Turistické země hledají odraz ode dna

Počet turistů cestujících po světě je stále třikrát menší, než byl před vypuknutím pandemie. Podle expertů se obor vrátí k normálu nejdřív v roce 2024. V některých státech Asie nebo Karibiku zatím propad cestovního ruchu ruinuje hospodářství jako celek.