Ve španělské provincii Extremadura byla letos spuštěna největší evropská fotovoltaická elektrárna. Šance pro české dodavatele skýtá vedle bouřlivého rozvoje obnovitelných zdrojů energie i spolupráce v jaderné energetice.

Provincie Extremadura má pro fotovoltaiku výborné podmínky díky spoustě slunečního světla po celý rok.

Data španělského statistického úřadu ukazují, že tamním hlavním zdrojem elektřiny jsou plynové elektrárny následované elektrárnami jadernými. Česká republika se Španělskem na poli jaderné energetiky úspěšně spolupracuje. Španělský Integrovaný národní energeticko-klimatický plán (PNIEC) ovšem počítá s uzavřením čtyř jaderných reaktorů do roku 2030 a dalších třech do roku 2035.

Cílem vlády reflektovaném jak v tomto plánu, tak v Agendě 2030 je vedle snížení produkce oxidu uhličitého a zvýšení energetické efektivity také příklon k energii získávané z obnovitelných zdrojů, které by měly do roku 2030 dodávat tři čtvrtiny veškeré energie. Podle aktuálních údajů společnosti Red Eléctrica, která provozuje státní elektrickou síť, tvořily obnovitelné zdroje energie v roce 2020 podíl na energetickém mixu 45,5 procenta, loni to už bylo víc než 48 procent.

Mezi obnovitelnými zdroji celkově vede vítr

Statistika také potvrzuje, že má Španělsko výborné geografické podmínky pro solární a větrné elektrárny. Ve srovnání s rokem 2020 si eolické elektrárny polepšily o 9,7 procenta, fotovoltaické pak dokonce o 36,9 procenta. V kontinentálním Španělsku se na výrobě obnovitelné energie podílí vítr téměř z poloviny, voda čtvrtinovým podílem a slunce asi 17 procenty.

Význam hydroelektráren klesá kvůli problémům se suchem způsobujícím pokles hladiny vody v přehradách. Na Kanárských ostrovech roste zastoupení větrné energie, která už nyní zastává největší podíl v tamějším energetickém mixu a její význam dál roste.

Jaký životní styl mají současní Španělé a co jim lze nabídnout za zboží?

K rozvoji solární energetiky přispěl významný pokles cen panelů, které oproti minulému desetiletí zlevnily až o 80 procent, dále pak odstranění administrativních překážek a poplatků centrální vládě – v roce 2018 byl zrušena takzvaná daň ze slunce. A význam solární energie nadále poroste.

Dobíjecí stanice ve městě Segovia má vlastní zdrojovou solární elektrárnu.

Největším hráčem na poli energetiky je španělská nadnárodní společnost Iberdola, která se hlásí k čisté a obnovitelné energii. Do roku 2025 hodlá investovat 75 miliard eur do zdvojnásobení své obnovitelné kapacity. Sedm miliard eur má určeno na nové projekty včetně technologií na výrobu zeleného vodíku.

Dosud největšími projekty jsou solární parky. Letos byl spuštěn park Francisco Pizzara v provincii Extremadura za 300 milionů eur, který je podle webových stránek společnosti Iberdola tvořen 1,5 milionem solárních panelů. Svým výkonem se stal největší solární elektrárnou v Evropě a překonal do té doby vedoucí solární park Nuñez de Balboa v jižním Španělsku spuštěný v dubnu 2020.

Energie čeká i v řasách svážených z pláží

Nezanedbatelné investice, na kterých se podílí i Evropská investiční banka, směřují také do infrastruktury. Počítá se se zlepšením distribuce elektřiny, zvýšením efektivity distribuční sítě, její modernizací, digitalizací a rozvojem a posílením chytrých sítí. V oblasti energetiky je tak obrovský potenciál pro dodávky technologií pro elektrárny, poptávka roste po elektrických komponentech, solárních panelech a bateriích, solárních regulátorech, softwarových řešeních pro rozvoj chytrých sítí. Zajímavou příležitostí by mohly být technologie na zpracování biomasy, konkrétně mořských řas, které se každý den svážejí z pláží. Další investice plynou do vývoje technologií na zachycení energie z přílivových vln.

Pro exportéra, který nabízí zajímavý a kvalitní výrobek či službu, jsou dveře do Španělska otevřené v nejrůznějších odvětvích. Rady a doporučení, jak proniknout na španělský trh, sestavila zahraniční kancelář agentury CzechTrade ve Španělsku.

Přečtěte si desatero pro obchodování se Španělskem

Důležité je nenechat se odradit byrokratickými překážkami a poněkud laxnějším přístupem některých tamějších úřadů. Jde jen o to naladit se na uvolněnější španělskou náturu, v níž jsou důležité osobní kontakt a méně formální komunikace.

Eva Dostálová

Další články