Ani přes obavy z případného vojenského konfliktu mezi Ruskem zatím na Ukrajině nejsou patrné změny na chodu běžného života obyvatel nebo na obchodu s touto zemí. Čeští exportéři by ale měli přesto zohlednit možné riziko při uzavírání smluv.

Lidé v Kyjevě i dalších městech zatím nepodléhají žádné panice a žijí v normálním rytmu.

Na ukrajinském trhu pravidelně obchoduje přes 250 českých podniků, přičemž většina z nich realizuje obchodní aktivity přes místního zástupce nebo dovozce a přibližně 30 podniků na Ukrajině založilo obchodní pobočku nebo společný podnik s ukrajinským partnerem.

Příklad českého exportéra je například společnost Brunnthaller CZ, která působí na trhu Ukrajiny přes 15 let, postavila tady několik vepřínů a zároveň má vědecko-pedagogickou spolupráci na úrovni zemědělské univerzity v Kyjevě

Zatím je klid, život běží v normálním módu

Aktuálně je situace na Ukrajině klidná, ale nelze predikovat její vývoj. V současnosti je nálada ve společnosti běžná a nic nenasvědčuje tomu, že by se obyvatelstvo připravovalo k mimořádné situaci – nejsou fronty v supermarketech, regály jsou naplněné stejným sortimentem, ceny benzínu nevyrostly, na letištích se nezvětšil počet cestujících.

Exportéři by měli do smluv dát bod o mimořádných okolnostech

Mezi hlavní položky českého vývozu na Ukrajinu patří telefony a telekomunikační zařízení, osobní automobily či stroje. Dovozu jasně dominují železné rudy.

Obchod ČR s Ukrajinou za leden až listopad 2021

  • Celkový vývoz z ČR na Ukrajinu: 31,7 miliardy korun
  • Celkový dovoz z Ukrajiny do ČR: 37,7 miliardy korun
  • Podíl Ukrajiny na celkovém vývozu z ČR: 0,70 %
  • Podíl Ukrajiny na celkovém dovozu ČR: 0,90 %
  • Pořadí Ukrajiny na celkovém vývozu ČR: 20. místo
  • Pořadí Ukrajiny v celkovém dovozu ČR: 22. místo

Situace v obchodní sféře je v tuto chvíli rovněž standardní a zatím nejsou informace o tom, že by došlo ke zrušení nebo zdržení dodávek na ukrajinský trh. Avšak všem exportérům lze doporučit, aby všechny dodávky realizovali na základě platby předem a při sestavování smluv s právníky detailně konzultovali bod „nastání mimořádných okolností“, kdyby se poměry náhle změnily. Zatím je to pro firmy nejsnazší opatření, jak alespoň částečně předejít možným nepříjemnostem. Převážná část českých výrobků je na ukrajinský trh dodávána přes ukrajinské dovozce a obchodní zástupce a aktuálně české firmy neutlumují své obchodní aktivity.

Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade na Ukrajině

Přečtěte si detailní informace o obchodování na Ukrajině a tamější ekonomické situaci