Spojené království pracuje na velkých dopravních projektech, jako je vysokorychlostní železnice mezi Londýnem, Birminghamem a dalšími městy. Vyrůst má také 40 nových nemocnic a vláda chce zdvojnásobit počet nových bytů až na 300 tisíc ročně, říká vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade v Londýně Jiří Rak.

Britský stavební průmysl zaměstnává až tři miliony lidí a udává trendy celé Evropě, říká Jiří Rak.

Jak silné postavení má stavebnictví ve Velké Británii v porovnání s jinými obory?

Stavební průmysl je bezesporu stálicí ostrovní ekonomiky a je také jedním z jejích největších tahounů. Jedná se o velmi konkurenční a regulovaný trh, který má v rámci Británie několik důležitých specifik. Hodnota britského stavebního průmyslu vzrostla mezi lety 2015 až 2020 o 3,9 procenta na 294 miliard liber. To z něj dělá druhý nejrychleji rostoucí sektor ekonomiky, který zaměstnává až tři miliony lidí. Zároveň je zodpovědný za šest procent HDP. Má dlouhou tradici nejen v samotném Spojeném království, ale představuje také evropského lídra, který určuje trendy v architektuře, designu a technologiích, přičemž extrémní důraz je kladen na bezpečnost a udržitelnost. Stavební trh v Británii je přitom do tří hlavních kategorií rozdělen následovně: komerční stavby představují 45 procent, rezidenční projekty 38 procent a infrastrukturní výstavba 17 procent.

I stavebnictví pocítilo během pandemie výrazný útlum, teď jeho rozvoj naopak britská vláda stanovila jako hospodářskou prioritu.

Začněme těmi projekty v komerčním sektoru. Co zahrnují a jak segment ovlivnila pandemie?

Spadá sem výstavba komerčních a obchodních prostor, letištních budov, ale i škol nebo nemocnic. Obrat komerčního sektoru klesl vzhledem ke komplikacím spojeným s pandemií koronaviru o třetinu. Trhem otřásá velmi pomalý návrat zaměstnanců do kanceláří a obecně nižší poptávka po kancelářských prostorách. Řada obchodů přesouvá své působení z kamenných prodejen do online světa, což má vliv na poptávku. Do velké míry je budoucnost segmentu závislá na vládní podpoře nové výstavby. Zásadním tahounem dalšího růstu v příštích letech bude sektor zdravotnictví.

Stavby železnic a dalších dopravních projektů byly jediným segmentem, který aktivně pokračoval i v průběhu pandemie.

Kolik nových nemocnic země po zkušenosti s pandemií chystá postavit?

Zdravotnictví mělo během nejhorších měsíců pandemie zásadní problémy. Odkryla velké nedostatky nejen v počtu kvalifikovaného personálu, ale také v kapacitách a stavu zdravotnických zařízení napříč zemí. Vláda na tuto situaci reagovala finanční injekcí v hodnotě 3,2 miliardy liber pro celostátní zdravotnický servis (NHS). Peníze budou využity primárně na výstavbu 40 nových nemocnic do roku 2030 a na rekonstrukci dalších 70 zdravotnických zařízení.

Jak se promítá onen sílící přesun byznysu do online prostoru?

Trendy v komerčním sektoru se v posledních dvou letech opravdu zásadním způsobem změnily. Mnozí retailoví hráči, jako jsou například společnosti John Lewis a Debenhams, ustupují ze svých aktivit v rámci kamenného prodeje a přesouvají značnou část operací do online světa. Tento trend je patrný napříč sektory. Online prodeje se vyšplhaly v roce 2021 až na 37procentní podíl všech prodejů ve Spojeném království. To samozřejmě znamená mnohem větší nároky na logistiku a s ní spojenou infrastrukturu. S rostoucím důrazem na rychlost doručení stoupají nároky na třídicí logistická centra a lokální sklady v blízkosti větších měst, odkud může zboží rychle putovat přímo k zákazníkům. Popularita nákupů online bude tedy zcela jednoznačně podporovat právě tento typ výstavby.

Britský stát chce nyní snížit dlouhodobý nedostatek bytů na trhu.

V Česku neustále mluvíme o nedostatečné výstavbě nových bytů. Jak jsou na tom Britové?

Nejvíce během posledních dvou let stagnovala právě výstavba bydlení. Počet nově registrovaných bytů se v roce 2020 snížil na pouhých 123 tisíc. Toto číslo je signifikantně nižší než cíle současné britské vlády, podle nichž by počet nových registrací do roku 2025 měl ročně dosahovat 300 tisíc. Podle současných odhadů tohoto cíle nebude dosaženo navzdory tomu, že oproti době největší stagnace v roce 2020 sektor zaznamenal ve druhém čtvrtletí 2021 růst dokončení nových projektů o 155 procent. Podle očekávání má největší podíl na nové výstavbě Londýn jakožto hlavní centrum ekonomické aktivity. Rezidenční výstavba by se měla během roku 2022 přinejmenším stabilizovat a střednědobě mít vzestupnou tendenci. Odhaduje se, že od roku 2023 počet rekonstrukcí stávajících prostor převáží nad stavbou nových domů. Hlavním motorem je v současnosti státní podpora vlastního bydlení. Vláda se snaží snížit dlouhodobý nedostatek bytů a zvýšit dostupnost pro mladé rodiny a sociálně slabší skupiny. Pandemie tempo výstavby značně narušila, nyní se velké množství odložených projektů dokončuje.

Video:

Jak dopadá brexit na české firmy?

Kdo domy zejména staví? Developeři, samotní drobní majitelé, nějaká družstva?

Reakcí na vládní podporu nové rezidenční výstavby byl bezesporu nárůst podílu developerů. Ten se v předchozích dvou letech odhaduje až na 57 procent. Velký podíl tvoří nová výstavba bytových domů a projekty nových čtvrtí. Většinu prodejů hotových nemovitostí realizuje sám developer, který na výstavbu najímá kontraktační firmy. Překvapivý podíl mají ale také samotní majitelé nemovitostí, kteří jsou zodpovědní za 22 procent trhu. Sem spadají primárně stavební úpravy a rekonstrukce. Zásadním rozdílem oproti státům střední a východní Evropy je velmi malý podíl soukromých osob realizujících výstavbu nového vlastního bydlení. Významný je podíl také takzvaných „housing associations, které se věnují primárně výstavbě bydlení pro sociálně slabší skupiny obyvatel. Jedná se o nevýdělečné soukromé instituce, které se zabývají renovacemi a novou výstavbou domu a bytů, které následně za zvýhodněných podmínek pronajímají sociálně slabším.

Jaký je výhled rezidenčních staveb pro dobu po pandemii?

Ačkoliv tento sektor v posledních dvou covidových letech spolu s celou ekonomikou zažíval poměrně těžké období spojené s výpadky v dodavatelských řetězcích, ve výsledku vychází z krize stavebnictví jako vítěz. Důvodem je primárně sázka britské vlády právě na novou výstavbu jakožto cestu ke znovuoživení ekonomiky země a podporu pracovních pozic. S reformou stavebního zákona a tržními nástroji na podporu vlastního bydlení bude rezidenční sektor v příštích několika letech v Británii zažívat boom a měl by do roku 2025 vzrůst o pět procent.

Češi otevřeli v Londýně českou hospodu PIVO

Zatímco ostatní segmenty stavebnictví byly v útlumu, infrastrukturní projekty pokračovaly ve Spojeném království i během pandemie. Které jsou ty největší?

Infrastruktura má tradičně v britském složení stavebního průmyslu nejmenší zastoupení, velké projekty plánované současnou vládou Borise Johnsona by měly tento podíl zvýšit. Mezi ně patří například Silvertown Tunnel, Sofia Wind Farm a řada individuálních projektů výstavby silnic a dálnic, z nichž několik je spojených s výstavbou nové železnice HS2. Právě projekt nového vysokorychlostního železničního spojení mezi Londýnem, Birminghamem, Manchesterem a Leedsem je v současnosti jedním z těch nejzásadnějších. Infrastrukturní projekty ve velkém pokračovaly i během let 2020 a 2021 a tento sektor jako jediný pokračoval i během pandemie v růstu.

Stavba silnic a dalších infrastrukturních projektů představuje asi 17 procent celkového ostrovního stavebního trhu.

Co můžete českým firmám napojeným na stavebnictví poradit?

Pokud mají exportní záměry a potenciál využitelný na britském trhu, mohou se s důvěrou obrátit na naši londýnskou kancelář. V říjnu také připravujeme společnou účast na největším britském stavebním veletrhu UK Construction Week v Birminghamu a velmi rádi zájemce zapojíme.

Přečtěte si podrobnosti a pozvánku k účasti na stavebním veletrhu UK Construction Week v Birminghamu od 4. – 6. října 2022

(red)