Proexportní agentura CzechTrade zveřejnila svou strategii do roku 2026. Mezi novinkami je například Klientská rada, v níž budou moci firmy upřesnit, jakou podporu při exportu nejvíce potřebují.

CzechTrade nabízí v současnosti exportérům pomoc už v 64 zemích světa.

Agentura CzechTrade připravila novou vlastní strategii pro roky 2023 až 2026. Její cíle jsou v souladu se záměry Exportní strategie ČR 2023–2033, kterou v červenci schválila vláda. CzechTrade si mimo jiné klade za cíl nadále zkvalitňovat a rozšiřovat své služby. Zaměří se také na udržení a rozšíření své zahraniční sítě tak, aby byla exportérům k dispozici v teritoriích, kde potřebují profesionální podporu, a především ve vzdálenějších a komplikovanějších zemích.

Akcent bude na progresivní technologie

CzechTrade vedle toho výrazně modernizuje svůj sektorový přístup. Na základě jedinečných technologických dovedností českých firem a identifikovaných relevantních příležitostí v zahraničí nově definuje perspektivní sektory.

„S kolegy na Ministerstvu průmyslu a obchodu jsme v letošním roce připravili novou Exportní strategii, ve které hraje významnou roli také agentura CzechTrade. Její neustále se rozšiřující síť zahraničních kanceláří poskytuje českým firmám v zahraničí širokou paletu služeb, které jim pomáhají v realizaci jejich exportních cílů. Konkrétní nástroje a programy definované v plánu CzechTrade na příští tříleté období vhodně doplňují naši Exportní strategii a v kombinaci s vysokou odborností celého týmu pomohou malým a středním firmám realizovat jejich globální ambice,“ uvedl Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Prostudujte si kompletní znění exportní strategie CzechTrade do roku 2026

Hlavním cílem strategie CzechTrade je poskytnout českým firmám dosažitelnou a profesionální podporu v oblasti internacionalizace a exportu. Má také dále kontinuálně zvyšovat kvalitu služeb, produktů a zahraniční sítě agentury, která je nyní rozšířena na pěti světových kontinentech.

„Díky více jak 25leté zákaznické zkušenosti známe poptávku českých firem, a proto budeme nadále navrhovat rozšiřování kapacit a služeb v zahraničí, například zahraniční regionální centra bychom rádi posílili o nové sektorové specialisty v horizontu čtyř let. Budeme prohlubovat sektorové specializace tam, kde najdeme strategické příležitosti. Naše služby plánujeme rozšiřovat nadále také v regionech naší republiky, kde máme exportní konzultanty, které firmám ve vybraných krajích zjednoduší a urychlí přístup k našim službám,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

K nejpopulárnějším službám agentury patří osobní konzultace s exportéry na pravidelné akci Meeting Point.

Vznikne nová Klientská rada

Agentura se bude také nadále soustředit na inovaci digitálních služeb, jako je rozšíření Adresáře exportérů či Adresáře designérů CzechTrade, které českým firmám velmi zjednodušeně umožňuje hledat své potenciální partnery, díky čemuž již vznikly úspěšné spolupráce. Dalším významným bodem nové strategie je komplexní podpora průmyslového designu prostřednictvím Design Centra CzechTrade.

Přečtěte si více o tom, jakou podporu firmám nabízí Design Centrum CzechTrade

Agentura se chce také začít výrazněji orientovat na nové služby pro podporu v oblasti e-commerce. „Úspěšnou diverzifikaci firem, především ze segmentu malých a středních podniků, plánujeme také posílit službou Digitální marketing a e-commerce v zahraničí, nástrojem pro digitální podporu v oblasti brandingu a v oblasti posílení prodeje koncovým zákazníkům,“ říká Radomil Doležal.

Součástí strategie CzechTrade je také nová Klientská rada. „Účelem této nové platformy je navázání strategického dialogu s klienty agentury a zástupci podnikatelů, získávání informací o trendech, potřebách, námětech a prioritách českých firem,“ vysvětluje Radomil Doležal.

Setkání rady budou zaměřena například na strategické směřování agentury, zákaznickou zkušenost, požadavky klientů, rozvoj, inovaci a kvalitu služeb a přístupu ke klientům. Rada bude složená ze zástupců klientů, vrcholového managementu a zástupců Ministerstva průmyslu a obchodu.

Populární je podpora na veletrzích nebo ověření zájmu o výrobek

Agentura CzechTrade má v portfoliu více než 3 200 úspěšných exportních případů. Pro české exportéry zrealizovala celkem přes 35 tisíc zakázek a zajistila konkrétní obchodní příležitosti formou více než 42 tisíc poptávek firem z celého světa. Loni se jednalo celkem o 1 526 zakázek zahraničních kanceláří pro 1 086 klientů.

CzechTrade zprovoznil novou kancelář v Texasu. Čím je tento regionu USA pro české vývozce zajímavý?

Mezi klientsky nejatraktivnější služby, které ročně využije až 800 firem a které realizují přímo specialisté ze zahraničí, patří ověření zájmu o výrobek a společné prezentace na veletrzích po celém světě.

Do Itálie zamířil s podporou agentury CzechTrade výrobce tepelných čerpadel. Přečtěte si příběh společnosti Woltair

Agentura také každý rok pořádá několik proexportních akcí. „Jedná se například o Meeting Point CzechTrade, což je největší B2B proexportní událost v Česku, kde české firmy konzultují své plány přímo s řediteli zahraničních kanceláří,“ dodává Radomil Doležal. Letos také proběhne 2. ročník proexportní konference Future Of Export Summit, který bude nabitý aktuálními exportními tématy a předními osobnostmi českého byznysu.

Zdroj: Tisková zpráva agentury CzechTrade

Další články