S exportem do více než 90 zemí světa poradili vývozcům osobně odborníci, kteří na konci června přijeli do Prahy ze svých pracovišť v zahraničí.

Základní konzultace trvá na exportní akci 20 minut, přičemž mnoho firem si zarezervovalo hned několik konzultací o různých zahraničních trzích.

Na výstavišti PVA EXPO Letňany v Praze vrcholí dvoudenní setkání ekonomických diplomatů a pracovníků zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest. Cílem je představit českým firmám příležitosti na zahraničních trzích a nabídnout jim asistenci přímo v teritoriu. O konzultace požádali zástupci více než 280 firem, připomněl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který se zúčastnil zahájení akce.

Největší zájem je o Německo a Ukrajinu

Mnozí podnikatelé se přitom dotazují hned na několik trhů. Například zástupci agentury CzechTrade tak během dvoudenní akce participují na téměř 1300 jednáních. Podle ředitele agentury Radomila Doležala je tradičně největší zájem o konzultace stran německého trhu. V té souvislosti připomněl, že vedle stávající zahraniční kanceláře v Düsseldorfu plánuje agentura další zastoupení. „V krátké době chystáme otevření kanceláře v Mnichově…to je jeden z klíčových technologických hubů Evropy,“ uvedl Radomil Doležal. Další novou zahraniční kancelář chystá agentura otevřít brzy také v ukrajinském Lvově. „Registrujeme obrovský zájem o Ukrajinu. Je to jedna ze zemí, která měla okamžitě vybookované konzultace,“ dodal Doležal.

Koncept tradiční akce ocenil Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR. „Bez toho, aniž by podnikatelé museli opustit Českou republiku, získají během pouhých dvaceti minut perfektní přehled o nových trzích, kam můžou směřovat svůj export nebo rozšířit své obchodní zájmy,“ uvedl.

České firmy tak mohou využít praktické zkušenosti více než 170 expertů zahraniční sítě, kteří působí v 90 státech. Přítomni jsou i specialisté České exportní banky, exportní pojišťovny EGAP nebo Úřadu průmyslového vlastnictví.

Speciální konzultační místo je na akci určeno pro Business Klub Ukrajina. Již nyní tento klub připravuje projekty spolupráce pro obnovu Ukrajiny a tedy příležitosti pro české firmy.

Jaké služby nabízí Business Klub Ukrajina?

Vláda také projednává uvolnění peněz Exportní garanční a pojišťovací společnosti na pojištění vývozních úvěrových rizik na Ukrajinu. „Na konci loňského roku jsme pomohli exportérům, kteří se ocitli v problémech s likviditou v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině a energetickou krizí. Spolu s Exportní garanční a pojišťovací společností jsme spustili garanční program EGAP PLUS. Rezervována je již přibližně polovina kapacity z celkových 6,25 miliardy korun,“ uvedl ministr Jozef Síkela.

Oficiálních účastí na veletrzích budou letos čtyři desítky

Ministr také připomněl, že stát letos pokračujeme ve zintenzivnění proexportních aktivit. „Ve spolupráci s Ministerstvem financí se nám podařilo pro podporu exportu najít prostředky. Tím došlo ke zvýšení počtu českých oficiálních účastí na zahraničních veletrzích a výstavách. V roce 2023 je jich naplánováno 40 a odhadujeme, že by podnikům nové kontrakty z těchto akcí měly přinést obchody ve výši šesti až sedmi miliard korun,“ řekl Jozef Síkela.

Důležitá je také podpora rozpracovaných projektů v rámci podnikatelských misí. V poslední době to byla mise do Vietnamu, USA či Kanady a podpora akci Rebuild Ukraine ve Varšavě. V jednání je cesta do Střední Asie, Latinské Ameriky či Indie. „Chceme nastavit nový přístup v podpoře exportu i ve strategické rovině. V této chvíli dokončujeme vypořádání připomínek ostatních resortů a dalších partnerů k návrhu nové Exportní strategie ČR. Potřebujeme transformovat ČR z ekonomiky dodavatelské v ekonomiku založenou na vývoji, výrobě a prodeji finální produktů, služeb a komplexních řešení,“ vysvětlil ministr. „Chceme hledat a podporovat nové národní šampiony z řad malých a středních podniků a startupů, kteří působí zejména v nově rozvíjejících se oborech. Zjednodušeně můžeme charakterizovat posun nové exportní strategie od zaměření se na kvantitu k podpoře kvality a vyšší přidané hodnoty,“ dodal ministr.

Přečtěte si, v čem jsou hlavní pilíře Exportní strategie do roku 2033?

S tímto přístupem souvisí novinka, kterou představilo Ministerstvo zahraničních věcí. „Na ministerstvu vzniklo letos v dubnu oddělení vědecké diplomacie, které napomáhá shromažďování informací o příležitostech a trendech v zahraničí a zapojování českých vědeckých a výzkumných institucí a firem do mezinárodní spolupráce. Oddělení úzce spolupracuje se sítí našich ekonomických diplomatů,“ informoval náměstek ministra zahraničí Jiří Kozák.

Radomil Doležal připomněl některé další nové programy na podporu v oblasti designu. „Čeští exportéři si začínají uvědomovat, jak důležitá je vizuální stránka produktu, a mají zájem o nové služby Design Centra CzechTrade, jako je Design Trend Monitoring a Tržní Potenciál Design-Inovace, díky kterým mohou kvalifikovaněji nastavit konkurenční výhody svých nových výrobků uváděných na zahraniční trh,“ uvedl.

(red)

Další články