Šance pro firmy při dekarbonizaci, nákup surovin v Saúdské Arábii, stavba GigaFactory na výrobu baterií pro elektromobily v ČR nebo založení pracovní skupiny pro účast českých firem na poválečné rekonstrukci Ukrajiny. I to byla témata, o nichž jednala česká delegace na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.

Nejvíc rezonovalo na letošním fóru téma energické reformy ve stínu války na Ukrajině a klimatické krize.

V pátek 20. ledna oficiálně skončilo ve švýcarském alpském středisku Davos 53. Výroční zasedání Světového ekonomického fóra (WEF). Tradičně láká tato prestižní akce do Davosu vládní špičky, představitele mezinárodních organizací, zástupce byznysu, akademiky či občanskou společnost a média. Mezi účastníky nechyběl ani ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, který se setkal se svými vysoce postavenými protějšky z Německa, Švýcarska, Ukrajiny, Jižní Koreje, Saúdské Arábie či Spojených Arabských Emirátů a také s vrcholnými představiteli nadnárodních společností.

Evropa má pro zelenou transformaci průmyslovou kapacitu i talent, uvedla šéfka Komise

Po dvouleté přestávce způsobené pandemií nemoci covid-19 se zasedání Světového ekonomického fóra konalo v tradičním lednovém termínu. Nosným tématem letošního setkání byla „Spolupráce v roztříštěném světě”. Podobně jako v předchozích letech Davos potvrdil svou roli platformy pro diskusi o současných problémech, kterým čelí globální populace. Ve světle ruské invaze na Ukrajině, pokračující energetické krize a počínající recese, je tato role diskusního fóra pro politiky, špičky světového byznysu a mezinárodní organizace o to důležitější. Panely probíhající pod záštitou WEF se však soustředily nejen na energetiku a bezpečnost, ale také na zelenou transformaci, technologie, vzdělávání a udržitelný ekonomický růst.

Klíčové budou „čisté“ technologie, řekla ve svém projevu Ursula von der Leyen.

Spolupráce a vzájemná podpora byly jedním z hlavních poselství projevu předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyen, která vyzdvihla jednotu unijních zemí v jejich podpoře Ukrajiny. Dále poukázala na to, jak rychle se EU dokázala odpoutat od převážné části dodávek ruského plynu a snížit ceny plynu. Předsedkyně von der Leyen také zdůraznila, že v příštích desetiletích čekají celý svět velké změny. Především zelená transformace a „čisté” technologie budou klíčové – na obojí musí být Evropa připravená. „Evropa má všechno. Talent, výzkum, průmyslovou kapacitu, investice. Evropa má plán pro budoucnost. A proto věřím, že příběh zelených technologií a hospodářství se bude psát právě v Evropě.”

Firmy vidí v dekarbonizaci příležitost

Zelená transformace, sliby vlád dosáhnout uhlíkové neutrality a téma spolupráce rezonovaly také v mimořádném sdělení generálního tajemníka Organizace spojených národů Antónia Guteresse. Ten vyzval zástupce byznysu, aby „přijímali věrohodné a transparentní plány a závazky přechodu k neutralitě a předložili je do konce roku 2023.” Guteress ve svém projevu zdůraznil, že současné globální problémy neexistují ve vakuu, naopak jsou velmi často úzce propojené a bez vůle spolupracovat a dostát již přijatým závazkům se svět nikam neposune.

Příznivým znamením je, že nálada v Davosu rozhodně nebyla ve vztahu k zelenému přechodu apatická – naopak značila odhodlání a přesvědčení firem se co nejefektivněji zapojit do procesu dekarbonizace. Většina byznysových panelistů toto označila za příležitost, jak prostřednictvím inovací a nových technologií rozšířit své podnikání a napomoci globálnímu ekonomickému růstu.

Mezi 130 zeměmi, které se letos prestižní akce zúčastnily, chybělo Rusko.

K účastníkům patřili multimiliardář Fink i první dáma Ukrajiny Zelenská

WEFu se letos podařilo získat rekordní počet účastníků, a to zhruba 2 700 ze 130 zemí světa. Ačkoliv za VIP hosta je považován takřka každý účastník Výročního zasedání WEF, určité veřejně působící osobnosti upoutaly více pozornosti, například americký miliardář a CEO nadnárodní investiční společnosti BlackRock Larry Fink nebo již zmíněná předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen.

Nechyběla ani početná ukrajinská delegace v čele s první dámou Ukrajiny Olenou Zelenskou a místopředsedkyní vlády Yulií Svyrydenko, se kterou v Davosu jednal i ministr Síkela. Výsledkem jednání, které navázalo na ministrovo loňské jednání s místopředsedkyní Svyrydenko, je dohoda o zřízení pracovní skupiny k zahrnutí českých firem do poválečné rekonstrukce Ukrajiny. Na podporu solidarity proběhlo také mnoho doprovodných akcí v Ukraine House Davos.

Ruská delegace na letošním zasedání chyběla, podobně jako na předchozím ročníku. Po dvouleté přestávce způsobené pandemií se do Davosu vrátila čínská delegace, kterou vedl vicepremiér Liu He. Ve svém projevu zdůraznil relevantnost tématu WEF v dnešních turbulentních časech, kdy dochází ke globálním politickým a ekonomickým změnám. Ovšem ústředním tématem jeho projevu byl současný stav čínské ekonomiky a její vyhlídky, které jsou oproti předchozím letům horší.

Česko dostalo pochvalu v diskuzi vysílané na CNN

Úspěchem pro Českou republiku je skutečnost, že ministr Síkela patřil mezi nejžádanější panelisty na akcích v Davosu, jak potvrdili také zástupci WEF. Mezi nejzajímavější body ministrova programu patřil panel „Mastering New Energy Economics” vysílaný zpravodajskou televizní společností CNN.

Česko bylo v televizní debatě CNN pochváleno za práci při evropském předsednictví.

V debatě diskutoval Síkela společně s výkonným ředitelem Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatihem Birolem a řadou dalších hostů o budoucím směru světové energetiky ve světle zelené transformace a sdílel zkušenosti z českého předsednictví v Radě EU. „Jednu věc, co musím ještě udělat, je pogratulovat zde Jozefovi. Odvedl vynikající práci pro Evropu,” zmínil ke konci panelu výkonný ředitel IEA Birol.

Další atraktivní panel, jehož se ministr Síkela zúčastnil, se zabýval transformací automobilového průmyslu, jedné z hlavních oblastí zájmu České republiky. V diskusi s hosty panelu mluvil o nedostatcích v dodavatelských řetězcích, posunu českého automobilového průmyslu směrem k čisté mobilitě nebo o výrobě baterií do elektromobilů. Jozef Síkela nechyběl ani ve workshopu k usnadňování obchodu a investic s názvem „Busting Business Barriers“ nebo v diskuzi k budování odolnosti vůči energetickým šokům při zelené transformaci „Securing the Energy Transition“.

Byznysmeni se ptali na dopady energetické reformy pro podnikový sektor.

V průběhu zasedání absolvoval ministr celkem dvanáct bilaterálních jednání se strategickými partnery z řad CEO nadnárodních korporací či ministry. Významným protějškem byl například saúdskoarabský ministr přírodních zdrojů Bandar Al-Khorayef, se kterým Síkela jednal o možnostech prohloubení vzájemných obchodních vztahů především v oblasti surovin, těžařských technologií a energetiky.

Síkela se setkal také s německým vicekancléřem Robertem Habeckem a státním tajemníkem Úřadu spolkového kancléře SRN Jörgem Kukiesem, aby projednali budoucí strategická témata v energetice. Otázku výstavby GigaFactory na území České republiky projednal Síkela přímo se CEO pro osobní auta a COO Volkswagenu Thomasem Schäferem.

Vznikla nová Koalice ministrů obchodu pro klima

I doprovodný program davoského fóra byl velmi pestrý. Za zmínku stojí spuštění projektu Koalice ministrů obchodu pro klima, který je původní myšlenkou Evropské unie. Ke Koalici se připojilo přes padesát ministrů obchodu z nejrůznějších koutů světa, ze zemí s rozdílnou úrovní rozvoje. Hlavními proponenty této nově vzniklé platformy jsou EU (včetně členských států), Keňa, Ekvádor a Nový Zéland.

Smyslem je zřídit prostřednictvím Koalice dialog ministrů obchodu na vysoké politické úrovni a dodat tak oblasti obchodu a klimatu patřičnou politickou váhu. Koalice bude probíhat paralelně k aktivitám na podporu obchodu a udržitelnosti probíhajícím na půdě Světové obchodní organizace. Zakládající prohlášení zdůrazňuje například spolupráci v rámci této politické platformy k hledání obchodně-politických nástrojů přispívajících ke „klimatické akci“ a definování role mnohostranného obchodního systému v řešení klimatické změny.

Natálie Marešová, Alžběta Rücklová

Další články