Na obnově válkou zasažené země by se mělo Česko jako důležitý spojenec Ukrajiny podílet významnou měrou. Už rok funguje iniciativa, která tuzemským firmám nabízí informace o zakázkách i rychlém propojení s ukrajinskou stranou.

Nejvíce práce bude při obnově Ukrajiny ve stavebnictví, už teď Business klub Ukrajina uvádí přes 70 nabízených zakázek v tomto odvětví.

Z iniciativy Ministerstva průmyslu a obchodu vznikl loni v červnu Business klub Ukrajina (BKUA). Jde o jednotící otevřenou platformou pro získávání a sdílení informací o konkrétních potřebách této válkou zasažené země. Klub tak informuje o projektech v rámci rekonstrukce Ukrajiny a koordinuje co nejefektivnější zapojení českých firem. Zaměřuje se také na přípravu byznysových projektů pro jednání česko-ukrajinské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci. Na úrovni vládních zakázek pro firmy disponuje přímými kontakty na ukrajinskou stranu.

Členové mají urychlenou cestu k obchodním příležitostem

Hlavní výhodou členství v klubu je přístup k nejnovějším informacím o českých iniciativách na Ukrajině skrze newsletter a dále prezentace společností na webu, aby byly snadno dohledatelné pro potenciální partnery. Pro účely členství v klubu projdou všichni uchazeči bezpečnostním screeningem, díky čemuž budou mít napříště jednodušší cestu k účasti na vládních misích či akcích. Členství však není podmínkou pro využívání jeho nástrojů nebo participaci na jednotlivých akcích, mnohdy však půjde o urychlení nutných procesů díky již proběhlému screeningu.

Aktivity Business klubu Ukrajina

  • organizace misí na Ukrajinu a z Ukrajiny do ČR
  • usnadnění bilaterálních jednání s ukrajinskými partnery v ČR
  • organizace misí na zahraniční veletrhy
  • semináře k proexportním nástrojům
  • semináře k možnostem financování
  • možnost koordinačních setkání se zástupci jednotlivých resortů či s vládním zmocněncem pro obnovu Ukrajiny
  • networkingové společenské akce

Oborové mise na Ukrajinu vyjdou vstříc zájmu firem

Aktivity BKUA se soustředí na dvě hlavní oblasti: první je propojování českých a ukrajinských společností, druhou je poskytování informací českým podnikatelům a dalším subjektům stran nejnovějšího vývoje, zejména co se finančního aspektu rekonstrukce Ukrajiny týče.

Hlavní platformou pro první oblast jsou webové stránky Klubu. Skrze ně se mohou firmy propojovat se svými ukrajinskými partnery či deklarovat svůj zájem o jednotlivé projekty či dodávky. Po deklaraci zájmu je společnost propojena s ukrajinskými protějšky skrze mezivládní kanály, což ústí ve větší efektivitu a váhu tohoto kontaktování.

Přečtěte si více informací a zaregistrujte se do Business klubu Ukrajina na jeho webových stránkách

Pro účely BKUA budou napříště tyto jednotlivé zájmy geograficky sdruženy a na jejich základě budou podnikány obchodní mise na Ukrajinu, kterých se budou moct zúčastnit společnosti deklarující svůj zájem. Program misí bude tomuto zájmu podřízen.

Život i byznys jde na Ukrajině dál, jak ukázal třeba březnový veletrh KIFF v Kyjevě s pestrou nabídkou nábytku či stavebních technologií.

Dále bude BKUA využívat proexportní program Ministerstva průmyslu a obchodu Twincoming Ukrajina ke zprostředkování bilaterálních jednání mezi zástupci českých společností s ukrajinskými partnery v ČR na základě zájmu českých společností vyjádřeném skrze web BKUA. Na tato jednání mohou společnosti se svými partnery navázat využitím některých proexportních programů.

Semináře poradí s financováním projektů

Druhým těžištěm činnosti Business klubu Ukrajina jsou informace. V současném značně nepřehledném prostředí jednotlivých projektů je cílem připravit seriál seminářů o možnostech financování, které mají české firmy k dispozici. V těchto seminářích budou probírány jak české, tak i zahraniční programy, aby mohly české společnosti využít plnou šíři současných možností. Nad rámec toho budou probíhat networkingové společenské akce za účasti zástupců jednotlivých resortů.

Investoři získají zvýhodněné půjčky i pojištění

K podpoře, kterou mohou očekávat firmy mířící na Ukrajinu, by mělo brzy patřit i zvýhodněné pojištění a financování. Probíhají totiž jednání o investičních zárukách mezi Ukrajinou a zeměmi G7 i Evropské unie. Investoři by mohli získat výhody, jako je například krytí úvěrového rizika exportní úvěrovou agenturou ECA nebo pojištění válečných rizik od institucí, jako jsou Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) nebo Development Finance Corporation (DFC). Toto pojištění pokryje až 90 procent potenciálních ztrát. Ve hře jsou mimo jiné i zvýhodněné půjčky od mezinárodních finančních organizací. Ukrajinská agentura na podporu podnikání UkraineInvest představila nedávno také takzvanou investiční mapu Ukrajiny. Na té je uveden investiční profil každého regionu včetně plánovaných investičních projektů.

Zdroj: Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade v Kyjevě

Mimo jiné poskytují webové stránky Klubu v sekci Sektory přehledný seznam projektů v jednotlivých oborech, do kterých se mohou české firmy zapojit. Návštěvník tak například může vidět, že aktuálně je zde desítka projektů v oblasti zdravotnictví, devět projektů ve vodohospodářství či šest projektů v energetickém průmyslu. Největší počet projektů nabízí podle očekávání oblast stavebnictví, a to zatím celkem sedmdesát.

Tým Business klubu Ukrajina
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články