Česká firma, která se rozhodne svůj produkt nabídnout i do zahraničí, může využít mnoho forem exportního poradenství nabízených státem. To se osvědčilo například v projektu Beer Bike, který chce v současnosti se svými „pivními koly“ prorazit ve Velké Británii.

Na Beer Bike se vejde až 13 pasažérů současně.

Rok 2022 ještě neskončil, ale už nyní lze konstatovat, že podnikatelům v mnoha odvětvích přinesl obtížné časy. Koronavirová pandemie byla zatěžkávací zkouškou zejména pro dodavatelské řetězce, pohostinství a kulturu, zato krize spojená s rokem 2022 postihla celou škálu dalších sektorů. Na obchodování se podepsaly zejména nově uvalené sankce, dramatický růst cen fosilních paliv a situaci nepomohlo ani ochromení Ukrajiny. Celkové napětí v obchodování se promítlo i do nervozity podnikatelů. Ti začali obratem po zavedení sankcí proti Rusku a Bělorusku přehodnocovat relevanci svých exportních strategií.

Pro lepší orientaci v náhlé situaci se obraceli na celou řadu kanálů poradenství, které provozují státní instituce. Jedním z nich byl i Lukáš Krňoul, který roky provozoval v Praze takzvaná pivní kola pro zábavné projížďky Prahou a dalšími městy. V podstatě jde o spojení jízdy na kole, prohlídky atraktivních částí města a konzumace dobrého místního piva. Tuto zážitkovou turistiku by nyní rád český podnikatel rozšířil i do dalších zemí, kde tato kratochvíle místním lidem i turistům stále chybí.

Londýn byl zvolen i proto, že Britové také milují pivo

Volba padla na Velkou Británii, kde vnímá potenciální nárůst popularity zážitkové jízdy spojené s občerstvením, kterému nahrává nejen rozlehlost centra Londýna a velké množství památek, ale i obliba chmelového nápoje.

Jak se v Londýně uchytí hospoda s tradičními českými pivy?

Pro zjištění exportních podmínek po brexitu, danění i celní řazení zboží se tak Lukáš Krňoul obrátil na Zelenou linku pro export, kterou zřizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu jako bod prvního kontaktu pro dotazy ohledně exportu. „Zkušenost se Zelenou linkou byla opravdu perfektní. Během několika svižných telefonátů jsme se dostali ke konkrétnímu určení legislativních podmínek HS kódů pro vývoz našeho Beer Biku, dále celní dokumenty byly připraveny v řádech dnů a vyřešení celé specifické situace u našeho exportu do Velké Británie proběhlo ve velmi přátelské komunikaci,“ říká autor projektu Beer Bike Lukáš Krňoul.

Zelená linka

Každý všední den poskytuje od 9 do 17 hodin Zelená linka pro export na telefonním čísle 800 133 331 a e-mailu export@mpo.cz okamžitou informační podporu podnikatelům k omezení obchodu sankcemi, přehledu podporovaných zahraničních veletrhů, předání kontaktu na exportní specialisty v zahraničních kancelářích a mnoha dalším exportním problematikám.

Londýn spojuje s Prahou také kultura rázovitých pivnic.

Ani zážitková turistika na kolech Lukáše Krňoula se neobejde bez vhledu do problematiky cel, jež přísluší Celní správě, a nejsnáze se k ní lze dostat skrze aplikaci TARIC. Ta dokáže na základě čísla nomenklatury a země původu uvést podmínky dovozu do exportní destinace. Významně dokáže pomoci i Evropskou komisí zřízený Access2Markets s informacemi o obchodu se službami, o investicích a veřejných zakázkách ve třetích zemích.

Na jaře se dotazy týkaly hlavně obchodu s Ruskem a Ukrajinou

Význam nástrojů exportní podpory státu se projevil zejména na přelomu letošního února a března. „Evidujeme nárůst dotazů o stovky procent. Dominovala témata dopadů sankcí na vývoz zboží i tranzitu přes sankcionované Rusko a Bělorusko. Nejvíce dotazovanou otázkou z řady sankcí bylo ověření, zda obchodované zboží spadá do zboží dvojího užití. Následně jsme se zabývali také otázkami podpory pro Ukrajinu nebo konkrétními případy vývozu zboží do této země,“ říká operátorka Zelené linky pro export.

Akutní řešení situace v procesu exportu během konce února a března vystřídaly dotazy pro dlouhodobější perspektivu. „V období března a dubna se na Zelenou linku obraceli pro pomoc zejména podnikatelé závislí na obchodu s Ruskem. Podmínky obchodu tou dobou byly velmi komplikované, protože se situace měnila dynamicky ze dne na den. Zelené lince tak pomáhal Finanční analytický úřad, který sledoval situaci na trhu s Ruskem a Běloruskem, a v neposlední řadě Licenční správa MPO. Téma sankcí a licencí stále rezonuje v dotazech i v letním období,“ doplňuje exportní poradkyně. Podnikání v sankcemi zasažených zemích stále řeší podnikatelé i pro dlouhodobější perspektivu a hledají alternativní trhy.

Klientské centrum pro export

Podobné statistiky jako Zelená linka uvádí i Klientské centrum pro export agentury CzechTrade. Na něj se mohou podnikatelé se svými dotazy obracet každý všední den na telefonu 224 907 576 nebo e-mailem na adrese kcexport@businessinfo.cz. Agentura CzechTrade zřídila ad hoc i Krizové poradenství pro firmy exportující na Ukrajinu a do Ruska. Dále je CzechTrade díky síti více než 50 zahraničních kanceláří po celém světě ideálním partnerem pro konzultace exportních příležitostí jako náhrada za sankcemi omezený ruský a běloruský trh. Pracovnice klientských linek se shodují na jednom: Podnikatelům pomohou online databáze a aplikace, které jim snadno zpřístupní informace o dovozních podmínkách. Poradenství k individuálním případům velmi pomůže osobní přístup a expertiza operátorů v poradenských linkách.

Novým cílem obchodních aktivit může být i ukrajinský trh, který reflektuje rekonstrukční potřeby země a je příznivě nakloněn rozvoji a modernizaci jednotlivých průmyslových sektorů. Státní správa se intenzivně zabývá koordinací zapojení českého byznysu do rekonstrukce Ukrajiny.

Které české firmy se vracejí na ukrajinský trh a co tam lze nyní nabídnout?

Takovým projektem je Business klub Ukrajina, jednotící platforma pro získávání a sdílení informací o konkrétních potřebách a z nich vyplývajících projektů rekonstrukce Ukrajiny a také pro koordinaci zapojení českého byznysu. Klub vede ministerstvo průmyslu a obchodu tak, aby se české firmy zapojovaly do obnovy co nejefektivněji, byla omezena nechtěná konkurence a hledaly se relevantní synergické efekty. Pro nejlepší možný efekt podpory exportu je tak nutné ve specifických případech doplnit metody telefonické podpory o speciální projekty, které podnikatele propojí.

Po Velké Británii mohou pro expanzi projektu Beer Bike následovat další země.

Zůstat v obraze, k tomu napomůže vývozcům i sledování portálu BusinessInfo.cz, který podnikatelům už dvacet let nabízí široké spektrum informací k podnikání z první ruky. Komplexní nabídka poradenství pomůže k rozvoji exportu nejen v obchodu poznamenaném sankcemi, ale i ve stálých agendách. „V následujících měsících plánujeme expanzi do dalších britských měst a Zelenou linku pro ověření všech formalit pro vývoz opět využijeme,“ uzavírá svou zkušenost Lukáš Krňoul, který s koly míří do dalších destinací.

Lídři byznysu se setkají na Mezinárodním strojírenském veletrhu

Nejen splnění formálních náležitostí vývozu, ale i obchodnímu úspěchu velmi napomáhá osobní setkání se stávajícími a potenciálními obchodními partnery. To sice během koronavirové pandemie chybělo, nyní se k němu lze vrátit. Jednou z příležitostí je i blížící se největší průmyslová přehlídka ve střední Evropě – Mezinárodní strojírenský veletrh, který se bude letos v Brně konat od 4. do 7. října. Na akci bude vedle lídrů evropského průmyslu i Česká národní expozice, která představí široké spektrum služeb státu pro podporu českým firmám. Mimo jiné půjde o financování výzkumu a vývoje, Business klub Ukrajina, financování exportu nebo individuální konzultace k exportním příležitostem s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade.

(red)

Další články