Provincie Ontario je motorem kanadské ekonomiky. Roste v ní velká základna firem zaměřených na kyberbezpečnost, umělou inteligenci, letecký průmysl i další progresivní obory. „Žije zde čtvrtina obyvatel celé Kanady, najdeme tu vysokou koncentraci kvalitních univerzit a sídel velkých firem,“ říká Karolína Konicarová, ředitelka sdílené zahraniční kanceláře agentur CzechTrade a CzechInvest v Torontu.

V podstatě neexistuje, že by třeba v panelové diskuzi vystupovali pouze muži, říká k uplatňování diverzity v kanadském byznysu Karolína Konicarová.

Které české společnosti už v Kanadě působí?

Úspěšně na kanadském trhu obchodují samozřejmě velké značky, jako je třeba Budějovický Budvar, který je nicméně v Severní Americe pouze pod značkou Czechvar. Dále zbrojařská značka Colt, která je od roku 2021 v českém vlastnictví. Delší dobu už poblíž Toronta působí také GZ Media, světová jednička ve výrobě vinylu, která od roku 2016 tvoří společně s kanadským distributorem značku Precision Record Pressing.

Úspěšná je tu také společnost EXACT Control System, která pronikla do západní provincie Alberta se svými technologiemi v důlním průmyslu, v provincii Ontario pak má projekty s unikátním řešením pro měření silnic. Nověji v Kanadě investuje také IT společnost Trask, která loni otevřela svoji kancelář přímo v Torontu.

Se třemi miliony obyvatel je Toronto nejlidnatějším městem a ekonomickým motorem Kanady. Metropolí ale zůstává nedaleká Ottawa, která leží také v provincii Ontario.

Jaká je obecně bilance obchodu s Kanadou?

Dovoz z Kanady do Česka lehce převyšuje nad vývozem opačným směrem. Nejvíce vyváženými položkami z Česka jsou stroje a zařízení, výrobky z kovů, díly pro motorová vozidla nebo materiály pro železnice. Naopak z Kanady se nejvíce ze zpracovatelského průmyslu dováží výrobky farmaceutického či leteckého průmyslu.

Torontské inkubátory a akcelerátory jsou otevřeny i zahraničním startupům a podnikatelům. Velká část z nich nabízí takzvané startup visa programy, díky nimž je vstup na kanadský trh o něco snazší.

Se kterými výrobky nebo službami se mohou Češi uplatnit konkrétně v oblasti Toronta a v okolních regionech?

Provincie Ontario a zejména koridor Waterloo-Toronto je velkým technologickým hubem. V první řadě se tedy nabízí příležitosti pro technologicky zajímavé a inovativní firmy. Vedle umělé inteligence, v níž je Kanada tahounem, patří mezi perspektivní obory třeba také kyberbezpečnost a jiná digitální řešení.

Koridor navazuje také na širší automotive a inženýrskou oblast Windsor – Ottawa. Velká podpora federální i provinční vlády teď míří zejména do čisté mobility, výroby a recyklace baterií a všeobecně do udržitelných řešení nejen v dopravě, ale i v energetice a dalších odvětvích. V Ontariu a zejména Quebecu je pak příležitost také v leteckém průmyslu. Velcí hráči se koncentrují zejména v okolí Montrealu a pro české firmy se nabízí příležitosti v jejich dodavatelských řetězcích. S leteckým ekosystémem v Quebecu má Česká republika už navíc navázány dlouhodobé vztahy.

Kanadské Waterloo, které získalo statut města v roce 1816, přistěhovalci takto pojmenovali na počest vítězství nad Napoleonem v bitvě u stejnojmenného městečka v Belgii.

V Torontu a okolí je mnoho inkubátorů a akcelerátorů. Nakolik je mohou využít i firmy z ČR?

Všeobecně jsou torontské inkubátory a akcelerátory otevřeny i zahraničním startupům a podnikatelům. Velká část z nich nabízí takzvané startup visa programy, díky nimž je vstup na kanadský trh o něco snazší. Možnosti pro české podnikatele jsou tak otevřené, zároveň je ale potřeba myslet na to, že u těch nejznámějších a nejprestižnějších inkubátorů je vysoká konkurence, a je tak potřeba mít nejen kvalitní produkt nebo službu, ale i skvělou prezentaci a rozmyšlenou strategii.

Říká se, že Severní Amerika se kdysi neměla rozdělovat podél 49. rovnoběžky, ale spíš na východ a západ. Jak byste shrnula základní charakteristiku východu Kanady, kam spadá i nejlidnatější město Toronto?

Kanada je rozlohou druhá největší země na světě, žije v ní ale pouze necelých 40 milionů obyvatel. A z toho ještě většina podél hranic se Spojenými státy americkými. Je tedy nepřekvapivé, že kanadské provincie do značné míry kopírují svého jižního souseda.

Celkově je možné říct, že na východě Kanady je mnohem více znát evropský vliv, co se týče architektury i infrastruktury. Je tu také větší vliv francouzštiny, a to nejen v provincii Quebec, která má dokonce francouzštinu jako hlavní jazyk. Provincie Ontario, v níž leží i Toronto, je největším ekonomickým tahounem země. Žije zde čtvrtina obyvatel celé Kanady, najdeme tu vysokou koncentraci kvalitních univerzit a sídel velkých firem a celkově kancelářských zaměstnání. Zároveň je zde stále velmi silné například i klasické strojírenství.

A naopak západní provincie, jako jsou Alberta nebo Britská Kolumbie?

Západ Kanady má rozhodně větší napojení na Asii i vzhledem ke geografické blízkosti. Historicky byly západní provincie silné zejména v zemědělství a v těžbě ropy a plynu. Častěji také mívají pravicověji a konzervativněji orientované provinční vlády.

Konkrétně Albertě bývá přezdíváno kanadský Texas. Výrazným rysem těch nejzápadnějších provincií jsou také vysoké hory a nádherná příroda, do níž velmi rádi vyrážejí místní stejně jako turisté. Takový ten klasický obrázek Kanady vysokých hor a blankytně modrých jezer, který většinou máme jako Evropané v povědomí, bývá právě z Kanadských Skalnatých hor (Canadian Rockies) na pomezí Alberty a Britské Kolumbie.

Ikonou symbolizující kanadskou přírodu jako turistický cíl se staly široké záběry jezera Peyto v oblasti Skalistých hor.

Jaký vliv mají na byznys místní vlády jednotlivých provincií?

Kanadu je potřeba vnímat jako unii různorodých provincií, jejich vlády mají zásadní rozhodovací pravomoci. To se projevuje i v soutěžení mezi jednotlivými provinciemi právě v lákání zahraničních firem a investorů. Liší se nejen rozdílnými daněmi a pobídkami pro podnikatele, ale například i požadavky na certifikace či vzdělání zaměstnanců. V některých oblastech tak i pro Kanaďana může být přesun za prací do jiné provincie podobný jako stěhování se do jiné země.

Kladou na něco Kanaďané obzvlášť důraz z hlediska principů zodpovědného podnikání?

Na co se klade zejména v byznysu velký důraz, to je diverzita, respekt k menšinám a původním obyvatelům. Pro Kanaďany jsou diverzita a vzájemný respekt opravdu klíčové a od svých zahraničních obchodních partnerů očekávají totéž. Bývá to předmětem jednání – například jaké je zastoupení žen ve vyšších pozicích firmy, jak daná firma k těmto tématům přistupuje, zda má ve svých interních pravidlech nastavena nějaká opatření a podobně. V podstatě neexistuje, že by třeba v panelové diskuzi vystupovali pouze muži.

Každá veřejná akce také začíná s takzvaným land acknowledgment, tedy uznáním původním obyvatelům, že na tomto místě původně žili oni, a poděkováním, že dnes můžeme společně v tomto prostoru fungovat. Vzhledem k velmi komplikované historii vztahů s původními obyvateli je toto součástí snahy napravovat historické křivdy.

Jak vést s Kanaďany obchodní konverzaci?

Kanaďané jsou neuvěřitelně přátelský národ a velmi rychle zapředete konverzaci v podstatě s kýmkoliv. Obzvlášť v místech, jako je Toronto, vůbec nikdo netuší, jestli jste místní nebo turista, a každý se tu velmi snadno bude cítit jako doma. Zároveň se i v obchodní komunikaci očekává na úvod krátký small talk: Pobavit se o tom, jaké máte plány na víkend a jaké je počasí, je součástí v podstatě každého rozhovoru, ať už se s danou osobou znáte, nebo spolu mluvíte poprvé.

CzechTrade má zastoupení také v Calgary

Proexportní agentura CzechTrade působí v Kanadě už do roku 2009 prostřednictvím své zahraniční kanceláře v Calgary. To je největší město provincie Alberta, která je známá hlavně svým ropným průmyslem. Druhé kanadské zastoupení, které CzechTrade spustil letos na jaře v Torontu, pracuje ve sdílené zahraniční kanceláři společně s agenturou CzechInvest. Jde o jednu ze 14 sdílených kanceláří ve světě, kde obě české agentury využívají synergii.

Více informací o obchodu s Kanadou najdete na webu agentury CzechTrade

(red)

Další články