Tchaj-wan zůstává globálním hegemonem ve výrobě polovodičů. A zářijový veletrh Semicon Taiwan je pro obor událostí sezony. Na akci dorazili s oficiální podporou čeští exportéři i zástupci univerzit nebo českých vědeckých institucí, aby dohodli další projekty a kontrakty v ekosystému výroby čipů.

Ve světě se ročně vyrobí asi bilion čipů.

Minulý týden proběhl v hlavním městě Tchaj-wanu významný veletrh zaměřený na polovodiče. Na prestižní akci Semicon Taiwan 2023 v Tchaj-peji dorazila i česká výprava. Umožnil to projekt na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) zorganizovaný ve spolupráci České ekonomické a kulturní kanceláře v Tchaj-peji a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (MPO).

Čeští zástupci měli k dispozici společný oficiální veletržní stánek.

Tchaj-wan vyrobí 60 procent všech čipů na světě

Na světě se každý rok vyrobí přibližně bilion čipů různých vlastností a velikostí. Přitom neuvěřitelných 60 procent z nich, často těch nejpokročilejších, produkuje Tchaj-wan. Tamější firmy navíc zaujímají přední příčky v žebříčku nejvýznamnějších výrobců polovodičů na světě, přičemž společnost TSMC s nadpolovičním podílem na světové produkci zaujímá první místo. Není divu – polovodičové odvětví je na ostrově velmi podporováno, a to systematicky od vzdělávání až po samotnou výrobu včetně výzkumu a vývoje, kde je Tchaj-wan otevřen mezinárodní spolupráci.

V neustálém obležení novinářů byl na veletrhu „král mikročipů“ – šéf společnosti TSMC Mark Liu.

O takovou spolupráci má zájem celá řada českých subjektů jako například Vysoké učení technické v Brně, které bylo na zářijovém veletrhu jedním z českých vystavovatelů. „Naši studenti, aby mohli nadále držet krok se svými vrstevníky po celém světě, potřebují sbírat odborné zkušenosti, které jim ale mnohdy Česká republika nedokáže nabídnout. Z toho důvodu máme zájem s tchajwanskou stranou spolupracovat na tvorbě studijních programů, které by studentům umožnily nahlédnout přímo do výroby těch nejpokročilejších čipů. Vedle toho je pro spolupráci perspektivní i oblast vědy a výzkumu,“ uvedl profesor Jiří Háze, výkonný univerzitní koordinátor designu čipů a polovodičových materiálů.

Ekosystém výroby jde od „foundries“ až po techniku pro balení nebo diagnostiku čipů

Vedle vědeckovýzkumné oblasti je pro spolupráci perspektivní také samotný polovodičový výrobní ekosystém, multioborová disciplína skládající se z vlastního návrhu čipů, jejich výroby a testovaní. Z pohledu návrhu čipů je vlastní výroba služba, kterou zajišťují takzvané foundries pro konkrétní výrobní technologie – například jde o společnosti TSMC, UMC, Global Foundries, Intel nebo Samsung.

Produkce polovodičů na Tchaj-wanu klade extrémní požadavky na čistotu výrobních prostor.

Mnohem komplexnější oblastí je vlastní technologie výroby, která zahrnuje front-end výrobu (produkce tzv. waferů) a back-end výrobu (balení a diagnostika waferů a výsledných čipů). Tato oblast vyžaduje speciální stroje, velmi přesné optické, chemické a mechanické procesy, vakuovou techniku a zařízení pro čisté prostory.

Češi dodávají vakuové systémy výrobcům či pece výzkumnému institutu

Potenciál pro české firmy je pak v celém výrobním ekosystému. To je možné demonstrovat na dalších členech české podnikatelské delegace. Společnost Tropic Square se soustředí na design bezpečnostních čipů, společnosti Crytur a Vakuum Servis dokážou pro front-end výrobu poskytnout vysoce precizní optoelektrické přístroje, respektive vakuové systémy a komponenty.

Česká výprava navštívila i prestižní výzkumný institut TSRI.

V neposlední řadě společnosti Inference Technologies a Unites Systems nabízejí datovou analytiku s vhledem do výrobního procesu, respektive testovací a měřicí systémy využitelné ve fázi back-end výroby. Českou stopu je pak možné vysledovat i u významných tchajwanských výzkumných středisek jako například u institutu TSRI (Taiwan Semiconductor Research Insitute) – tomu totiž své pece dodává česká společnost SVCS.

Tchajwanci už znají českou optoelektroniku i laserové centrum

V rámci doprovodného programu se na veletrhu Semicon uskutečnilo také investiční partnerské fórum mezi Evropskou unií a Tchaj-wanem v oblasti polovodičových klastrů. Publiku byly představeny evropské klastry včetně toho českého a související investiční příležitosti.

Tchajwanci jsou mistry i na jízdní kola nebo dálniční inženýrství. Přečtěte si profil ostrovní ekonomiky

Během své prezentace k investičním příležitostem v rámci polovodičového sektoru v České republice vrchní ředitel Sekce digitalizace a inovací MPO Petr Očko mimo jiné poznamenal: „Vedle Prahy, o které je na Tchaj-wanu povědomí například ve spojitosti s laserovým centrem HiLASE, je v České republice pro polovodičový sektor významné zejména Brno, a to například v souvislosti s pokročilou optoelektronikou či technologickým institutem CEITEC. Pro polovodičový ekosystém jsou také důležité univerzity se specializovanými studijními programy jako ČVUT, VUT v Brně a ZČU v Plzni, ale také mnohé další firmy a instituce.“

Tchajwanci představili Petru Očkovi propracovaný ekosystém produkce čipů od výzkumu až po finální výrobu.

Vrátí se v plné síle tchajwanská kongresová turistika?

Polovodičový průmysl ovšem není jedinou oblastí s potenciálem zaujmout tchajwanské investory. Podle Štěpána Pavlíka, ředitele zahraniční kanceláře agentury CzechTourism s působností pro Japonsko a Tchaj-wan, jde také o segment MICE, tedy meetingy, pobídky, konference a výstavy. „Tchajwanské firmy a asociace ještě před pandemií nemoci covid-19 uskutečňovaly celou řadu výjezdních zasedání, veletrhů či konferencí v zahraničí. Pro takové události je přitom Česká republika ideální destinací. Nejenže dokáže nabídnout vhodné konferenční či výstavní prostory, ale navíc představuje lokaci využitelnou i pro neformální program účastníků,“ shrnul Štěpán Pavlík.

Monika Müllerová
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články