Španělská ekonomika se otřepává z pandemie a země chce investovat do strukturálních změn. Pro české vývozce a investory jsou šance ve smart technologiích, vesmírném nebo automobilovém průmyslu, ale třeba i v oblasti biopotravin či hraček.

Španělská ekonomika zaznamenala kvůli koronakrizi v roce 2020 propad HDP o 11 procent. Byla tak jednou z nejvíce zasažených v Evropské unii. Velký podíl na tom má razantní pokles cestovního ruchu – o 80 procent – a striktní tříměsíční lockdown. Podle historiků byl propad HDP v roce 2020 nejsilnější od období španělské občanské války v letech 1936 až 1939. Na rok 2021 však vláda již odhaduje růst hrubého domácího produktu o více než šest procent. Budou se tedy nadále otevírat i četné příležitosti pro české exportéry.

Energetičtí giganti musejí vrátit část nadměrných zisků

Velkým tématem posledních týdnů a měsíců byly neustále rostoucí ceny elektřiny, které výrazně zasáhly spotřebitele i průmysl. Vláda nejprve snížila daňové sazby na elektřinu, nicméně situace byla nadále tak závažná, že země přistoupila k legislativním změnám, které dočasně (do konce roku) snížily daně z prodeje a výroby elektrické energie, zvláštní daně z elektřiny a DPH. Energetičtí giganti podle vládních opatření musejí navrátit část nadměrných výnosů z prodeje vodní a jaderné energie. Opatření zavedla garantovanou minimální dodávku elektřiny a zemního plynu sociálně zranitelným spotřebitelům.

Velmi pozitivní fakt je, že v srpnu obdrželo Španělsko prvních devět miliard eur z evropského plánu obnovy, hlavní součásti Next Generation EU.

Ekonomika potřebuje strukturální změnu

V oblasti zaměstnanosti, která byla vždy slabým bodem Španělska, sice došlo ke konci roku 2020 k dalšímu zhoršení (nejvíce v cestovním ruchu, realitách a automobilovém průmyslu). Bylo evidováno přibližně 3,9 milionu nezaměstnaných, což představuje míru nezaměstnanosti zhruba 16,2 procenta. Našla se ale i odvětví, která odolala, jako bylo stavebnictví, energetika, zemědělství, potravinářský průmysl, zdravotnictví a technologické služby. Letos klesla míra nezaměstnanosti na konci září přibližně na 14,5 procenta.

Nezaměstnanost klesá, stále ale patří k hlavním problémům španělské ekonomiky.

Hlavní model španělského ekonomického růstu (založený především na masové turistice, neustálé výstavbě a dělnických profesích) je tedy stěží udržitelný a musí nastat strukturální změny, takže Španělsko v poslední době mnohem více sází na investice do moderních technologií, digitalizace, zdravotnictví, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a klimatické udržitelnosti. V těchto oborech vznikají příležitosti i pro české exportéry a investory.

Zahraniční firmy dostanou dotaci na podporu výzkumu a vývoje

Prostřednictvím ICEX (organizace spadající pod španělské Ministerstvo průmyslu, obchodu a cestovního ruchu, obdoba českých agentur CzechTrade a CzechInvest) vyčlenilo Španělsko tři miliony eur na přilákání zahraničních inovativních investorů v oblasti vývoje a výzkumu. Podpora je zaměřena na nové výzkumné a vývojové aktivity společností se zahraničním kapitálem, které se chtějí etablovat ve Španělsku, nebo společností již na španělském trhu zavedených, které plánují pokračovat v investicích do výzkumu a vývoje. Podpora bude spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj.

Chystá se nový zákon, který má přilákat startupy

Program España Digital 2025, který počítá s celkovou výší až 20 miliard eur, chce urychlit digitální transformaci malých a středních podniků a posílit soukromý kapitálový sektor a startupy. Jedním z cílů je přilákat odborníky ze zbytku světa s tím, že budou pracovat z domova prostřednictvím vzdáleného přístupu. Připravovaný zákon o startupech má vytvořit regulační rámec, který usnadní vytváření nových podniků, podpoří jejich růst a učiní ze Španělska místo vyhledávané evropskými investory a podniky.

Vedle videoherního průmyslu či elektromobility je velkou příležitostí také vývoj platforem usnadňujících dálkovou komunikaci, kvalitní „e-commerce“, sítě 5G či využití umělé inteligence. Vzrůstá také důležitost kybernetické bezpečnosti v průmyslu i obchodu, konceptu internetu věcí a smart cities. Firmy jsou si vědomy, že digitální marketing, e-commerce, kvalitní webové stránky a dobře zvládnutý home office jsou čím dál důležitějšími prvky fungování jakéhokoliv podniku.

Za účasti Seatu vzniká ambiciózní projekt v elektromobilitě

Vláda letos uveřejnila záměr velkého projektu kofinancovaného z evropských fondů na výrobu baterií, na vývoj ekosystému mobility a výrobu elektrických vozidel. Energetický gigant Iberdrola společně se značkou Seat vytvoří konsorcium veřejného a soukromého sektoru, které vybuduje továrnu na baterie pro elektrické vozy. Tento průmyslový projekt je jedinečný v tom, že pokryje celý hodnotový řetězec od těžby lithia v oblasti Extremadury přes výrobu baterií až po hotová elektrovozidla. Pro novou továrnu na baterie se počítá i s participací společnosti Telefónica, která poskytne podporu při implementaci 5G a zpracování „big data“.

Značka Seat hraje důležitou roli ve španělských plánech na rozvoj elektromobility.

Plán Seatu počítá v příštích pěti letech s investicemi ve výši pěti miliard eur do projektů postupné elektrifikace vyráběných vozidel. Tato částka zahrnuje nové vybavení a dodavatelské řetězce pro závody Martorell včetně investice do nového podniku na výrobu baterií (Seat a Cupra zde začnou v roce 2025 vyrábět nový model elektromobilu). Kromě významných španělských hráčů, jako je Telefónica, Iberdrola a Acciona, se mají šanci uplatnit i menší technologické a inovativní zahraniční firmy disponující nejnovějšími technologiemi.

Premiér rekonstruuje vládu, aby měla větší tah na ekonomickou obnovu

Ještě během léta španělský premiér Pedro Sánchez oznámil rozhodnutí učinit poměrně radikální personální změny ve složení vládního kabinetu. Tento krok, o kterém se mluvilo již delší dobu, navíc přišel právě ve chvíli, kdy podpora vlády nebyla nejvyšší. Ačkoliv Sánchezova reforma vládního kabinetu postihla hned sedm ministrů, z hlediska složení vlády byl velmi významný především odchod dosavadní první místopředsedkyně vlády Carmen Calvo a ministra dopravy Josého Luise Ábalose, kteří patřili k nejbližším spolupracovníkům Sáncheze. Velkým překvapením byl též odchod „muže v pozadí“, tedy šéfa kabinetu předsedy vlády Ivana Redonda. Cílem změn může být snaha o posílení stranického zastoupení vládní Socialistické a dělnické strany Španělska (PSOE), nalezení nové dynamiky a soustředění se na ekonomickou obnovu po pandemii a blížící se španělské předsednictví v EU.

Díky vysoké proočkovanosti teď Španělsko zvládá pandemii dobře

Ke konci listopadu panovala poměrně velmi příznivá pandemická situace, kdy na rozdíl od Česka pokračoval pokles ukazatelů nákazy. Mimo jiné i díky tomu, že mohlo španělské Ministerstvo zdravotnictví oznámit překročení hranice 75 procent plně naočkovaných obyvatel země. To představuje asi 37,5 milionu lidí.

Problémy i s dopady na ekonomiku ale přinesly přírodní katastrofy. Nejprve se jednalo o několik rozsáhlých požárů devastujících stovky hektarů lesů, poté došlo k nečekané erupci nového vulkánu na kanárském ostrově La Palma, což si vyžádalo lokální evakuace a pozornost celého Španělska i světa.

Ve zdravotnictví jsou důležitou klientelou i senioři ze severních částí Evropy

Česká ambasáda v Madridu i tamější zahraniční kancelář CzechTrade spatřuje řadu příležitostí v oblasti energetiky. V první řadě v obnovitelných zdrojích energie a skladování elektrické energie, sanaci a dekontaminaci. Možnosti mohou být i ve skladování jaderného odpadu a modernizaci jaderných elektráren.

Ve zdravotnictví a farmacii existuje řada příležitostí. Přibližně 80 procent zdravotních výdajů ve Španělsku míří na léčbu chronických nemocí, zejména kardiovaskulárních chorob, cukrovky a rakoviny. Polovina Španělů trpí nejméně jedním chronickým onemocněním. Posiluje preventivní role medicíny, zvyšuje se poptávka po inovativních zdravotnických pomůckách, které zvyšují kvalitu života klientů ve vyšším věku či hendikepovaným pacientům (ortopedické pomůcky, naslouchátka, mechanoterapeutické a dýchací přístroje, kontrolní přístroje). Vedle místních obyvatel je třeba počítat s důchodci z jiných zemí EU, kteří v zemi tráví kvůli příznivému klimatu zimu a během těchto měsíců využívají zdravotní péči či se na jih Evropy stěhují na důchod, takže domy pro seniory budou potřebovat celou řadu služeb, výrobků a zařízení.

Španělsko se poučilo z první tragické vlny úmrtí na koronavirus, díky tomu jsou obyvatelé disciplinovaní a očkování už má naprostá většina dospělých.

Rostou výdaje směřované do klinického výzkumu a studií pro vývoj nových léčiv. Existují možnosti v jednorázových ochranných pomůckách (roušky, respirátory, teploměry, ochranné obleky, dýchací zařízení), zdravotnických technologiích (vybavení nemocnic a speciálních oddělení typu JIP) a technologiích pro období „po pandemii“ jako dezinfekční technologie na bázi ozonu (dezinfekce prostor, textilu).

Poptávka je po strojích i sklu

Velké možnosti jsou i v tradičních oborech, jako je například strojírenský průmysl, jehož posílení je jednou z hlavních priorit tamní vlády. Poptávka směřuje zejména na obráběcí stroje, které používají moderní technologie s cílem urychlit, energeticky odlehčit a inovovat výrobní procesy. Podpory se vztahují na rozsáhlou škálu průmyslových aktivit od kožedělných přes chemické, strojní či hutnické aktivity a jejich cílovou skupinou jsou jak velké firmy, tak malé a střední podniky, a dokonce i fyzické osoby podnikající v daném sektoru. V tomto směru je nevyhnutelné posílení dovozu průmyslových strojů, zařízení a jejich komponentů.

Uplatnění mají i výrobní linky na klíč, pokud obsahují inovační prvky. Vítány jsou zejména veškeré technologie směřující k Průmyslu 4.0.

Další potenciální exportní obor představuje sklářský a keramický průmysl. Částečně se již z ČR dováží, nicméně díky dobrému jménu, kvalitě a dostupným cenám dále roste poptávka po výrobcích z českého skla, porcelánu a předmětech pro domácnost.

Španělsko je velmoc na produkci i konzumaci biopotravin

V zemědělství a potravinářství je patrný výrazný trend směrem ke zdravé výživě, biovýrobkům, alternativní výživě či potravinám odpovídajícím různým speciálním dietám (například pro alergiky). Španělsko je co do počtu certifikovaných ekologických potravin druhou nejvýznamnější zemí EU. V posledních třech letech zaznamenalo největší meziroční nárůst mladých konzumentů v oblasti biopotravin – o 42 procent .

Zemědělství a potravinářství jako tradiční obory stále víc cíli na mladé zákazníky, kteří žádají biopotraviny.

Španělsko zároveň samo patří mezi lídry ve výrobě těchto potravin – je deváté na světě. Největší šanci pro uplatnění tudíž mají výrobky, jež nabízejí v něčem přidanou hodnotu: například novou příchuť u dietních potravin jako bezlepkové sušenky či müsli, speciální řady pro děti, zdravější či vegetariánské verze tradičních výrobků.

Podle posledních studií je Španělsko jednou z hlavních zemí, kde probíhá výzkum nových typů bezlepkových potravin. V rytmu uvádění nových bezlepkových výrobků na trh je Španělsko třetí na světě. V posledních pěti letech se v zemi zdvojnásobil počet vegetariánských restaurací, v roce 2020 by se hodnota trhu s vegetariánskými produkty měla vyšplhat na pět miliard eur. I přes nové tendence zdravého stravování v zemi nadále roste poptávka po masu a masných výrobcích.

Agentura CzechTrade v Madridu proto připravuje účast na veletrhu Alimentaria, kde se odrazí i zmiňovaný růst poptávky po biopotravinách a nových moderních trendech v potravinářství a stravování. Letos bude poprvé spojen s veletrhem Hostelco, který je zaměřen na HORECA sektor.

Na odbyt jdou pomůcky na golf, horolezectví i plachtění

Ne nezajímavou oblastí je oblast zábavy a volného času. Rekreační sportování, běh, kondiční cvičení, posilování a další aktivity proti obezitě a negativním důsledkům městského a moderního životního stylu představují zajímavý prostor pro nákup většího množství sportovních potřeb a specifických služeb a vybavení.

Zvyšuje se také podíl rekreačních sportovců ve věkové kategorii nad 55 let i podíl sportujících žen. Šanci uspět mají nové technologie, dobrý poměr kvality a ceny, dále nová řešení jako třeba odlehčené pomůcky, odolnější produkty, ale i designově zajímavé řady.

Firmy z kosmického průmyslu spolupracují i na sledování nebezpečných asteroidů

Český vesmírný průmysl spolupracuje s tím španělským už od roku 2005, kdy se Česko zapojilo do programu PECS, kterým Evropská vesmírná agentura ESA připravovala budoucí členské státy na plné členství. V té době dostaly české firmy od ESA za úkol navrhnout vlastní projekty. Ty musely nějak zapadat do práce ESA, ale zároveň nesměly duplikovat již připravované aktivity. Od té doby české firmy pravidelně spolupracují se španělskými podniky na velké škále standardních projektu ESA. Mezi španělské partnery patří například společnosti ESSP, Deimos. GMV, Sener, Thales Alenia Space, Telespazio Iberica, Tecnalia nebo Quasar Science Resources. Obory, v nichž „kosmická“ spolupráce probíhá, jsou například satelitní navigace, robotické teleskopy pro detekci a sledování asteroidů, které by mohly ohrozit Zemi, nebo výzkum pokročilých materiálů.

Například brněnská společnost Frentech Aerospace má na Pyrenejském poloostrově několik dodavatelů a naopak sama dodává mechanické díly tamější větvi skupiny Sener. Kunovická společnost 5M spolupracuje například se zkušebnou INTA v Madridu a dodala také technologie pro koncern Airbus.

Zdroje: Czech Space Alliance, CzechTrade

Podle očekávání rostou zejména potřeby pro populární (a klimaticky a geograficky vhodné) sporty jako plachtění, golf a lyžování. Po fotbale, košíkové a sportovním lovu jsou golf a lezectví čtvrtým a pátým nejsilněji zastoupeným sportem z hlediska udělených licencí či členství v klubech. Roste také dovoz hraček a dětských potřeb, speciálně produktů rozvíjejících dětskou emoční i intelektuální inteligenci. Velmi populární jsou různé designové hračky na kolech, interaktivní koberce. Nárůst prodeje zaznamenávají také ekologické hračky a hračky kombinující elektroniku s didaktickými účely.

Perspektivní je mimo jiné vesmírný průmysl. České firmy z tohoto odvětví o Španělsko projevují trvalý zájem, proto byla na prosinec připravena ve spolupráci s Czech Space Alliance mise do Madridu a Bilbaa pod vedením náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Martiny Tauberové.

Karel Zděnovec
Odbor zahraničně ekonomických politik I, sekce EU a zahraničního obchodu
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články