Technologie a služby pro chytrá města si přijeli v rámci brněnského veletrhu URBIS prohlédnout mimo jiné delegáti ze zemí Balkánu, z Moldavska, Turecka či Ukrajiny. Vystavovatelé jim představili třeba možnosti využití chytré učebny Archimedes nebo projekt solárních elektráren pro nemocnice.

Program Contact Ukraine ukázal obchodní příležitosti ve městech, jako jsou Žytomyr, Lvov nebo Sumy.

Veletrh URBIS je klíčovou platformou pro setkávání expertů ze soukromého i veřejného sektoru a zájemců o diskuzi o modernizaci měst, veřejné správy a praktické uplatnění chytrých řešení pro zkvalitnění každodenního života.

Součástí akce byl letos mimo jiné stánek Contact Ukraine. Na slavnostním zahájení akce promluvili vrchní ředitel sekce Evropské unie a zahraničního obchodu David Müller, poradce zmocněnce pro rekonstrukci Ukrajiny Václav Kallus, kteří oba zdůraznili jasnou pozici ČR vůči všestranné pomoci Ukrajině, v humanitárním, vojenském a samozřejmě obchodním sektoru.

Starosta Lvova představil projekt Nezlomní

Andrij Sadovyj, starosta Lvova, představil ambiciózní projekt UNBROKEN (Nezlomní), který pomáhá válečným veteránům a civilistům zasaženým ruskou agresí, především matkám a dětem, s návratem do normálního života. Jedná se o rozsáhlý komplex služeb včetně specializovaných nemocničních oddělení a poskytuje vše od zdravotní přes rehabilitační po resocializační péči. Chargé d’affaires Velvyslanectví Ukrajiny v ČR Vitalij Usatyj ocenil dosavadní českou podporu a zdůraznil potřebu spolupráce mezi státním a soukromým sektorem při přípravě projektů obnovy Ukrajiny.

Ukázkovým příkladem mezinárodní spolupráce a solidarity je navazování partnerství na různých úrovních, jako je česko-ukrajinské partnerství, český patronát nad Dněpropetrovskou oblastí nebo například spolupráce Jihomoravského kraje se Lvovskou a nyní nově i s Dněpropetrovskou oblastí. Starosta Lvova Andrij Sadovyj při své návštěvě Brna zdůraznil význam tohoto spojení pro kulturní a hospodářské partnerství. Lvov, který se stal významným humanitárním centrem, nyní spolupracuje s Brnem na projektech zaměřených na stabilizaci, posilování kritické infrastruktury a obnovu po válce. Ukrajinští zástupci podepsali během URBIS Dohodu o partnerství a spolupráci mezi městy Lvov a Brno.

Slunce pro Ukrajinu? Nemocnice dostanou solární panely

V rámci programu Contact Ukraine se uskutečnily tři expertní panely. První panel pojednával o výzvách a příležitostech rozvoje chytré dopravy v regionu jihovýchodní Evropy. V tomto panelu diskutovali zástupci ze zemí západního Balkánu spolu se zástupcem města Lvova a vybranými zástupci českých firem. Tito partneři představili koncept udržitelné městské mobility a její aplikace místními samosprávami v regionu.

Na veletrhu byl otevřen stánek Národního konzultačního místa České republiky.

Druhý panel poskytl vhled do tématu příležitostí pro obnovitelnou energii při rekonstrukci Ukrajiny. Možnost představit svůj projekt dostali zástupci iniciativy Slunce pro Ukrajinu. Významným mottem rekonstrukce je začít již nyní a s touto myšlenkou vybavili Nesehnutí a jejich partneři ukrajinskou nemocnici v Záporoží solárními panely. Spolupracují aktivně také s mnoha dalšími ukrajinskými regiony, například se Sumy, Žytomyrem či Lvovem. Celkový počet ukrajinských nemocnic využívajících tuto iniciativu je v současnosti dvacet. Stabilní dodávky energií jsou pro nemocnice klíčové, zejména v kontextu ruského bombardování, které je zacíleno na narušení fungování kritické infrastruktury. Vlastní fotovoltaické systémy na střechách nemocničních zařízení mohou lékařům výrazně usnadnit práci a mnoha pacientům zachránit životy. Sbírka je zásadním krokem k posílení energetické nezávislosti ukrajinských nemocnic.

Čtvrteční panel nesl název klimatická tranzice a cirkularita měst jako nedílná součást rekonstrukce Ukrajiny. Zabýval se včleněním principů cirkulární ekonomiky a klimatické neutrality do obnovy měst, které byly zasaženy válkou. V rámci této 18měsíční iniciativy bude brzy k dispozici další podpora pro města, která míří do roku 2030 ke klimatické neutralitě. Program Enabling City Transformation (Umožnění transformace měst) dále studuje možné urychlení dekarbonizace.

Balkánci se zajímali o českého Archimeda

Veletrhu URBIS se zúčastnila také delegace ze zemí západního Balkánu a Turecka, zastoupena především starosty, místostarosty, experty na přípravu akčních plánů pro udržitelnou energii a klima a místními samosprávami sdruženými v organizaci Covenant of Mayors. Moldavská delegace byla složená ze zástupců ministerstva hospodářského rozvoje a digitalizace, agentur na podporu podnikání a investic a zástupců dvou společností.

Delegáti byli také pozváni na stánek Jinag, kde jim byla představena činnost organizace zejména v digitalizaci služeb pro občany a další chytrá řešení pro řízení dopravy, svoz odpadu a v projektech na úrovni municipalit. Ředitel firmy EduVision představil chytrou učebnu Archimedes včetně praktického využití samotné budovy a jejího multifunkčního vybavení, a také možnosti výuky využívající virtuální realitu s podporou dálkově připojených vyučujících.

Přečtěte si více o síti chytrých učeben Archimedes

Moldavané mají zájem o spolupráci při sbližování s EU

Představitelé Invest Moldova Agency měli možnost setkat s generálním ředitelem CzechInvestu Janem Michalem a předjednat možnosti spolupráce mezi oběma agenturami. Ve výhledu je možnost studijní cesty pro tým pracovníků moldavské agentury na podporu investic. Zástupci Ministerstva hospodářského rozvoje a digitalizace projevili zájem o pokračující moldavsko-českou spolupráci v oblasti integrace země do EU.

Kyjov ukázal ohřev bazénu energií ze sklárny

S velmi pozitivním ohlasem moldavské i balkánské delegace se setkala také exkurze do města Kyjov, které velikostí a počtem obyvatel reflektuje v delegaci zastoupená města a přinesla inspiraci pro praktickou aplikaci prezentovaných řešení. Na kyjovské radnici nejprve místostarosta Daniel Čmelík představil projekty, které jsou již realizovány nebo se připravují.

Důležitým tématem exkurze bylo využití místních vodních zdrojů v podobě užitkové či pitné vody. S tím souvisí i plány revitalizace vodních toků, konkrétně řeky Kyjovka. Toto téma rezonovalo se zástupci delegací, kdy je v jimi reprezentovaných municipalitách je ať už z důvodu nedostatečného technologického zázemí či teplejšího klimatu snaha o zlepšení řízení vodních zdrojů.

Co dalšího přinesl letošní ročník URBISu?

Členové delegace se také zajímali o přípravu Strategie udržitelné městské mobility, kterou v rámci svých aktivit na municipální úrovni sami řeší, či o programy ekonomického rozvoje zaměřené na podporu lokální ekonomiky skrze využití virtuální měny. Delegace pak za doprovodu místostarosty navštívila místní aquapark, který vzbudil zájem tím, že částečně využívá energii vzniklou při provozu místní sklárny k ohřevu vody ve venkovním i vnitřním bazénu. Nadto objekt využívá také elektrickou energii z fotovoltaiky.

Na podzim budou setkání pokračovat na strojírenském veletrhu

Na URBIS nemohly platformy Business klub Ukrajina a Contact Ukraine chybět. Po vzoru dalších zemí i Česko a Ukrajina usilují o udržitelný a inovativní přístup k budoucímu rozvoji měst a aglomerací. Ukrajinská delegace dostala příležitost čerpat ze zahraničních zkušeností v sektorech, jako je dopravní infrastruktura a chytrá mobilita, energetika, digitalizace služeb, odpadové nebo vodní hospodářství.

Vedle Ministerstva průmyslu a obchodu byly ve stánku Contact Ukraine přítomny i Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo dopravy a Ministerstvo životního prostředí. Široký mezinárodní zájem o program přitom svědčí o tom, že nedílnou součástí budou v budoucím městském plánování měst po celém světě chytrá řešení.

Projekty jako Contact Ukraine ukazují potenciál pro zlepšení veřejné správy a podporu ukrajinských regionů v těžkých časech. Partnerství mezi Lvovem a Brnem je symbolem solidarity a naděje na lepší budoucnost. Příští příležitost připojit se k setkání s ukrajinskými delegáty budou mít české podniky již v říjnu na Mezinárodním strojírenském veletrhu opět v Brně. x

Adam Gazda, Maria Gorbatova, Josef Vysoký
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články