Na brněnském výstavišti se na začátku června konala akce URBIS The Smart Cities Meetup. Veletrh zaměřený na téma chytrých měst se po nepovedeném předchozím běhu vrátil v plné síle a přilákal tisíce odborníků nejen z Česka, ale třeba i z Finska, Norska, Německa, Rakouska nebo Portugalska.

Na brněnském výstavišti se představilo na 80 vystavovatelů.

Psalo se září roku 2022, když se v Brně konal poslední URBIS The Smart City Fair. Poloprázdnému pavilonu A brněnského výstaviště tehdy vládla smutná atmosféra. Genius loci architektonicky působivé stavby přebilo ticho, které jen sem tam narušil vzájemný rozhovor někoho z hrstky přítomných vystavovatelů nebo váhavý průchod svátečního návštěvníka. Publikem pro odborné prezentace v doprovodném programu byly povětšinou neobsazené řady židlí. A situaci nedokázal zachránit ani autonomní minibus, který se měl prohánět mezi pavilony, ale velkou část třech dnů veletrhu jen marně vyhlížel své pasažéry.

Hlavní cílová skupina, starostové a zástupci měst a obcí, nedorazila vůbec. Ať už za to mohly právě probíhající volby do obecních zastupitelstev, či nikoli, brněnskému URBIS tímto v roce 2022 zazvonil umíráček. Sociální sítě hned po akci zaplavila vlna zklamání, i poslední nadšenci ztratili důvěru a zdálo se, že Česká republika po sedmi letech snažení definitivně přišla o svou jedinou otevřenou platformu pro rozvoj tématu smart cities.

Letos byla akce k nepoznání

Od té doby uplynul rok a tři čtvrtě. Kdo se na brněnské výstaviště vypravil znovu letos na počátku června, našel ho nezvykle pulzující: 3750 návštěvníků, přes 80 vystavovatelů od inovativních startupů až po velké firmy jako Škoda X a ČEZ ESCO. Také dva ministři, národní konzultační místo sdružující dvanáctku institucí, čtyři paralelní programové linky naplněné více než stovkou řečníků včetně zvučných jmen z Finska, Norska, Portugalska, Německa, Rakouska nebo Slovenska. A celkem padesátka odborných akcí, setkání konsorcií významných mezinárodních projektů, početné delegace z Ukrajiny, Moldavska a západního Balkánu a dva mimořádně vydařené networkingové večery.

Vedle toho všudypřítomné úsměvy, potřásání rukou, zapálené rozhovory na každém rohu a stejně energizující atmosféra jako po doběhnutí šedesáté minuty hokejového duelu se Švýcarskem. Kdo zažil v Brně oba momenty v roce 2022 i 2024, stěží dokázal pojmout, co se za ten rok a tři čtvrtě v Česku odehrálo.

K vidění bylo víc než 50 startupů zaměřených například na umělou inteligenci nebo na inovace v dopravě či v energetice.

A překvapeni byli i samotní strůjci transformace. Restart URBIS objevil v Česku větší potenciál, než si kdokoliv dokázal představit. Po zavření bran letošního ročníku je jasné, že být srdcem Evropy může pro Česko znamenat více než jen průjezd vysokého počtu kamionů. Je to předpoklad pro roli inovačního lídra, konkurenceschopnou ekonomiku, zdravou společnost založenou na ekosystémové spolupráci a pozici klíčového meeting pointu evropské i světové smart cities komunity.

URBIS se stal místem, kde se potkají vědci, firmy i zástupci měst a státu

Příběh transformovaného URBIS se přitom začal psát právě na nevydařeném ročníku 2022. Na okraj veletrhu se sešli zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechInvest a Veletrhů Brno a poprvé se bavili o tom, jak spojit síly, aby se naplnil potenciál veletrhu a současně se zamezilo dlouhotrvající fragmentaci aktivit na české scéně.

Typickým příznakem českého smart cities prostředí bylo až dosud velké množství vzájemně se kanibalizujících akcí s omezeným dosahem na cílové skupiny, bez odborné garance obsahu a s minimální praktickou návazností. Tato konstelace byla výraznou překážkou spolupráce municipalit a inovativních firem, vyčerpávala omezené kapacity národních institucí a neumožňovala efektivní přenášení know-how a dobré praxe mezi národní, krajskou a lokální úrovní.

K diskutovaným tématům patřila spolupráce s ukrajinskými městy.

Současně nic nepotřebuje ke svému úspěchu tak výrazně setkávání a spolupráci aktérů jako holistické téma smart cities. V teorii inovačních ekosystémů ční pojem quadruple helix, který odkazuje k potřebnosti interakce a budování vazeb mezi akademickou sférou, průmyslem, veřejnou správou a občanskou společností.

Zejména s velkými výzvami, jako jsou klimatická změna, transformace energetiky nebo přenastavení konceptů mobility, si lze poradit pouze tehdy, pokud všechny složky společnosti spojí síly a položí na společný stůl své silné stránky a schopnosti. Aby však takový quadruple helix mohl fungovat a přinášet inovativní řešení, musejí o sobě aktéři nejprve vědět, potkat se v jednom čase na jednom místě, poznat se a zahájit dialog, který postupně přejde v konkrétní inovační partnerství a projekty. x

Inspirace přišla z Finska i Španělska

Loni v dubnu se delegace zástupců ministerstev průmyslu a obchodu, pro místní rozvoj a životní prostředí, agentur CzechTrade a CzechInvest, měst Prahy a Brna a pražského Operátora ICT vypravila na misi do Helsinek přes program Interreg Europe a jeho Policy Learning Platform. Dvoudenní intenzivní worskhop propojil českou delegaci s nejlepšími odborníky z Finska, Portugalska, Španělska a Spojeného království a ukázal směr, jakým v Česku dostat téma chytrých měst zpátky na koleje a zajistit, aby český systém podporoval inovativní firmy a zlepšoval kvalitu života v městech a obcích.

Na URBISu se o technologie pro chytrá města zajímali také zástupci Moldavska či zemí západního Balkánu

Není překvapením, že se na seznamu 13 strategických úkolů s indikátorem obtížnosti „vysoká“ objevila i transformace veletrhu URBIS v centrální bod pro setkání české komunity zaměřené na problematiku chytrých měst. Čerpajíc inspiraci z barcelonského Smart City Expo World Congress, globální akce číslo jedna pro tento obor, se spojila ministerstva průmyslu, pro místní rozvoj, životního prostředí a dopravy se Svazem měst a obcí, Sdružením místních samospráv, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brno a Veletrhy Brno. V této neobvyklé koalici vzniklo memorandum o spolupráci a také koordinační skupina, která se od prosince 2023 scházela každé dva týdny, aby restart URBIS dotáhla z papíru do reality.

Elektromobily a vodík? Města potřebují radikálnější změnu

Zásadním letošním posunem byla přeměna akce z pouhého veletrhu do formátu meetup a konference. Stánků a živých ukázek tím neubylo, ale naopak přibyly formáty pro setkávání a především konferenční program, který je hlavním kanálem pro sdílení know-how.

Letošní ročník se přitom zaměřil na tři témata: Energie a klima, Efektivní veřejná správa a Mobilita budoucnosti. Úvodní část si vzali pod patronát šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek a jeho zástupce Petr Honzejk, kteří zpovídali například ministry Jana Hladíka a Martina Kupku, nejvyššího státního tajemníka Jindřicha Fryče, ale také například šéfa finského Smart City Innovation Clusteru Perttiho Kotejärviho nebo šéfa rakouské agentury AustriaTech Martina Russe.

Řečníci se přitom nedrželi zkrátka a šli k jádru věci. Jasně byl pojmenován číhající problém v podobě klimatické změny. Dále český rekord v počtu municipalit na počet obyvatel, který je bez aktivní role krajů a státu bariérou pro efektivní zavádění inovací do území. A zdůrazněn byl také fakt, že pro udržitelnou mobilitu a zdravá sídla nestačí vyměnit spalovací motory za elektropohon nebo vodík. Jak to má správně být, diskuze se v průběhu celých tří dní stáčely ke konkrétním řešením v podobě komunitní energetiky, energetického managementu, občanské participace, spolupráce v evropských projektech, poptávkové MHD a městskému plánování postavenému na sdílené mobilitě.

Téma mobility vystavovatelé ztvárnili různými způsoby.

Česko čeká práce na živých laboratořích

Jednou z pomyslných třešniček na programovém dortu byl vedoucí inovačního a investičního oddělení malé portugalské municipality Fundão Ricardo Gonçalves. Ten stál u přerodu zaostalé zemědělské oblasti bez perspektivy ve vzorový inovační hub a o některé z ingrediencí úspěchu se podělil s českým publikem během svého vystoupení v Brně.

Praktickým hřebem programu bylo představení projektu živé laboratoře BVV Living Lab a mezinárodního projektu PilotInnCities vedeného Ministerstvem průmyslu a obchodu, který do české kotliny a také celého regionu Podunají přináší finskou metodu agilního pilotování Smart City inovací.

URBIS The Smart Cities Meetup tak neskončil jen povídáním, ale definováním konkrétních strategických úkolů a rozdělením rolí aktérům pro práci v následujícím roce, než se celý inovační ekosystém sejde na dalším ročníku. A kdy to bude? V termínu 3. až 5. června 2025. Každý, kdo chce přiložit ruku k týmovému dílu, které se táhne napříč republikou i evropským kontinentem, a být u výstavby funkčního českého inovačního ekosystému, by si měl už nyní blokovat místo v kalendáři na celé tři dny a hledat hotel na dobré brněnské adrese. x

Miroslav Scheiner
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články