Nové služby pro vývozce, rozšíření sítě kanceláří v zahraničí, posílení podpory inovací či průmyslového designu. To jsou některé z pilířů, na nichž stojí nová strategie CzechTrade pro roky 2023 až 2026. Vznikne také Klientská rada, kde budou moci podnikatelé předkládat své náměty, říká generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal.

Produkty jednotlivých firem chceme například prostřednictvím exportních aliancí spojovat do ucelených řešení s vysokou přidanou hodnotou, říká Radomil Doležal.

Jaké jsou hlavní cíle nové strategie?

Tím hlavním je poskytnout českým firmám dosažitelnou a profesionální podporu v oblasti internacionalizace a exportu prostřednictvím konkrétních nástrojů a programů. Chceme kontinuálně zvyšovat kvalitu služeb, produktů a zahraniční sítě agentury, která je nyní rozšířena na pěti kontinentech. Budeme prohlubovat sektorové specializace tam, kde najdeme strategické příležitosti. Zaměříme se na inovaci digitálních služeb, jako je rozšíření Adresáře exportérů či Adresáře designérů CzechTrade, které českým firmám velmi zjednodušeně umožňují hledat své potenciální partnery, jejichž prostřednictvím již vznikly úspěšné spolupráce. Naším cílem bude spojovat produkty jednotlivých firem do ucelených řešení s vysokou přidanou hodnotou, a to například prostřednictvím exportních aliancí. Dalším významným bodem nové strategie je komplexní podpora průmyslového designu v rámci Design Centra CzechTrade.

Chystáte také takzvanou Klientskou radu. Jak se do ní mohou podnikatelé dostat a jak často se bude scházet?

Účelem této nové platformy je dialog s klienty agentury a zástupci podnikatelů. Chceme slyšet o jejich potřebách, jaké mají náměty pro podporu exportu. Do Klientské rady budou nominováni manažeři klíčových klientů agentury a také podnikatelé navržení podnikatelskými komorami a svazy zastupujícími širší podnikatelskou veřejnost. Rada se bude scházet dvakrát ročně a bude projednávat strategické směřování agentury, požadavky klientů, na rozvoj, inovaci a kvalitu služeb.

Letos jsem otevřeli kancelář v Kataru, posílili zastoupení v USA o kancelář v texaském Austinu a plánujeme projekty v nové kanceláři na Filipínách. Pokračujeme v aktivitách na Ukrajině, stávající kancelář v Kyjevě jsme posílili ještě o další nově otevřenou ve Lvově. Také jsme rozšířili působení v Německu otevřením druhé kanceláře v Mnichově.

Zmínil jste podporu průmyslového designu. Které služby uvedlo Design Centrum CzechTrade?

Design může přidat hodnotu produktům a zvýšit konkurenceschopnost českých firem v zahraničí, proto jsme v rámci Design Centra CzechTrade spustili dvě nové služby, a to službu Tržní potenciál Design-Inovace a druhou službu Design Trend Monitoring. Služby odborně i finančně pomohou stovkám firem k určení podoby nových výrobků, monitorování designových trendů ve světě i otestování prototypů nových designů na světovém trhu před spuštěním výroby.

Jakou podporu aktuálně nabízíte startupům?

Pro startupy a firmy nabízející inovativní technologie a unikátní řešení máme připravenou komplexní podporu formou tří nových služeb – Startup Market Entry, Startup Zóna a Czech Startup Days, které cílí na získání know-how a kapitálu při vstupu na nové zahraniční trhy nebo k rozšiřování stávajících obchodních aktivit v teritoriu. Jednu ze služeb jsme pro firmy připravili již na proběhlém Mezinárodním strojírenském veletrhu 2023 v Brně. Pro české startupové firmy jsme zorganizovali pitch v rámci služby Startup Entry, jejímž cílem je posouzení potenciálu startupu na světových trzích zejména z pohledu perspektivy nabízeného produktu či služby na daném trhu. Celkem šest startupových firem prezentovalo své projekty zástupcům regionálních center CzechTrade napříč kontinenty a také dalším zástupcům z Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a inovačních center.

CzechTrade nabízí českým exportérům asistenci už ve 64 zemích. Které regiony v poslední době do sítě zahraničních kanceláří přibyly?

Snažíme se pomáhat českým firmám s diverzifikací jejich byznysu i mimo evropská teritoria. Letos jsem tak otevřeli kancelář v Kataru, posílili jsme zastoupení ve Spojených státech amerických o kancelář v texaském Austinu a plánujeme projekty v nové kanceláři na Filipínách. Pokračujeme v aktivitách na Ukrajině, stávající kancelář v Kyjevě jsme posílili ještě o další nově otevřenou ve Lvově. Také jsme rozšířili působení v Německu otevřením druhé kanceláře v Mnichově, kde v ekonomicky zajímavém Bavorsku plánujeme podpořit české vysoce inovativní a technologické firmy.

Nová zahraniční kancelář CzechTrade letos rozjíždí svou činnost ve filipínské metropoli Manile.

Jak hodnotíte vývoj českého exportu v posledním období?

Vývoj exportu ukazuje, že je potřeba aktivně hledat nové trhy a posilovat naše pozice a kapacity v těch stávajících s využitím nástrojů a programů, které definujeme ve strategii. V srpnových statistikách zahraničního obchodu vidíme meziroční pokles vývozu o šest procent. I když se jedná o letní měsíce, které nepatří z pohledu exportu k nejsilnějším, je potřeba upozornit, že trend je znepokojující. Proto už teď v rámci probíhajících aktivit, jako byl například náš Meeting Point CzechTrade na MSV v Brně, nastavujeme scénu pro úspěšnou internacionalizaci českých firem v příštím roce, a to s maximální snahou všech ředitelů zahraničních kanceláří přispět intenzivní podporou k obratu z aktuálně minusových exportních čísel na čísla kladná.

(red)

Radomil Doležal

Vystudoval zahraniční obchod na VŠE v Praze. Své první zkušenosti s exportem získal v různých obchodních pozicích v podniku zahraničního obchodu Merkuria. Po roce 1990 vedl jako ředitel dceřiné společnosti vstup mezinárodní firmy Campingaz na český a slovenský trh. Později mimo jiné zodpovídal v rámci skupiny Jardin Corporation za rozvoj trhu v nových členských zemích EU z pozice generálního ředitele pro střední a východní Evropu. Působil také v oblasti developmentu komerčních nemovitostí. Generálním ředitelem agentury CzechTrade je od roku 2014. Hovoří anglicky a německy. Mezi jeho koníčky patří mimo jiné cestování a sporty jako lyžování nebo tenis.

Další články