Venkovní učebna s chytrými českými technologiemi. Taková stavba byla otevřena v Hodoníně jako první počin v plánované mezinárodní vzdělávací síti učeben. Už při slavnostním otevření se moravské město spojilo online s Brazílií či Thajskem.

Podobných učeben by mohly ve světě vyrůst desítky.

Exportní aliance CzechTrade sdružují české firmy s produkty, které se navzájem doplňují a mají společně větší šanci uspět v zahraničí. Světové ambice má mimo jiné aliance Elements For Smart City s unikátním projektem celoročních venkovních učeben Archimedes zaměřených na přírodní vědy. První hi-tech učebna byla otevřena v Hodoníně. „Program Exportní aliance jsme představili před více než dvěma lety a za tuto dobu vznikla řada unikátních projektů, které byly firmy schopné společně a za pomoci CzechTrade mnohem rychleji zrealizovat, než kdyby se do nich pouštěly samostatně. Jednou z nich je právě projekt Archimedes, který nabízí ekologická i energeticky soběstačná řešení univerzální učebny,“ vysvětluje Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Přes online platformu se propojí učebny v různých částech světa

Lídrem aliance Elements For Smart City a zároveň autorem hodonínské učebny je Antonín Koplík, jednatel společností Moram a EduVision, který má s inovativní učebnou za cíl propojit žáky po celém světě. „Naším cílem je vytvořit mezinárodní síť učeben, které školám, ale i dalším vzdělávacím institucím, umožní moderní výuku přírodních věd v krásném venkovním prostředí. Všechny učebny budou propojené prostřednictvím webové platfomy a díky tomu budou moci žáci a učitelé z celého světa spolupracovat na společných projektech za stejných výchozích podmínek a vzájemně sdílet zkušenosti a výsledky svých bádání,“ říká Antonín Koplík, jednatel společností Moram a EduVision.

Přečtěte si více o projektu Archimedes a v něm využitých technologiích

Při otevření se propojil Hodonín s Bangkokem nebo Sao Paulem

Během slavnostního otevření hodonínské učebny se žáci spojili se zástupci zahraničních kanceláří CzechTrade v Bangkoku, Sao Paulu nebo Dubaji, kde se společně bavili o školních zvycích nebo oblíbených sportech v daných zemích. Učebna bude fungovat na unikátní webové platformě, díky které se budou moct propojit žáci po celém světě, zlepšovat si své jazykové dovednosti nebo porovnávat výsledky svých testů. Učebna je navíc postavena z udržitelných materiálů a je energeticky plně soběstačná.

Na založení exportní aliance stačí tři firmy

Každá exportní aliance CzechTrade funguje na základě specifik dané výrobkové skupiny. Například pivovary propagují pod Exportní aliancí Czech Beer Alliance v zahraničí české pivo. Další skupina Czech Water Alliance působí v oblasti exportu služeb a technologií ve vodním hospodářství a minulý rok poskytla úpravnu vody do Maďarska a mimo jiné také na Ukrajinu. Každá aliance může čerpat při svém exportu zvýhodnění nákladů u CzechTrade. Čerpání probíhá podle schváleného projektu na konkrétní kalendářní rok. Podmínkou pro založení exportní aliance jsou alespoň tři firmy s českým IČO, které si nekonkurují, ale nabízí ucelená řešení nebo vzájemné doplnění portfolia svých produktů.

Zdroj: Tisková zpráva agentury CzechTrade

Další články