Přední turecká energetická společnost AKSA Energy uzavřela strategické partnerství se společností Doosan Škoda Power s cílem urychlit dokončení elektrárny na zemní plyn ve městě Kyzylorda v Kazachstánu. Elektrárna má kombinovat výrobu tepla a elektřiny a dokončena má být v příštím roce.

Na snímku je areál, v němž má být dobudována elektrárna Kyzylorda.

Chystaná parní turbína DST-S10 o výkonu 95 MW vybavená špičkovou technologií a příslušenstvím představuje významnou investici do pokroku ve výrobě čisté energie. Po dokončení se bude kombinovaná teplárna a elektrárna na zemní plyn pyšnit celkovým instalovaným výkonem 240 MW, čímž efektivně pokryje jak energetickou, tak tepelnou poptávku města.

Místo uhlí víc plynu

Transformační projekt představuje pro Kazachstán důležitý krok v přechodu od uhelných elektráren na zemní plyn. Čistší a účinnější zdroj energie je v souladu s národními cíli udržitelnosti a ochrany životního prostředí, jako je dosažení čistých nulových emisí uhlíku do roku 2060.

Energetickému systému v Kazachstánu historicky dominovaly uhelné elektrárny, ale přechod na zemní plyn jako čistší a účinnější zdroj energie znamená zásadní posun směrem k udržitelnější energetice.

Zásadní roli v této transformaci má sehrát právě elektrárna Kyzylorda, která regionu nabídne spolehlivé a ekologické řešení. „Třetí projekt v Kazachstánu je důkazem našeho rostoucího podílu na zdejším trhu. Projekt Kyzylorda naváže na projekt Karabatan 2x 56 MW a projekt Turkistán 2 x 175 MW,“ uvedl Jindřich Závodný, projektový manažer z Doosan Škoda Power. Dodávka parní turbíny a příslušenství je podle harmonogramu projektu plánována na třetí čtvrtletí letošního roku.

Česko podniky aktivně příležitosti v tomto odvětví ve středoasijské zemi využívají. „Kazachstán je perspektivním teritoriem pro české firmy, v oblasti energetiky je velký potenciál, který souvisí jednak s rozlohou země, ale také snahou o energetickou soběstačnost. Výstavba plynové elektrárny v Kyzylordské oblasti bohaté na ložiska zemního plynu je proto logickým krokem,“ říká Petr Jurčík, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán a dodává: „V rámci zahraniční kanceláře CzechTrade v Almaty proto pravidelně realizujeme pro české exportéry oborové mise do tohoto teritoria se zaměřením na energetický sektor země.“

Zástupci zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán budou pro české exportéry přítomni na únorové akci Meeting Point CzechTrade, kde je možné prodiskutovat další exportní příležitosti do tohoto teritoria. Zaregistrovat se na tuto akci i konzultace lze zdarma na stránkách CzechTrade.

Spolupráce mezi AKSA Energy a Doosan Škoda Power je příkladem sdílené vize prosazovat udržitelná energetická řešení a ukazuje odhodlání společností k inovacím a péči o životní prostředí. Turecká strana si spolupráci pochvaluje. „Jsme první přímý zahraniční investor v energetickém sektoru Kazachstánu, a proto vnímáme zabezpečení dodávek energie jako prioritu. Energetické účinnosti dosáhneme díky optimalizaci zdrojů a nejmodernějším technologiím, které v zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny o výkonu 240 MW použijeme,“ řekl Algan Saraçoğlu, projektový manažer AKSA Energy a dodal: „Strategická spolupráce s Doosan Škoda Power nám pomůže splnit požadavky regionu na elektřinu a teplo rychle a udržitelně.“

Doosan Škoda Power

Tuzemský podnik je předním světovým výrobcem a dodavatelem zařízení pro elektrárny, zejména soustrojí parní turbína – generátor ve výkonovém rozsahu 3 až 1 200 MW. Firma má bohaté zkušenosti a reference v aplikacích pro paroplynové a fosilní elektrárny, CHP, jaderné elektrárny a solární elektrárny či spalovny biomasy. V oblasti servisu společnost nabízí generální opravy s výměnou opotřebených komponent, dlouhodobý pozáruční servis nebo retrofit či modernizaci parní turbíny vlastní i cizí výroby. V Plzni sídlící společnost je součástí nadnárodní skupiny Doosan Group.

(red)

Další články