Hi-tech výrobky nebo aplikace pro chytrá města představí nový projekt City For The Future. České firmy jeho prostřednictvím nabídnou světu své moderní technologie pro smart cities. První ze série výstav se odehraje v září v Budapešti.

Chytré město, které nabízí svému obyvateli servis na každém kroku. Které funguje ekologicky a na svůj provoz si generuje nemalou část energie samo z obnovitelných zdrojů. V němž městský mobiliář nabízí spoustu druhotných funkcí. Vizi takového města, navíc s využitím českých technologií, představuje nový projekt City For The Future. Platformu zastřešily proexportní agentura CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu, podporu poskytly také zastupitelské úřady ČR v zahraničí.

Česká řešení nyní představí ve světě roadshow, která začne pilotní dvoudenní konferencí v Budapešti 21. a 22. září. „Zúčastní se jí zástupci více než dvaceti českých firem. Vedle konference, na níž se budou prezentovat, bude součástí akce také výstava českých technologií na ploše zhruba 400 metrů čtverečních,“ informovala ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Budapešti Dóra Egressy.

Konference by tak mohla oslovit potenciální zákazníky z řad maďarských měst a obcí. Zároveň projde v Budapešti celý koncept zkouškou, a pokud se osvědčí, jsou v plánu akce v dalších státech. „Pilotní projekt v Budapešti přináší základ elektronického katalogu českých dodavatelů smart city technologií. Účastníci se představí formou malého městského parku s funkční ukázkou nabízených řešení. A to vše bude pomocí 3D skenu převedeno do digitalizované podoby na chystaných stránkách projektu,“ vysvětluje exportní konzultant z agentury CzechTrade Jan Špunda.

Smart cities: Od ekologických vozítek po bezpečnostní koše

Mezi firmami, které se již na akci přihlásily, jsou například výrobce elektrických užitkových vozidel TPC Industry, společnost Sensority zaměřená na výrobu senzorů nebo Výzkumný ústav stavebních hmot s nabídkou bezpečnostních košů či zábran.

Vozidlo ET City II, které firma TPC Industry představuje v mnoha verzích s různými nástavbami, je díky elektrickému pohonu ekologickým řešením pro nejrůznější komunální služby.

Nepůjde přitom jen o nějaké technické hříčky bez reálného využití. Platforma chce představovat praktické výrobky připravené k prodeji na trhu. „Nehodláme ukazovat ,hračky vývojářů‘. Chceme se zaměřit na udržitelná řešení, která budou reflektovat potřeby obyvatel a soulad jejich života s přírodou. Hrát pouze na notu ultra hi-tech by nejspíš budilo rozpaky, zejména pak v mediální komunikaci. Češi vynikají v tom, že umějí myslet jinak, jít proti proudu, spojovat více věcí dohromady, z mála vytěžit hodně,“ podotýká Jan Špunda.

Na seznamu destinací je Dubaj nebo Madrid

Po Budapešti se projekt City For The Future představí dokonce na Světové výstavě Expo 2020 v Dubaji, která začíná letos v říjnu. V rámci rotační expozice v českém pavilonu bude město budoucnosti, využívající české technologie, jako jsou futuristické tramvaje nebo chytré úly pro včely, představeno formou audiovizuální projekce.

Pokud se koncept osvědčí, měla by pak roadshow pokračovat po evropských městech – na seznamu možných cílů jsou například Bukurešť nebo Madrid. V současné době jsou dokončovány webové stránky projektu. Zároveň se formuje nová exportní aliance českých výrobců, která spojí firmy zaměřené právě na oblast smart cities. Společný postup jim dá větší sílu při propagaci českých řešení v tomto odvětví. Jakousi tuzemskou Mekkou pro obor se má stát Hodonín, kde chce město postupně ve spolupráci s výrobci budovat vzorový park s ukázkou chytrých technologií.

Chytrý strom může nabíjet auta a šířit vodní mlhu

Které další české nápady se v Budapešti představí? Už svým názvem upoutá například multifunkční „chytrý strom“ od brněnské společnosti Asio New. „Pokud nám dispozice akce dovolí, tak bychom rádi představili tuto novinku, která je chráněna užitným vzorem. Jde o to dostat zeleň do měst, kde to není z dispozičních důvodů možné,“ říká výkonný ředitel společnosti Michal Plotěný.

Konstrukce chytrého stromu ve verzi Singapur má širokou korunu s rozpětím pět metrů a lze na ni umístit například dobíjecí stanici pro elektromobily.

Firma uvádí, že s ohledem na husté inženýrské sítě pod povrchem měst je skutečný velký strom kvůli rozrůstání kořenů i koruny vnímán často jako riziko. Proto firma nabídla jako alternativní řešení tento „POUSTR“ – označení vzniklo jako zkratka ze slov „popínavý uliční strom“. Ten je tvořen pevnou ocelovou konstrukcí, která slouží jako nosný prvek popínavých rostlin. „Navíc lze na POUSTR nainstalovat například lampu veřejného osvětlení, nabíječku pro automobily a kola nebo třeba zdroj vodní mlhy,“ říká Michal Plotěný.

Firma vyvinula dva „druhy“ tohoto chytrého stromu. První nese označení „AS-POUSTR-Singapur“, protože je inspirován singapurskými stromovými věžemi. Rozvětvuje se do široké koruny, která má v maximálním rozpětí šířku pět metrů. Základní výška je také pět metrů. Alternativní verze „AS-POUSTR-Malibu“ má užší, trychtýřovitý tvar koruny a počítá s hustším porostem popínavou rostlinou.

Video:

Jak se „sází“ chytrý strom od společnosti Asio New?

Další originální řešení, které v Maďarsku brněnská firma představí, jsou zasakovací rošty pro zpevněné propustné povrchy. Použít je lze třeba na parkovištích, v okolí laviček nebo pro zpevnění travnatých chodníků. „Jsou vyrobeny z recyklovaného plastu a představují inovativní a velmi ekologickou formu zpevňování povrchů. Jejich použitím je možné zabezpečit jak dopravní funkci, tak i potřebný komfort pro uživatele. Zároveň zachovají i původní odtokové poměry a další ekologické aspekty – a to jak pro rozsáhlé parkovací plochy, tak i pro odstavné plochy u domů,“ vysvětluje Michal Plotěný.

Zasakovací rošty pomáhají udržet vodu v půdě a umožní zatravnění parkovišť či chodníků.

Multifunkční lavička využije solární energii

Jako jistý symbol smart cities jsou často vnímány chytré lavičky. Ty, které v Budapešti představí česká společnost mmcité, toho dovedou opravdu hodně. „Patří sem lavičky s nabíjením USB, se stolkem pro laptopy nebo tablety, lavičky s LED světlem, s integrovaným stojanem na kola nebo s nabíjením elektrokol, se solárními panely či s různými přístřešky,“ uvádí István Czödör z maďarské pobočky firmy.

Multifunkční lavičky jsou už na některých místech Budapešti instalovány.

„Vzorový park bychom měli osadit vzorky piknikových sad, stojanů na kola či lehátek,“ pokračuje Czödör. Podle něj tyto lavičky a další produkty dobře korespondují s vizí ekologických měst. „Dokážou zkvalitnit veřejný prostor – například zadržováním dešťové vody na zelených přístřešcích. Přispívají také k využívání ekologických dopravních prostředků,“ uvádí István Czödör.

Lavičky od společnosti mmcité mohou posloužit třeba k dobití telefonu.

Maďaři si vyzkoušejí inovovanou verzi aplikace Záchranka

V Česku i v zahraničí slavila už v minulých letech velký úspěch aplikace pro tísňové volání Záchranka, která pomáhá s rychlým kontaktováním záchranné služby třeba v případě dopravní nehody nebo úrazu. Brněnská společnost Medical Information Technologies, která aplikaci vyvinula, představí v Budapešti její novější variantu. Ta dostala jméno EletMento. „Systém umožňuje přenesení polohy, informace o zdravotním stavu a identifikaci osoby v nouzi. Nově přidáváme do systému i přenos obrazu z místa nehody přímo na linku záchranné služby Maďarska,“ představuje inovaci duchovní otec aplikace Filip Maleňák.

„V chytrém městě budoucnosti je myšleno i na bezpečnost jeho obyvatel. Mobilní technologie systému NG-SOS, pod kterou spadá i aplikace EletMento, je reprezentantem tohoto směru. Nejenže umožňuje efektivně kontaktovat záchranné složky, ale nabízí také přehled nejbližších nemocnic, lékáren a defibrilátorů, dále také postupy první pomoci, varovná upozornění na nebezpečí v okolí a další informace,“ popisuje Filip Maleňák.

Na akci v Maďarsku nechá firma účastníky zakusit první pomoc co nejvěrněji. „Ve stánku nabídneme její vyzkoušení včetně defibrilátoru AED. K dispozici bude prezentační verze aplikace se simulací dispečerského pracoviště záchranné služby. Účastníci tak uvidí, jak se aplikace použije a jak vše vidí operátor záchranné služby. Otestují si pak nejen přivolání pomoci, ale také virtuální realitu záchrany a resuscitační figurínu,“ říká Filip Maleňák.

Video:

Jak obchodovat v Maďarsku, s tím poradí ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Budapešti Dóra Egressy.

Škoda vystaví elektrické SUV Enyaq

Mezi další společnosti, které se v Budapešti představí s řešením pro smart cities, patří například firma Energy Cloud, která vyvíjí a vyrábí bateriová úložiště a nabíjecí stanice pro elektromobily. Automobilka Škoda Auto vystaví svůj model elektrického SUV Enyaq. Softwarová řešení pro obor smart cities představí firmy Certicon nebo BeiT s aplikacemi pro chytrou správu budov a dodávek energií.

Představení projektu City For The Future bude také součástí české účasti na Expu 2020. Čím dalším se Češi v Dubaji pochlubí?

Na případných dalších zastávkách roadshow by se mohli ke zhruba dvěma desítkám českých podniků připojit se svou nabídkou další exportéři. Co se týče Světové výstavy Expo 2020 v Dubaji, tam je prezentace projektu City For The Future koncipována jako videoprocházka městem budoucnosti, takže české technologie jsou představeny přímo v této animaci.

Celý projekt je ostatně v souladu s mottem, které si Česko v nedávno době zvolilo jako svůj oficiální claim – Country For The Future, tedy země pro budoucnost.

Tomáš Stingl

Další články