U některých tuzemských firem stále převládá averze k designu kvůli obavě z prodražení výroby a vyšších nákladů, říká Zuzana Sedmerová z Design Centra CzechTrade. O spolupráci s designéry podle ní ale roste zájem u nábytkářských a dřevozpracujících firem. Stát chystá na pomoc designu nové dotace či podporu firmám na mezinárodních veletrzích.

Na festivalu Designblok představilo Design Centrum CzechTrade své služby v působivém prostoru knihovny bývalého kláštera na pražském Smíchově.

Design lze skloubit s obchodním úspěchem. Napadá vás nějaký aktuální příklad z českého prostředí?

Modelovým příkladem správného využívání designu je pro mne třeba společnost Plastia. První spolupráce v rámci podpory designu proběhla již před více než třinácti lety. Tenkrát kromě asistence při vstupu na francouzský trh využili také služby designérů z Adresáře designérů CzechTrade. Ve spolupráci s designérem Janem Čtvrtníkem vznikl květináč Calimera a stojany od studia Boadesign. O kvalitě designu hovoří také zisk mimořádně prestižního světového ocenění Red Dot Design Award za oba výrobky. V roce 2011 nominoval CzechTrade společnost Plastia do soutěže Design Management Award. Vyhlašování ceny proběhlo v Estonském Talinu a Plastia si tenkrát odvezla nejen čestné ocenění, ale také cennou zkušenost a inspiraci, jak se dá využívat design v průmyslu a výrobě spotřebního zboží. Troufám si říci, že na úspěchu značky Plastia má design a jeho správné využívání velký podíl.

Za příklad dlouhodobého důrazu na design lze označit výrobky tuzemské firmy Plastia.

Takže se investice do designu vracejí i prostřednictvím zviditelnění výrobku na festivalech?

Ano, z nedávných příkladů bych ráda zmínila ještě společnost Wood 4 Ever a její nábytkovou kolekci Signature. Ta vznikla ve spolupráci s designérkou z Adresáře designérů CzechTrade Ivou Bastlovou. Finanční podpora šla z projektu Design pro konkurenceschopnost. Tato kolekce měla tuzemskou premiéru na veletrhu For Interior 2021 a jeden ze solitérů byl součástí expozice Design Centra CzechTrade Design Library na letošním Designbloku. Kolekce Signature je vyrobena z dubového masivu a obsahuje promyšlený bar s různými přihrádkami, skládací stolky dva v jednom, které slouží i jako sedátka, multifunkční kontejner s výsuvnou pracovní deskou na kolečkách, servírovací stolek na kolečkách s odnímatelným tácem. Pro firmu bylo příjemným překvapením, že takto specifické solitéry zaujaly napříč věkovými kategoriemi. Firma zaznamenala bezprostřední zájem o nové produkty a také abnormálně časté focení těchto solitérů a detailů, což pro ni nebylo zcela běžné.

Designéři dokážou propojit i to, co spolu vlastně na první pohled nemůže fungovat, ale nakonec vznikne něco originálního, říká Zuzana Sedmerová.

Nedávno byla obnovena činnost Design Centra CzechTrade. Které služby nabízí?

Pomáhá s financováním rozvoje designu a podporuje také český design v zahraničí právě prostřednictvím účasti na významných veletrzích. Nabízí také přístup k online databázi Adresář designérů. Centrum bude pokračovat i v nabídce odborných seminářů, workshopů, konferencí a kontaktních fór pro firmy i designéry. Počítáme také s posílením aktivit v rámci mezinárodní organizace The Bureau of European Design Associations a aktivním zapojením do vznikajícího New European Bauhaus.

Více o pomoci firmám čtěte na webu Design Centra CzechTrade

Na kterých veletrzích se v blízké době chystá společná česká účast?

Po úspěchu české národní expozice Dream Interior na veletrhu S/ALON Budapest budeme v roce 2022 pokračovat v nastaveném trendu a prezentovat Českou republiku prostřednictvím firem, které kladou důraz jak na kvalitu, tak na profesionální design. Na příští rok máme naplánovány dvě zahraniční akce pod hlavičkou Design Centra CzechTrade: Bude to v září výstava London Design Fair a v říjnu vídeňský Blickfang Wien. Na koncepci obou expozic budeme spolupracovat s designéry, kteří se budou podílet také na finálním výběru firem a produktů. Podnikům tak nabízíme vedle finanční participace také vysoce kvalitní platformu pro jejich prezentaci.

Dostane tuzemský design nějaké nové dotace?

V příštím roce bude zahájena příprava dotačního projektu Design pro konkurenceschopnost III, který naváže na končící projekt Design pro konkurenceschopnost II. Tento nástroj na efektivní propojování firem s designéry nabídne finanční příspěvek na služby designérů z Adresáře designérů CzechTrade. Nové služby budou nabízet nejen dotaci na vytvoření nového produktového designu, ale také na podporu jeho prodeje.

Pro účely Národního plánu obnovy připravila agentura CzechTrade program Design Credit, který bude v rámci komponenty 4.5 fungovat paralelně s kreativními vouchery poskytovanými Ministerstvem kultury a umožní efektivnější podporu firem v návaznosti na dlouhodobý projekt Design pro konkurenceschopnost využívající peníze z fondů EU.

Pro úplnost připomenu, že ve spolupráci s Centrem pro inovativní materiály matériO Prague organizujeme pravidelné odborné semináře zaměřené na inovativní materiály a technologie. V těchto seminářích si firmy a designéři mohou prohlédnout a osahat nejnovější materiály a seznámit se s novinkami a trendy v oblasti udržitelného designu.

Dobrým designem tradičně vynikají skládací nože Mikov.

V rozhovoru na letošním Desingbloku jste uvedla, že byste přála českému designu, aby firmy více využívaly profesionály, spíš než aby si dělaly design samy. Nakolik se to už děje?

Žádná aktuální komplexní studie o využívání profesionálních designérů českými podniky není k dispozici. Současný stav sledujeme v rámci projektu Design pro konkurenceschopnost a mezi klienty agentury CzechTrade, kde stále převládá averze k designu nebo obava z prodražení výroby a vyšších nákladů. Markantní nárůst systematické spolupráce s designérem nicméně zaznamenáváme v nábytkářském a dřevozpracujícím průmyslu.

Značka Master and Master nabídla nábytek s „demokratickým designem“

Co považujete za hlavní přínos, pokud už se firma rozhodne designéra ke spolupráci přizvat?

Pro lidi z byznysu, kteří jsou už do značné míry opotřebovaní rutinou, znamená setkání s designéry, kteří přemýšlejí jinak – out of the box –, možnost získat nové nápady, které by už třeba sami nevymysleli. Designéři dokážou propojit i to, co spolu vlastně na první pohled vůbec nemůže fungovat, ale když se to podaří, tak vznikne něco nového, inovativního a originálního, co na současném trhu může obstát.

Můžete uvést zjednodušený postup kroků, které musí firma udělat, od oslovení designéra až po finální výrobu produktu? Jak to bývá časově náročné?

Firmy by si měly nejprve uvědomit, proč a pro koho své výrobky dělají a co chtějí svým zákazníkům sdělit. Výběr toho správného designéra a jeho nasměrování tak, aby přinášel prospěch firmě, cílové skupině uživatelů i jemu samotnému, je proto nejdůležitějším předpokladem pro dosažení úspěchu. Designéry lze vyhledávat v databázích, jako je Adresář designérů CzechTrade, na speciálních designových akcích, jako je Designblok, ale i na různých oborově zaměřených veletrzích. Vyplatí se také sledovat konkurenci a zajímat se o to, jakým způsobem řeší design svých výrobků.

Video:

Česko zaplavuje vizuální smog, říká designérka Silvie Jakubková

Dalším krokem, který by měl následovat, je co nejdetailněji specifikovat požadavky a zapojit do spolupráce všechna oddělení od výroby po prodej a samozřejmě marketing. Designér musí mít přístup do výroby, měl by znát firemní kulturu a vize, ale také by měl být seznámen s problémy, se kterými se firma potýká, a hlavně s nejvýznamnějšími konkurenty. Jakmile má designér veškeré podklady a potřebné vstupní informace, lze přistoupit k vlastnímu navrhování designu. Designér obvykle vytvoří několik možných variant formou skic, které konzultuje s firmou. Zvolenou skicu následně rozpracuje do finálního designu. Tato fáze však může zahrnovat řadu změn a úprav, které vedou k tomu nejlepšímu možnému řešení. Designér by měl být přizván také k výrobě prototypu, při které může dojít ještě k některým dílčím úpravám. Časová náročnost se opět odvíjí od typu produktu, ale může se jednat o týdny až měsíce.

(red)

Další články