Zdravotní sestry testují už ve více než desítce zemí světa aplikaci od českobudějovické firmy Virtual Lab. Trenažér věrohodně simuluje ošetření pacientů na jednotce intenzivní péče. Firma vyvíjí i systém pro vzdělávání žáků ve školách nebo pro terapii seniorů.

Zdravotníci si mohou v trenažéru JIP vyzkoušet zapojování a nastavování virtuálních dvojčat drahých přístrojů.

Článek si můžete poslechnout také v audioverzi

Historie mnohokrát ukázala, že největší pokrok v technologiích často přinese válka a související investice do zbraňových systémů. V předešlých letech si ale technologický skok vyžádala jiná krize – globální pandemie covidu. Ta mimo jiné zvedla potřebu vyšetřit izolované pacienty na dálku prostřednictvím telemedicíny nebo vzdělávat zdravotníky virtuálně.

Na tuto potřebu pohotově odpověděl v roce 2020 českobudějovický startup Virtual Lab. V době gradující pandemie, kdy byly nemocnice přecpány k prasknutí, nezbývalo místo ani technika na výcvik zdravotnického personálu. Všechna výbava musela být nasazena na ostrý provoz.

Virtual Lab proto vytvořil počítačový model jednotky intenzivní péče, takže zdravotní sestry se mohly začít zaučovat na techniku uvnitř virtuálního světa. Prototyp aplikace nadchl porotu soutěže Hack the Crisis. V té hledaly Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechInvest inovace, které pomohou v boji s pandemií. Nápad zafungoval.

Na chybu při učení nedoplatí pacient

Zdravotníci si mohou v rámci aplikace doslova osahat virtuální dvojčata přístrojů, ovládat je a připojit k nim virtuálního pacienta. Trenažér má hned několik výhod. Největší je samozřejmě ta, že pokud zdravotnice udělá při zaučení chybu, nedoplatí na to skutečný živý člověk.

Na druhou stranu je ale výuka zážitkem velmi realistická a účinná. Zná to každý, kdo už si někdy zkusil nasadit 3D brýle a projít se virtuálním světem. Mozek iluzi plně přijímá, takže třeba skočit z virtuální skály do propasti člověk nedokáže. Stejně tak stres při rychlém ošetření kriticky ohroženého pacienta může virtualita navodit překvapivě věrohodně. Obdobně také obsluhu strojů. Firma uvádí, že zapamatovatelnost detailů je o plných 93 procent vyšší než při běžných vzdělávacích postupech učení.

Jako základ hardwarové výbavy pro vstup do digitální JIP postačí 3D brýle a dva ruční ovladače.

Virtuální výuka má zároveň ušetřit 30 procent času. „Tato tréninková platforma je určena pro lékaře, sestry i studenty medicíny. Učí nastavování přístrojů a nabízí scénáře situací, k nimž může dojít na jednotkách intenzivní péče. To je důležité, protože 50 procent postupů prováděných na JIP nelze trénovat bez skutečného pacienta. Naše aplikace to ale umožňuje,“ shrnuje zakladatel firmy Leoš Kubíček.

Lidé se na simulátoru naučí správně první pomoc

Produkt se uchytil a českobudějovická firma s ním i po odeznění covidu slaví úspěch. Roste do světa, původní prototyp virtuální JIP dál zdokonaluje a řešení překlopila i do komerčního prodeje. „Aktuálně máme 41 zaměstnanců a spolupracovníků. Centrála je v českých Budějovicích, další kancelář a showroom provozujeme v Praze. Zahraniční zastoupení máme zatím v německém Mnichově a v Brazílii v São Paulu,“ říká Leoš Kubíček. Aplikace jsou ale využívány i v Jihoafrické republice, Mexiku, Malajsii, Singapuru, Maďarsku, Dánsku, Finsku a Izraeli. Firma připravuje vstup také na trh Velké Británie a Spojených států amerických.

V digitální JIP se mohou „setkávat“ zdravotníci, kteří jsou od sebe ve fyzickém světě velmi daleko.

Firma ale stojí i za vývojem dalších virtuálních aplikací. Jednou z nich je trenažér, který umožňuje trénink kardiopulmonální resuscitace. „Zatím jen 30 až 40 procent lidí se srdeční zástavou dostane laickou resuscitaci od kolemstojících. Lidé se totiž často bojí zasáhnout kvůli strachu nebo nedostatku dovedností. Naše aplikace efektivitu tréninku zvyšuje,“ uvádí podnikatel.

Pro rozvoj zdravotnických aplikací má firma Mezinárodní poradní výbor, který zajišťuje, aby řešení opravdu reagovala na aktuální potřeby praxe. „Máme velkou podporu zejména v německých prestižních univerzitních nemocnicích a simulačních centrech. Jmenoval bych alespoň berlínskou nemocnici Berlin Charité,“ uvádí Kubíček.

Školáci se mohou projít virtuálním reaktorem

Vlajkovou lodí celé skupiny Virtual Lab je produkt pro trénink zdravotníků a záchranářů, společnost ale hledá i další nápadité využití 3D technologie. Se systémem pro vzdělávání žáků základních a středních škol se uchytila už ve více než šedesátce tuzemských škol. Na rozdíl od konkurence vznikal systém ve spolupráci s pedagogy a lze si ho představit jako jakýsi katalog.

Učitel si v něm vybere třeba sedmý ročník, dále předmět přírodopis a model k tématu, které zrovna probírá. Žáci se přesunou do virtuálního prostředí a mohou se ponořit do mikrosvěta: Zkoumat, jak funguje srdce a jak se dělí atomy. Nebo se mohou přenést do vesmíru a pochopit pohyb planet. Nebo v bezpečném prostředí zapojovat elektrické obvody a procházet jaderný reaktor.

Takto například vypadá virtuální výuka zeměpisu.

Výuka ve virtuální realitě podle firmy usnadňuje pochopení složitých jevů, podporuje pozornost a zvyšuje zapamatování probírané látky. A navíc je zábavnější než memorování pouček, které žák třeba ani ve skutečnosti nechápe.

Atentát na Heydricha lze pozorovat z bezprostřední blízkosti

K menším projektům patří například virtuální zpracování atentátu na Heydricha, který vznikl ve spolupráci s Oblastním muzeem Prahy-východ. Návštěvník si nasadí brýle a může se z různých pozic podívat, jak se ta situace opravdu udála.

Sugestivní rekonstrukce atentátu na říšského protektora vtáhne pozorovatele přímo do děje.

Firma také vyvíjí virtuální realitu pro domovy seniorů pro aktivizační a reminiscenční terapie. Senioři díky ní mohou zakusit třeba atmosféru slavných turistických cílů ve světě, nebo se dokonce ponořit jako potápěč pod hladinu moře, aniž by opustili své křeslo či lůžko. Systém podporuje rozvoj paměti a pomáhá seniorům překonat případný pocit sociálního odloučení.

Seniorům upoutaným na lůžko umožňuje virtuální realita podívat se na místa, kam se už osobně vypravit nemohou.

Jak se stát virtuálním virtuosem

Počítačem modelovaný 3D svět nachází v podání českobudějovické firmy i další originální využití. K zajímavým projektům patří třeba virtuální výuka hry na piano, trenažér zateplování domů nebo aplikace, která přes rozšířenou realitu představuje turistům ptáky žijící v oblasti českobudějovických rybníků. Pro komerční sektor je určena aplikace pro komunikaci na dálku Let’s Meet VR, kterou firma rozvíjí s podporou proexportní agentury CzechTrade.

„Za dobu našeho fungování máme na kontě téměř dvě stě realizací v celé řadě oblastí. Mezi naše klienty patří banky, města, kraje, výrobní firmy, globální výrobci zdravotních přístrojů, nemocnice, domovy pro seniory, Alzheimer centra a univerzity,“ shrnula firma do své vizitky v zářijovém finále jihočeského krajského kola soutěže PwC Firma roku 2023.

Na jihu Čech se startup dostal mezi nejlepší firmy roku

Rychlou expanzi společnosti Virtual Lab a její originální nápady při využití virtuální reality zaujaly i porotu prestižní soutěže PwC Firma roku 2023. V Jihočeském kraji se letos dostala ve velké konkurenci až mezi deset krajských finalistů a nakonec skončila na druhém místě. Výše dosáhl jen vítěz v jihočeském regionu – firma Nema, výrobce dřevostaveb. Nema postupuje do celorepublikového finále, které se uskuteční 14. prosince na pražském Žofíně.

Úspěch v soutěži nejlepších firem je pro Virtual Lab dalším povzbuzením a podnik hlásí i před nadcházející sezonou znovu chuť růst. Právě dokončuje tréninkovou aplikaci pro Letiště Praha. Chce také rozšířit počet modelů pro výukový školní program. V Německu firma chystá s tamější záchrankou ASB nové prostředí pro virtuální zdravotnický trenažér. A připravuje také školení o možnostech využití virtuální reality ve vzdělávání zdravotníků pod záštitou simulačního centra Best největší německé nemocnice Charité Berlín. Virtual Lab zkrátka rychle roste nejen v digitálním světě, ale i v tom reálném.

Kdo jsou majitelé?

V čele podniku stojí čtyřčlenný tým. Role hlavního vizionáře dobře pasuje podnikateli Leoši Kubíčkovi. Další ze spolumajitelů Andrej Braguca má na starosti zejména tým programátorů a vývoj virtuální i rozšířené reality. Ondřej Chromý se zaměřuje na využití nabízených aplikací v průmyslu či na zahraničních trzích a propojení s firemní klientelou. Mirka Čejková využívá pro rozvoj vlastní firmy zkušenosti z konzultací a koučinku managmentu velkých společností a stará se i o komunikaci a vztahy s klienty. Celá skupina, do níž Virtual Lab patří, má zhruba čtyři desítky zaměstnanců a spolupracovníků a roční obrat v jednotkách milionů korun.

Tomáš Stingl

Další články