Konference o vztahu udržitelnosti a jakosti nebo nové televizní pořady na toto téma. I to bude součástí Podzimu s kvalitou, který vyvrcholí oceněním nejlepších podniků značkou Česká kvalita.

Nejúspěšnější podniky získávají za oblast kvality certifikáty, které budou letos slavnostně předány na konci října (snímek je z loňského ročníku).

K podpoře a propagaci managementu kvality a udržitelného rozvoje se 14. září rozběhne Podzim s kvalitou 2023. Rada kvality České republiky, což je poradní a koordinační orgán vlády, představuje seznam podzimních akcí, kterých se mohou podnikatelé zúčastnit.

První akcí na seznamu je 7. národní konference kvality a udržitelnosti, která se uskuteční 14. září na půdě Ministerstva průmyslu a obchodu a nabídne interaktivní odborné přednášky a diskuse. Ty osvětlí nejnovější trendy a strategie v oblasti kvality a udržitelnosti a zároveň sdílení zkušeností z oblastí podnikatelského prostředí. Jde o fórum pro odborníky, nadšence a všechny zainteresované, kteří sdílejí vášeň pro kvalitu a udržitelnost.

Přečtěte si více informací a zaregistrujte se na konferenci o kvalitě

Den s Českou kvalitou

Další významnou akcí bude Den s Českou kvalitou. Ten připadl na 22. října. V jeho rámci budou slavnostně předána osvědčení novým držitelům značek Národního programu Česká kvalita. Jedná se o jedinečný okamžik, kdy budou oceněni ti, kdo se nejvíce zasazují o růst a rozvoj české kvality.

Loni získala značku Česká kvalita mimo jiné firma Best pro své betonové dlažební desky.

Slavnostní předání Národních cen ČR

Vrcholem celého Podzimu s kvalitou bude slavnostní ceremoniál při udílení Národních cen České republiky 2023, které se letos odehraje v reprezentačních prostorách Senátu. Tato ocenění jsou určena těm nejvýznamnějším organizacím, které excelují v oblasti kvality, inovací a udržitelnosti. To je příležitost nejen na oslavu, ale také na motivaci pro další růst a rozvoj.

Národní ceny kvality jsou považovány za nejprestižnější ocenění, jaké může organizace získat. Ocenění se každoročně udělují ve více než 80 zemích světa podle stejných pravidel a jsou nástrojem k dosahování vynikajících výsledků. Managementu poskytuje hodnocení v Národních cenách kvality neocenitelnou zpětnou vazbu a umožňuje nastoupit cestu trvalého zlepšování.

Toulky Českem budoucnosti dostanou dalších osm dílů

V rámci Podzimu s kvalitou se nejedná pouze o odborné akce a konference, ale také o inovativní projekty, které pomáhají šířit povědomí o oblasti kvality a udržitelnosti mezi širokou veřejnost. Jedná se například o některé televizní série.

Cyklus České televize představuje Česko jako zemi budoucnosti.

Ve spolupráci s Českou televizí a za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu, Rady kvality ČR a Programu Česká kvalita tak vznikla další řada úspěšného pořadu „Toulky Českem budoucnosti“. V rámci osmidílného seriálu se představí firmy a vědci, kteří už dnes předběhli svou dobu a svými objevy a prací mění svět a hrají v něm prim.

Podívejte se na epizody z předcházející řady série Toulky Českem budoucnosti

Českou kvalitu nenahradíš

Na online platformě CNN Prima NEWS zase začíná třetí řada úspěšného projektu „Českou kvalitu nenahradíš“. Jde o projekt zaměřený na podporu českého průmyslu a rozvoje regionů prostřednictvím značek Národního programu Česká kvalita.

Cílem je získat vyšší zájem o kvalitní české produkty a podpořit povědomí o značkách České kvality, zviditelnit kvalitní výrobky a služby šikovných firem i jednotlivců. „Označení výrobků a služeb může podpořit u organizace exportní charakter, a to zejména u výrobků inovativních, s originálním řešením, které obstojí v mezinárodní konkurenci a na světových trzích,“ uvádí Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání a 1. místopředseda Rady kvality ČR.

Podívejte se na rozhovory a informace o Národním programu Česká kvalita

Podnikatelé mohou své obzory rozšířit a zapojit se do transformace s Platformou zainteresovaných stran CSR. Ta vychází z Národního akčního plánu CSR a spojuje široké spektrum subjektů od soukromého a veřejného sektoru až po zájmové organizace. Firmy mohou diskutovat, sdílet osvědčené postupy s dalšími více než 70 členy Platformy.

Jak se přidat k Platformě

Pro připojení k Platformě zainteresovaných stran CSR stačí zaslat přihlášku, členství je zdarma. Více informací lze získat na jejím webu nebo na e-mailu sekretariatRKCR@mpo.cz. Ve spojení s Národním portálem lze zůstat sdílením hashtagu #podzimskvalitou2023 na sociálních sítích a na oficiálních webových stránkách Rady kvality ČR www.narodniportal.cz, kde budou k dispozici veškeré aktuality k partnerským akcím.

Právě i členové Platformy se aktivně podílejí na odborném programu akcí v rámci Podzimu s kvalitou. Členství je zcela zdarma a bez poplatků. Odbor podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky pečuje o funkci a výstupy Platformy, což přispívá k plnění cílů Národního akčního plánu CSR.

Lenka Štíplová
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články