímých zahraničních investicích s vysokou přidanou hodnotou. Zcela zásadní roli zde hrají IT firmy z USA. Devět z deseti největších globálních software firem působí v Irsku,“ zdůrazňuje Martin Macourek. 

Šanci mají ale také tuzemští investoři. „Prostor pro investice v Irsku určitě je a umožnuje je zdejší velmi přívětivé business prostředí, počet českých investorů se v posledních letech zvyšuje,“ dodává zástupce CzechTrade.

Jak se Češi prosazují na tamním trhu?

Od roku 2020 vzájemný obchod mezi Irskem a ČR opět stabilně roste. Zvyšují se objemy dovozu i vývozu. Saldo obchodní bilance pro ČR se přesto zhoršuje. Jinými slovy: Češi z Irska dovezou více zboží než míří opačným směrem.

Vzájemná obchodní bilance se skutečně každým rokem vyvíjí v náš neprospěch, v roce 2022 dosáhlo negativní saldo již 13 miliard korun. Jde zejména o úspěch irské ekonomiky (za zaznamenání stojí zejména vývoz léčiv), ale roli hraje i rozdílná inflace v obou zemích a postupné zvyšování ekonomické úrovně České republiky, kdy se některé produkty do Irska již vyvážet nevyplatí,“ prozrazuje zástupce CzechTrade.

Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Základní tři stupně cesty zahraničního výrobku v Irsku ke spotřebiteli představuje dovozce (importer), velkoobchodník (distributor, wholesaler) a maloobchodník (dealer, retailer). U značkového zboží a složitějších výrobků plní dovozce často roli distributora. Tímto způsobem se v Irsku prodávají například automobily Škoda nebo traktory Zetor.

„Místní zástupce je výhodou a u náročnějšího zboží doslova nezbytností. Výhodou je samozřejmě zřízení vlastního zastoupení v Irsku nebo ve Velké Británii,“ popisuje poradce Michal Dvořáček.

Pokud jde o navázání a rozvoj obchodních vztahů s místním zájemcem, upozorňují irské firmy nejčastěji na to, že od českých podniků očekávají rychlou a především konkrétní odpověď na dotazy a návrhy zaslané písemně nebo sdělené při osobním setkání.

Desatero pro obchodování s Irskem

„Výhodou Irska je, že vstupujete na jeden z nejrychleji rostoucích trhů v Evropě, kde příležitosti určitě jsou a vše je ještě podpořené velmi nízkým korporátním zdaněním. Na druhou stranu musíte počítat s velkou konkurencí a mít opravdu velmi dobrý byznys plán, podpořený investicemi do daného teritoria. Tradiční obtíže jsou zejména s korporátní legislativou a záležitostmi spojenými se zaměstnáváním lidí,“ doplňuje Martin Macourek.

Kde hledat exportní příležitosti

V oblasti farmaceutického průmyslu a živých věd existuje podle zástupce CzechTrade velká příležitost pro české startupy s dobrým zázemím a byznys plánem. Irsko také může referenčně poskytnout velmi dobré předmostí na náročný a konzervativní britský trh.

Zajímavý pro české firmy je tzv. „agritech“ sektor, kde je možné dodávat zemědělské stroje a zařízení, a v této oblasti je Česká republika poměrně silná.

„Právě v Agritechu CzechTrade v Irsku českým firmám dovede efektivně pomoci, a to jak individualizovaně, tak i třeba prostřednictvím akce Energy Show, která se každoročně koná v Dublinu,“ připomíná Martin Macourek.

Nejperspektivnější obory pro český export:

Automobilový průmysl

K vysokému podílu vývozu osobních automobilů do Irska se v posledních letech přidává i významný podíl exportu traktorů a dalších zemědělských strojů

Vodohospodářství

Vodovodní soustava v Irsku potřebuje výraznou modernizaci. Proto je tento sektor jednou z hlavních exportních příležitostí, zejména v oblasti rekonstrukce či správy vodovodní sítě, čištění odpadních vod či protipovodňových zábran.

Energetika a obnovitelné zdroje

Irsko má stále malý podíl obnovitelných zdrojů na celkové produkci energie. Zvyšuje se proto poptávka po zařízeních na výrobu obnovitelných zdrojů, včetně zařízení na zpracování biomasy. Poroste i poptávka po technologiích vedoucích k úsporám energie a vyšší energetické účinnosti.

Zdravotnictví

Trvalý zájem je o lékařské a farmaceutické produkty, i tato položka ve vývozu ČR do Irska systematicky roste.

Potravinářský průmysl

Vedle cukru, jehož celkový dovoz i dovoz z ČR do Irska se za poslední roky zdvojnásobil, patří mezi nadějné oblasti českého vývozu „poctivé pivo“ (craft beer), z produkce malých a středně velkých pivovaru.

„Prostřednictvím CzechTrade pronikly do Irska společnosti právě ze zmíněného agritech sektoru – jako příklad můžeme jmenovat české automatické kotle na zpracování biomasy,“ dodává zástupce CzechTrade. 

Na irském trhu se se svými výrobky prosadila například firma Benekov z horního Benešova, která patří mezi české lídry v inovacích, a to zejména u zmíněných kotlů na tuhá paliva.

Jakub Procházka

Další články