Pro Gruzii přišly v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině nové impulzy. Do kavkazské země přicházejí z Ruska nejen zástupy uprchlíků, ale i firmy, které se z ruského trhu stahují. Zároveň se urychluje sblížení Gruzie s EU. A ekonomika země mezitím roste víc než desetiprocentní rychlostí.

Tbilisi i celá země si nyní žije svůj Gruzínský sen, jak se jmenuje i významná politická strana.

Gruzie je zastupitelskou demokratickou parlamentní republikou. Výkonnou moc tvoří gruzínský kabinet skládající se z ministrů v čele s předsedou vlády, které jmenuje parlament. Současnou prezidentkou je Salome Zurabišvili. Od února 2021 je gruzínským premiérem Irakli Gharibashvili ze strany Gruzínský sen – demokratická Gruzie. Gruzie je největším státem na Kavkaze, má téměř 70 tisíc kilometrů čtverečních. Přímo sousedícím s Ruskou federací, Arménií, Ázerbájdžánem a Tureckem. Na západě sousedí s Černým mořem, díky kterému Gruzie čile obchoduje i se světovými trhy.

Sbližování s Evropskou unií má utvrdit kandidátský status

Vláda prezentuje Gruzii jakožto prozápadní stát, stále více prohlubující politické vazby se Spojenými státy a Evropskou unií, zejména prostřednictvím aspirací na členství v EU a NATO. Letos byla ze strany EU potvrzena evropská perspektiva Gruzie, lze tedy předpokládat, že jí po splnění podmínek spojených s vládou práva a přiblížení legislativního prostředí tomu evropskému bude nabídnut kandidátský status podobně jako Ukrajině a Moldavsku.

Po většinu 20. století byla gruzínská ekonomika řízena sovětským modelem hospodářství. Po pádu Sovětského svazu v roce 1991 zahájila Gruzie rozsáhlou strukturální reformu, jejímž cílem byl přechod na volné tržní hospodářství. Od počátku 21. století byl v gruzínské ekonomice zaznamenán viditelný pozitivní vývoj. V roce 2007 dosáhlo tempo růstu reálného HDP Gruzie 12 procent, čímž se Gruzie stala jednou z nejrychleji rostoucích ekonomik v regionu. Hlavními dovozními položkami Gruzie jsou vozidla, nerostné rudy, fosilní paliva a farmaceutické výrobky. Hlavními vývozními artikly jsou nerostné rudy, feroslitiny, vozidla, vína, minerální vody a hnojiva.

Město Čiatura patří k nejvýznamnějším centrům těžebního průmyslu, protože má obrovské zásoby manganu.  

V přívětivosti k podnikání se stala Gruzie skokanem roku

Světová banka označila Gruzii za „ekonomického reformátora číslo jedna na světě“, protože se během jednoho roku nejprve posunula ze 112. na 18. místo, pokud jde o snadnost podnikání, a do roku 2020 si dále polepšila na 6. místo na světě. Gruzínská vláda se dlouhodobě snaží nalákat zahraniční investory ne formou umělých investičních pobídek, ale liberálním a férovým investičním prostředím. V roce 2021 ekonomika zaznamenala růst o 10,6 procenta.

Letošek se do země přesouvá mnoho firem z Ruska

V roce 2022 se předpokládá znovu silný růst o 10,3 procenta postavený zejména na posílení cestovního ruchu, který se již blíží úrovni před pandemií. Od počátku únorové ruské agrese vůči Ukrajině došlo k rozsáhlému přílivu společností, které do té doby působily v Ruské federaci zejména v sektoru služeb a na ně navázaných oblastí a odborníků například z Průmyslu 4.0. Tyto trendy pomohly pokrýt obchodní deficit Gruzie a podpořily zhodnocení místní měny lari, což vedlo ke zvýšení devizových rezerv.

Od září proudí do Gruzie z Ruska přes hranice desetitisíce mužů, kteří utíkají před mobilizací.

Vzniká třetí zóna volného obchodu

V Gruzii aktuálně existují tři zóny volného obchodu (FIZ) – v Kutaisi, Poti a Tbilisi. Zóna volného obchodu v Kutaisi byla v roce 2009 vytvořena mezinárodním holdingem a oblast o velikosti 27 hektarů je specificky zaměřena na obchod a služby, těžký průmysl, vybavení domácností, skladování a průmyslovou výrobu. Zóna v Poti byla v roce 2008 otevřena společností RAK Investment Authority ze Spojených arabských emirátů, rozkládá se na rozloze 300 hektarů v okolí největšího gruzínského přístavu Poti. FIZ Tbilisi má unikátní polohu díky svému napojení na leteckou, silniční i železniční dopravu, projekt je ještě ve výstavbě.

Český vývoz vzrostl meziročně o čtvrtinu

V obchodu s Gruzií má Česká republika dlouhodobě pozitivní bilanci. V roce 2021 Gruzie do ČR vyvezla zboží v hodnotě 24,3 milionu eur. Českým exportérům se v tom samém roce podařilo dovézt do Gruzie zboží v hodnotě 89,1 milionu eur, jde tak skoro o čtvrtinový nárůst oproti roku 2020. Do země také proudí významné množství českých investic – Česká republika byla 6. nejvýznamnějším investorem do gruzínské ekonomiky za rok 2018 (po Ázerbájdžánu, Velké Británii, Nizozemsku, USA a Panamě). Za pozicí stojí především investice do energetického a turistického sektoru.

Video:

Podívejte se na záznam říjnové konference o ekonomických vztazích mezi EU a zeměmi Východního partnerství včetně Gruzie

Významným nástrojem k budování zahraničně politických vztahů mezi ČR a Gruzií je Smíšená komise pro dvoustrannou hospodářskou spolupráci. Její poslední zasedání proběhlo letos v květnu v gruzínském Tbilisi. Českou delegaci vedl předseda senátu Miloš Vystrčil, smíšené komisi za ČR předsedal náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Třešňák. Příští zasedání se opět přesune do Prahy, předběžný termín je určen na rok 2023.

Konference zhodnotila možnosti obchodu se zeměmi Východního partnerství

Na rozvoj ekonomických vztahů mezi Evropskou unií a zeměmi Východního partnerství (jehož je Gruzie součástí) se zaměřila konference Eastern Partnership Business Forum organizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí, která proběhla v Praze 17. a 18. října 2022. Všechna videa z konference jsou dostupná na Youtube kanálu Ministerstva průmyslu a obchodu.

Patrik Smet, Matyáš Viktora
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články