Čeští exportéři vyjeli do Španělska, které v současnosti řeší otázku, kudy dál s jadernou energetikou. Češi se podívali do úložiště jaderného odpadu či do výcvikového centra řízení jaderné elektrárny. Byl podepsán i důležitý obchodní kontrakt.

Španělsko v současnosti řeší, zda a jak utlumovat jaderné elektrárny v době drahých energií.

Ve Španělsku proběhla mise českých firem v oblasti jaderné energetiky pořádaná ve spolupráci agentury CzechTrade a španělské platformy Foro de la Industria Nuclear Española.

Akce se zúčastnila desítka českých podniků včetně exportní aliance Pipelines and Technology Alliance. U jejího zrodu stála také agentura CzechTrade a její přesah do zahraničí už přináší zajímavé výsledky.

Mise měla podporu Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a velvyslanectví ČR ve Španělsku.

Obyvatelé půvabného městečka Asco se dívají na komín místní jaderné elektrárny hned naproti přes řeku.

Češi se potkali se čtyřmi desítkami španělských společností

Proběhlo asi 140 B2B jednání, z toho 70 v Madridu a dalších zhruba 70 v Santanderu. Na akci českou výpravu doprovodila také zástupkyně Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Iva Petříčková, která představila situaci jaderného průmyslu v Česku.

Během mise byla podepsána dohoda o spolupráci mezi českou firmou ŽĎAS a španělským podnikem Nusim s perspektivním přesahem na další mezinárodní trhy, která je výsledkem několikaměsíční spolupráce ŽĎASu a zahraniční kanceláře CzechTrade ve Španělsku.

Video:

Na které trhy exportuje společnost Ždas?

Mise zamířila do simulačního centra i úložiště jaderného odpadu

Podnikatelé osobně navštívili prostory dvou významných společností z oblasti jaderného průmyslu. Jednak to byl podnik Equipos Nucleares, který vyrábí obrovské celky pro jaderný průmysl a kde měli Češi možnost nahlédnout do výroby. Dále zavítali do společnosti Tecnatom, kde si prohlédli simulační centrum pro výcvik operátorů jaderných elektráren a další zajímavé prostory.

Španělsko chce rozjet vlastní kosmickou agenturu, uvádí v rozhovoru Marek Zmrzlík

Došlo také na setkání se členy Rady pro jadernou bezpečnost (Consejo de Seguridad Nuclear), kteří představili význam a fungovaní místnosti pro stav nouze SALEM (Sala de Emergencia) a vysvětlili činnost platformy pro nukleární energii. Firma ÚJV Řež (dříve Ústav jaderného výzkumu) mohla navštívit úložiště jaderného odpadu v lokalitě El Cábril.

Španělsko má jedno úložiště jaderného odpadu s nižší radiací, ten s vyšší radiací si zatím ukládají dočasně samy elektrárny ve svých skladech.

Během mise ujeli čeští zástupci po silnicích i kolejích téměř dva tisíce kilometrů přes vyprahlé kastilské pláně, zelené cantabrijské hory ošlehané severskými dešti a také přes rozpálený andaluský jih, kde obezřetně kličkovali přírodní rezervací mezi divokou zvěří.

Španělsko stále provozuje sedm jaderných reaktorů

Jak je na tom španělská jaderná energetika jako celek v současnosti? Země má stále několik jaderných elektráren, které chce dále využívat, než v budoucnu přejde stoprocentně na obnovitelné zdroje. Stále řeší otázku jejich údržby a renovace. Každoročně je tímto směrem v zemi investováno asi 40 milionů eur.

V baskickém regionu stojí nedokončená jaderná elektrárna Lemóniz.

Téma jaderné energetiky je stále živé, ač je v plánu postupné uzavírání sedmi jaderných reaktorů. Plán na uzavření jaderných elektráren počítá nejprve s uzavřením čtyř reaktorů do roku 2030. Zbylé tři země postupně uzavře do konce roku 2035. Stále se o tom vede diskuze, jelikož jaderná energetika je jedna z nejlevnějších a v současné energetické krizi, kdy raketově rostou ceny energií i ve Španělsku, dává smysl uchování těchto zdrojů, jako se k tomu například přiklonila sousední Francie.

S kterými moderními technologiemi míří české firmy na španělský trh?

V současné době Španělsko disponuje pouze jedním skladem pro jaderný odpad s velmi nízkou, nízkou a střední radiací. Zbylý jaderný odpad, ten s vyšší radiací, je uskladňován v dočasných skladech jednotlivých jaderných elektráren. Již řadu let existuje snaha o vytvoření „dočasného centralizovaného skladu“ v Cuence. Plány nicméně dosud narážely na politické a ekologické bariéry. Cílem současné vlády je podpořit vznik takovéhoto centralizovaného skladu, který by měl být vytvořen ideálně před ukončením jednotlivých jaderných elektráren, nejpozději pak v roce 2035.

Marek Zmrzlík, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade ve Španělsku