Prezident Šavkat Mirzijojev a jeho vláda prosazují v poslední době ekonomické reformy, které středoasijskou zemi rychle modernizují a přibližují Západu. Rapidně roste také obchod s Českou republikou.

Uzbeckým zlatem a nejvýznamnější exportní komoditou je bavlna.

Třicetimilionový Uzbekistán je nejlidnatější a rozlohou třetí největší zemí Střední Asie. Zároveň jde o jednu z nejdynamičtějších ekonomik světa. Podle informací světové banky totiž patří mezi pouze 11 zemí světa, kterým za posledních 20 let každoročně vyrostl HDP o více než pět procent.

Obchod Uzbekistánu s Českou republikou roste dynamicky, za posledních pět let se zdvojnásobil. Loni poprvé v třicetileté historii bilaterálních vztahů přesáhl obrat vzájemného obchodu dvě miliardy korun. Nejsou to však pouze makroekonomické statistiky, které z této země pro investory a exportéry dělají čím dál silnějšího konkurenta největší ekonomiky v regionu, sousedního Kazachstánu. Od nástupu nového prezidenta Šavkata Mirzijojeva v roce 2016 se do té doby značně izolovaná země začala otevírat okolnímu světu.

Prezident podporuje i přibližování k Evropské unii

Kromě postupného odblokování často napjatých vztahů se sousedními zeměmi Taškent znovu začal vážněji jednat o přístupu do Světové obchodní organizace. Od roku 2018 probíhají jednání o posílené rámcové dohodě s Evropskou unií a od roku 2021 je Uzbekistán v režimu GSP+, jehož prostřednictvím EU pobízí i k prosazování udržitelného rozvoje. Podmínkou vstupu byla implementace 27 mezinárodních úmluv například o lidských právech či ochraně životního prostředí. Na oplátku EU snížila svá cla na nulu u více než dvou třetin celních položek. V neposlední řadě je země součástí evropské iniciativy Global Gateway, která má podpořit investice zejména do infrastrukturních projektů.

Vizitkou modernizace je architektura uzbecké metropole – Taškentu.

Nový prezident však nastartoval modernizační úsilí nejen navenek, ale zejména na vnitrostátní úrovni. Do té doby značně direktivní ekonomika dominovaná státními podniky se začala rychle liberalizovat a rozbíhá se rozsáhlá privatizace, deregulace a přijímání řady klíčových protržních zákonů posilujících například ochranu soukromých zahraničních investorů.

Kvůli nespolehlivosti Ruska je v dopravě zájem o Střední koridor

Ruská invaze na Ukrajinu má významný dopad na mezinárodní obchod a po pandemii covidu-19 byla další ranou pro řadu globálních dodavatelských řetězců. Země Střední Asie pozorně sledují změnu mezinárodní atmosféry a projevují zájem posilovat vztahy i se západními partnery. Hmatatelným důkazem tohoto vývoje je historicky první schůzka prezidenta USA s prezidenty všech pěti středoasijských republik v září letošního roku.

Kudy vede takzvaný Střední koridor a jaké výhody pro dopravu představuje?

Vzhledem k tomu, že se řada exportérů nemůže dále spoléhat na Ruskou federaci jako na partnera pro přepravu zboží z Asie do Evropy, sílí tlak na hledání alternativních logistických propojení, jako je například takzvaný Střední koridor přes Kazachstán, Ázerbájdžán a dále Turecko nebo Černé moře. S tím jsou spojené rozsáhlé investice do dopravní infrastruktury, které mají potenciál zintenzivnit zapojení celého regionu Střední Asie do světové ekonomiky.

Bavlnářská velmoc hledá techniku pro zemědělství či strojírenství

Uzbekistán je v první desítce zemí s největšími zásobami nerostných surovin na světě – má rozsáhlé zásoby uhlovodíků (plyn, ropa, uhlí), barevných kovů (značné zásoby mědi), uranu, ale i řady dalších surovin, které budou hrát klíčovou roli v transformaci evropských ekonomik. Příležitosti se nabízejí například v oblasti geologického průzkumu, zpracování nerostných surovin, ale i řadě dalších odvětví – strojírenství, metalurgii, modernizaci místní energetiky a infrastruktury a dodávkách dopravních prostředků.

Firmy z Uzbekistánu se představily na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně na oficiální společné expozici.

Uzbekistán patří také mezi deset zemí s největším podílem na světovém trhu s bavlnou, důležitou roli však hraje celý zemědělský sektor, proto existuje vysoký potenciál při modernizaci zemědělské techniky či v potravinářství. Partneři mají velký zájem i o spolupráci v oblasti obnovitelných zdrojů a napravení průmyslových škod na životním prostředí. Z dalších sektorů, které uzbečtí představitelé často zmiňují, lze připomenout například potenciál spolupráce v oblasti farmacie a zdravotnických technologií, vodohospodářství a odpadového hospodářství či sklářství (zejména obalové sklo).

Co se týče možné podpory při exportu ze strany českých finančních institucí, v klasifikaci EGAP (vycházející z dat OECD) bylo postavení Uzbekistánu v roce 2019 zlepšeno o jednu příčku do 5. rizikové kategorie. Podmínky financování a pojištění jsou tak nyní lepší než kdy dříve.

Vztahy s Českem jsou v poslední době na výjimečné úrovni

Oboustranný zájem na posilování politických i obchodně-ekonomických vazeb letos podtrhla řada vzájemných návštěv na velmi vysoké úrovni. V dubnu navštívil Uzbekistán premiér České republiky Petr Fiala v rámci své jarní cesty po Asii. V červenci na tuto návštěvu navázal ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který v Taškentu se svým protějškem Lazizem Kudratovem vedl 9. zasedání česko-uzbecké Mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědeckotechnickou spolupráci. V polovině října vedl misi do Uzbekistánu ministr zemědělství Marek Výborný. Ve všech případech české představitele na jejich cestách doprovázely početné podnikatelské delegace.

Ve dnech 10. a 11. října naopak s delegací čítající více než 170 stakeholderů včetně zástupců 70 firem navštívil Českou republiku premiér Uzbekistánu Abdulla Aripov. Součástí cesty byla návštěva uzbeckého národního stánku na 64. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně a česko-uzbecké Business forum v pražském Hiltonu s více než dvěma stovkami účastníků.

Na veletrhu MSV v Brně podepsali memorandum o spolupráci zástupci exportní pojišťovny EGAP, České exportní banky a uzbeckého Ministerstva investic, průmyslu a obchodu.

Konference představí obchodní příležitosti ve Střední Asií

V kontextu dynamicky se měnící geoekonomické situace a zvýšeného zájmu českých exportérů o země Střední Asie organizuje Ministerstvo průmyslu a obchodu konferenci s názvem Exportní a investiční příležitosti pro české firmy ve Střední Asii. Ta se bude konat v pondělí 23. října 2023 od 13 hodin v hlavní budově Ministerstva průmyslu a obchodu na adrese Na Františku 32.

Přihlášky na konferenci lze směřovat na e-mail viktora@mpo.cz. Tento kontakt lze využít i pro jakékoliv otázky, které se týkají exportu i do dalších zemí Střední Asie.

Konference představí výsledky dvouletého výzkumného projektu Analýza exportních a investičních příležitostí České republiky ve Střední Asii v kontextu měnících se tranzitních a infrastrukturních podmínek v regionu. Tým výzkumníků z Univerzity Karlovy a Metropolitní univerzity v něm identifikuje možnosti zapojení českých podniků do stávajících a plánovaných projektů a zároveň nových možností proniknutí na trhy Střední Asie.

Součástí konference dále budou prezentace a diskuse zástupců českých firem, které již nyní úspěšně působí v jedné či více zemích regionu. Díky tomu budou mít účastníci jedinečnou příležitost seznámit se nejen s obecnými přehledovými informacemi a specifiky trhů, ale také s každodenními zkušenostmi českých exportérů či investorů.

Matyáš Viktora
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články