Družstvo Obzor přežilo náročnou transformaci po roce 1989. Klíčovým programem pro něj ve zlomové době byly vačkové spínače a obchod s Ruskem. I po 55 letech stále zaměstnává většinu invalidních pracovníků.

Od roku 1965 píše svoji historii zlínské družstvo Obzor. Poslední dvě desetiletí se přitom věnuje produkci vypínačů a zásuvek, které patří k jeho nejznámějším výrobkům. Na rozdíl od mnoha firem s tradicí sahající do socialistické éry dokázal podnik úspěšně zvládnout transformaci do výrazně odlišných ekonomických podmínek po roce 1989.

„Devadesátá léta si vyžádala v Obzoru četné změny. Družstvo prošlo velkou reorganizací – byly zrušeny některé výroby, došlo k osamostatnění některých závodů či k jejich odprodeji, a také k velké redukci počtu zaměstnanců. Pro představu: v roce 1990 jsme měli 1700 zaměstnanců, v roce 2005 pak pouze 300,“ popisuje Lenka Vodicová, vedoucí marketingového oddělení družstva Obzor.

Náročnou dobu se družstvu podařilo zvládnout díky výrobnímu programu vačkových spínačů. „Už z dob před revolucí jsme s nimi ve velkém obchodovali s Ruskem a tento obchod pokračoval nezávisle na změnách politického režimu. Vačkové spínače nás tehdy skutečně držely nad vodou a díky nim můžeme v letošním roce oslavit 55 leté výročí od založení,“ pokračuje Lenka Vodicová.

Folklórní motivy

Tento sortiment tvoří stále podstatnou část výrobního programu družstva, i když pro koncové zákazníky je známé spíše zásuvkami a vypínači. Ať už v moderním designu nebo naopak porcelánovými s lidovým, folklórně-rustikálním vzorem, které se hodí na chaty a chalupy.

Změnu přístupu spotřebitelů pozoruje i výrobce. „V posledních letech se to trochu ‚láme‘. Do nedávné doby byli našimi typickými zákazníky lidé upřednostňující klasiku v podobě plastových rámečků – zájem byl tedy nejčastěji o naši řadu Elegant. Nyní to však začínají být spíše lidé hledající změnu oproti zažitým zvyklostem… lidé hledající ušlechtilejší materiály i pro vypínače a zásuvky, dříve vnímané pouze jako funkční prvek bez estetického aspektu. Zároveň čím dál častěji také spolupracujeme s architekty a bytovými designéry. Těm se líbí zejména minimalistická kolekce Decente, ale stále více do svých návrhů zařazují také kolekci Retro. Zájem u nich vnímáme i u naší nové řady páčkových vypínačů Vectis,“ zmiňuje Lenka Vodicová. Některé rámečky z Obzoru jsou přitom betonové, v čemž je firma bezkonkurenční.

Česká kvalita

Právě díky nápaditosti a designu se malému zlínskému družstvu daří konkurovat velkým nadnárodním firmám v oboru.  Navíc se do této oblasti začínají tlačit i výrobci z Asie. „A to zejména s inteligentní elektroinstalací a moderními dotykovými spínači. Je třeba ale dodat, že u těchto mnohdy necertifikovaných výrobků se často vyskytují problémy s jejich funkčností. Byť je poměrně často stavěna na první místo cena, vnímáme, že Češi stále více dávají přednost kvalitě ryze české výroby. Naše vypínače a zásuvky prochází stoprocentní výstupní kontrolou a naše poctivá kvalita a historie firmy z nás dělá solidního partnera,“ zdůrazňuje Lenka Vodicová.

Svoje postavení na trhu si firma upevnila také díky produkci dílů pro automobilový průmysl, plastových dílů pro zahraniční partnery a zdravotnických potřeb.

V roce 1965 společnost začínala jako družstvo invalidů. Zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností se dosud věnuje. „V našich provozech stále pracuje kolem 65 % pracovníků se zdravotním znevýhodněním. Pro bližší představu: jedná se například o lidi po prodělaných závažných onemocněních, s poruchami imunitního systému, či s hluchotou, kterým dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav omezuje pracovní uplatnění. Jejich šikovné ruce při montážních činnostech jsou pro nás velkou výhodou. Fungují ve všech našich výrobách a navíc nám umožňují nabízet subdodavatelské služby na úrovni drobných ručních montáží, na které v mnohých firmách chybí zaměstnanci. A my tyto služby rádi poskytneme,“ konstatuje Lenka Vodicová.

Moderní barvy i zapojení mobilu

Svoji konkurenceschopnost si společnost udržuje díky neustálým inovacím. „Trendy samozřejmě sledujeme. V oboru domovní elektroinstalace je na trhu obrovská konkurence, nemůžeme si tedy dovolit usnout na vavřínech. Nejvýrazněji se změny projevují v barevném ladění interiérů, a proto i my v tomto ohledu samozřejmě reagujeme na požadavky zákazníků. Zároveň se neustále snažíme naše produkty inovovat a přivádět na trh nová řešení, a to jak z konstrukčního hlediska, tak i z pohledu materiálů,“ zmiňuje Lenka Vodicová. V současnosti například společnost připravuje nové dotykové vypínače Itouch s možností ovládání více světel.

Bez inovací se firma neobejde ani do budoucna. „Jednoznačně míří směrem k inteligentní elektroinstalaci ovládané přes mobilní telefon. To je to, co dnešní mladá generace vyhledává. Již dnes zvládnou systémy chytrých domů přes mobilní telefony regulovat teplotu v interiéru, stáhnout žaluzie i ztlumit osvětlení. A tento trend bude jistě dále růst na oblibě a bude se mu podřizovat celá řada zařízení, včetně elektroinstalace. Nicméně to je ale stále hudbou budoucnosti a věřím, že i přesto celá řada lidí zůstane nadále věrná klasickým vypínačům,“ uzavírá Lenka Vodicová.

Dalibor Dostál

Družstvo Obzor v kostce

Historie družstva Obzor se začala psát 1. července roku 1965. Tehdy došlo na základě usnesení vlády k převedení provozoven Svazu československých invalidů do působnosti tehdejšího Ústředního svazu výrobních družstev. Posláním družstva bylo pomáhat státu v uplatňování sociální politiky vůči občanům s těžším zdravotním postižením. Jako první závod byl postaven objekt ve Zlíně – Loukách. Za dobu působnosti Výrobního družstva invalidů Obzor byl pak vybudován závod v Hluku, nástrojárna ve Zlíně, výstavba v Hodoníně, podnik získal provozní místnosti v Brně a působí i v dalších lokalitách.

V roce 1992 proběhla transformace a podnik změnil název na Obzor, výrobní družstvo Zlín. V rámci organizačních změn prodalo družstvo v roce 1993 závody v Ostravě a v Hodoníně, v roce 1994 závod v Hluku, a v roce 1997 závod v Brně. V důsledku prodeje závodu v Hluku muselo družstvo v roce 1994 vybudovat ve Zlíně na Slanici vstřikolisovnu, kterou vybavilo moderním strojním zařízením.

V roce 2000 začal vývoj a následné výroba domovní elektroinstalace v podobě vypínačů, zásuvek, ovladačů a dalších prvků. Od roku 2010 dochází k intenzivnímu rozvoji zahraničního obchodu s Rakouskem, Ruskem, Ukrajinou, Polskem a Baltskými zeměmi. V současné době má družstvo své závody ve Zlíně, Uherském Hradišti, Olomouci a Šumperku, ve kterých zaměstnává zhruba 300 pracovníků, z nichž více než 60 procent jsou lidé se zdravotním znevýhodněním.

Další články

Turecká káva? Připravují ji na Karvinsku

Dá se to vlastně označit za husarský kousek. Do Turecka, které kdysi platilo za synonymum příchodu kávy do Evropy, dnes dodává instatní kávu po tunách česká rodinná firma Simandl z Petrovic u Karviné.