Stavebnictví zažívá ve Spojeném království po pandemii boom. Vláda masivně podporuje zejména rezidenční výstavbu. Jak mají postupovat a na koho se obrátit české firmy, které se chtějí na britském stavebním trhu uchytit?

Rezidenční výstavbu hodlá britská vláda v zemi zvednou na 300 tisíc nových bytů ročně, zatímco například v pandemickém roce 2020 to bylo jen něco přes 120 tisíc.

Stavební průmysl ve Velké Británii je velmi rozvinutý sektor ekonomiky, který by rozhodně neměli čeští exportéři opomíjet při úvahách o expanzi. Export a prodej výrobků do ostrovní země se částečně zkomplikoval po odchodu Velké Británie z Evropské unie, ale zvýšená snaha se rozhodně odvážným a dobře exportně připraveným českým firmám vyplatí. Nejedná se o nepřekonatelné překážky a odměnou bude exportérům ve stavebním sektoru přístup k trhu v hodnotě téměř 300 miliard liber.

Britové dbají na bezpečnost, regulace je silná

Stavební průmysl je jedním z nejvíce regulovaných odvětví ve Velké Británii. To obecně koreluje se zvýšeným důrazem Britů na bezpečnost a legislativu s tím spojenou. Získání potřebných certifikací je v některých případech naprostou nutností, jindy ale také slouží ke zvýšení kredibility daného produktu a jeho schopnosti konkurovat na trhu.

Hodnota britského stavebního průmyslu dosáhla v roce 2020 úrovně 294 miliard liber.

Nejčastější jsou dotazy firem, které mají dobře rozvinutý export do mnoha zemí Evropské unie, avšak Británie pro ně zůstává neznámou kvůli odlišnosti trhu spojené primárně s rozdílnými regulacemi. Tento článek slouží jakožto rozcestník a má za cíl nasměrovat nové exportéry na relevantní instituce, které ve Velké Británii zajišťují potřebnou certifikaci, a identifikovat nedávné změny v tomto segmentu.

S brexitem přišla změna certifikací z CE na UKCA

Nejzásadnější změnou nejen pro stavební průmysl byl v poslední době bezpochyby odchod Velké Británie z jednotného trhu EU. Díky obchodní dohodě lze i nadále obchodovat na beztarifní bázi, avšak při dodržení celních podmínek a deklarací. Ty jsou totožné pro zboží napříč sektory a nebudeme je tedy v tomto článku podrobně rozebírat.

Které segmenty stavebnictví se ve Spojeném království po pandemii rozvíjejí nejvíc?

Důležitou změnou, která si zaslouží pozornost, je však změna v certifikačním rámci produktů. Zatímco v minulosti platila ve Spojeném království produktová certifikace CE, nyní se postupně přechází na certifikaci zvanou UKCA.

Prozatím je stále možné zboží, které splňuje požadavky pro CE certifikaci, nadále dovážet a prodávat i v Británii. V současné chvíli je v plánu zavést povinnost nové UKCA certifikace od 1. ledna 2023. Českým exportérům však rozhodně doporučujeme s certifikováním produktů neotálet, tak aby v lednu příštího roku nedošlo k výpadkům jejich exportu. Podrobně se již zabýval touto změnou portál BusinessInfo zde.

V současnosti se jedná z velké části pouze o administrativní zátěž a podmínky jsou v drtivé většině produktů stejné pro CE a UKCA. Výrobci mohou zároveň na své zboží určené pro EU a UK trhy používat CE a UKCA souběžně.

Certifikaci mohou udělit orgány pověřené britskou vládou nazývané UK approved bodies. Seznam těchto orgánů se specializací na stavební průmysl je k dispozici zde.

Video:

Jak dopadá brexit na české firmy?

Pro technickou certifikaci je na výběr z dlouhého seznamu institucí

V závislosti na specifickém využití pro individuální produkt je také nutné zvážit technickou certifikaci. Ta probíhá skrze testování typu produktu, auditní testování a finální zhodnocení a udělení certifikace. V některých případech je také nutný audit výrobních prostor. Z velké části se jedná primárně o certifikace spojené s ohnivzdorností použitých materiálů a finálního výrobku.

V Birminghamu bude stavební veletrh se společnou českou účastí

Velké množství informací pro nové exportéry poskytne návštěva veletrhu UK Construction Week v Birminghamu, kterého se již podruhé osobně zúčastní pracovníci zahraniční kanceláře CzechTrade Londýn a kde bude pro české firmy připravena spoluúčast ve společném stánku. Veletrh se koná od 4. do 6. října. Jedná se o příležitost zúčastnit se odborných přednášek týkajících se specifik produktů v segmentu stavebnictví, ale také možnost prezentace svých produktů a služeb v rámci největšího britského stavebního veletrhu. Pro více informací mohou zájemci kontaktovat londýnskou kancelář CzechTrade na london@czechtrade.cz.

Technické certifikace pro stavební průmysl udělují specializované orgány s pověřením britské vlády. Seznam všech certifikačních orgánu je k dispozici zde a zahrnuje řadu mezinárodních institucí, ale také institucí pohybujících se primárně na britském trhu. Mezi uznávané britské certifikační společnosti patří například British Board of Agrément.

Po tragickém požáru věžáku v Londýně se regulace zpřísnila

V roce 2017 se v Kensingtonu, městské části na západě Londýna, stalo neštěstí, kdy kompletně shořel výškový bytový dům. Budova hořela několik hodin, zemřelo 72 osob a dalších 70 lidí bylo zraněno. Jednalo se tak o největší požár rezidenční budovy na území Spojeného království od druhé světové války. Reakcí na tuto nehodu byla rozsáhlá studie pod názvem Hackitt review, která došla k závěru, že požární standardy výškových budou a použité materiály v opláštění budovy nebyly dostatečné a je nutné zpřísnit jejich regulaci.

Z výškového domu v londýnské čtvrti Kensington zbylo po uhašení požáru v roce 2017 jen ohořelé torzo.

Přímým důsledkem Hackitt review byl v roce 2018 zákaz použití hořlavých materiálů na externích zdech výškových rezidenčních budov nad 18 metrů výšky. V roce 2021 byla dále schválena nová verze stavebního zákona, která mimo procedurální záležitosti spojené s udělení stavebního povolení a odbornými konzultacemi také výrazně reguluje použití materiálů na opláštění. Vládní dotace ve výši jedné miliardy liber byla dále určena na odstranění a výměnu nebezpečného stávajícího opláštění budov.

Vznikl nový regulátor

Další z reakcí na tuto tragédii bylo založení nového vládního regulatorního orgánu operujícího v rámci Office for Product Safety and Standards (OPSS) pro produkty používané ve stavebním průmyslu. Účelem orgánu je primárně zajištění kvality a bezpečnosti produktů a mezi jeho kompetence patří nezávislé testování individuálních produktů a jejich případné odstranění z trhu.

Jak již vyplývá z tohoto článku, v oblasti produktů určených pro stavební průmysl proběhla v poslední době řada změn. Vzhledem ke specifikům individuálních výrobků tedy při vstupu na britský trh lze rozhodně doporučit konzultaci s certifikační společností uznávanou britskou vládou.

Tým pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Londýn