Organizace spojených národů nakupuje ročně zboží a služby za zhruba 30 miliard dolarů. Tomu, aby se do těchto dodávek zapojilo také více českých firem, mělo napomoci setkání s nákupčími OSN, které se konalo tento týden ve Vídni.

Akce kombinovala osobní setkání a online přenosy, takže se jí mohli zájemci zúčastnit i tehdy, pokud nemohli do Vídně dorazit osobně.

Po půl roce intenzivních příprav se 20. a 21. března konalo už druhé setkání českých, slovenských a maďarských firem s nákupčími agentur OSN ve Vídni. Rakouská kancelář agentury CzechTrade společně s velvyslanectvím České republiky, Slovenska a Maďarska uspořádala seminář s řadou prezentací a diskuzních panelů, který firmám nabídl praktické tipy, jak navázat obchodní spolupráci s OSN.

Akce proběhla v hybridním formátu a zúčastnilo se jí osobně i online celkem 120 firem z Čech, Slovenska a Maďarska a přes 60 nákupčích z 15 agentur OSN z Ženevy, Kodaně, Říma, New Yorku, Vídně nebo Budapešti. Setkání zahájili velvyslanec ČR v Rakousku Jiří Šitler a Angela Kastner, zástupkyně Světové zdravotnické organizace WHO.

Přítomné firmy pak měly během více než 250 jednání možnost představit své produkty a služby například zástupcům organizace UNICEF, Světového potravinového programu WFP, Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě OSCE nebo právě zdravotnické WHO.

Ve hře jsou další zakázky na pancéřové vozy nebo nemocniční lůžka

Zastoupeny byly firmy z oblasti elektroniky a elektrotechniky, potravinářského průmyslu, IT, zdravotnické techniky, stavebnictví a služeb. Figurovala mezi nimi řada renomovaných českých podniků, mimo jiné výrobce zdravotnických lůžek Linet, producent pancéřovaných vozů Svos, tradiční automobilová značka Tatra Trucks nebo společnost Hutira, která působí v oblasti plynárenství či vodárenských projektů. Společně s dalšími účastníky i tyto firmy ocenily možnost setkat se osobně s nákupčími agentur, probrat jejich konkrétní potřeby a také nároky na dodavatele i případné nejasnosti v administraci tendrů.

V kuloárech probíhala i jednání ve formátu jeden na jednoho.

Česko je zatím v dodávkách pro OSN na chvostu

Hlavním cílem semináře bylo přiblížit firmám nákupní procesy OSN a podpořit zapojení firem do tendrů této největší mezinárodní organizace na planetě. OSN ročně nakoupí zboží a služby v hodnotě zhruba 30 miliard dolarů, nicméně Česká republika je aktuálně až na 130. místě v objemu dodávek do OSN ze všech 193 členských zemí. Pro srovnání – Maďarsko je na 136. a Slovensko na 141. místě.

Existuje tedy obrovský prostor pro zlepšení, protože české firmy mají co nabídnout a mají všechny předpoklady pro to, aby navázaly s OSN dlouhodobou spolupráci. Organizace spojených národů je navíc stabilním a důvěryhodným partnerem, což je velkou přidanou hodnotou obzvlášť v nejistých časech.

Jedním z důvodů, proč se českým firmám dlouhodobě nedaří využít plně potenciál veřejných zakázek OSN, je neznalost procedury tendrů a jejich podmínek. U některých hrají roli i obavy z administrativní zátěže, která může být s těmito zakázkami spojena.

Přečtěte si více o tom, jak uspět v tendrech OSN či Světové banky

Přesto existuje ale celá řada českých firem, které už mají s dodávkami OSN zkušenosti. V tendrech se daří například zmíněné přeloučské firmě Svos, která do různých agentur OSN dodává více než 20 let obrněnou techniku. Také firma Linet přes OSN úspěšně dodává lůžka do řady zemí.

Julie Havlová
Ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Rakousko

Další články