Nigérie v současnosti patří k nejbohatším zemím Afriky s čistě proimportním trhem. Chce být do roku 2030 jednou z 20 největších ekonomik světa a za dalších 30 let se dostat do první desítky. Vláda podporuje strategické partnerství s velkými zahraničními investory. „Prověřený obchodní partner je tu klíčem,“ říká ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagosu Štěpán Beneš.

Nigerijci jsou hladoví po nových technologiích a hodně peněz dávají na rozvoj v oblasti ICT, uvádí Štěpán Beneš.

Nigérie je nejrozlehlejší zemí Guinejského zálivu. Lze ji ještě vnímat jako jednotný trh, nebo je situace v odlehlých regionech mimo pobřeží diametrálně odlišná?

V teoretické rovině můžeme Nigérii považovat za jednotný trh. Nicméně je nezbytné si uvědomit, že nejbohatší regiony se nacházejí na jihu, čehož je skvělým příkladem Lagos. Tento velký přístav byl a ještě asi dlouho bude vstupní branou do Nigérie a většina obchodních transakcí se odehrává právě v Lagosu nebo přes něj. Sever země je méně rozvinutý a také obchodních příležitostí pro české firmy tam není tolik.

Nejvíce se z Česka do Nigérie v roce 2023 vyvážely kovodělné výrobky, počítače, elektronické a optické přístroje, elektrická zařízení a stroje.

Nigérie zažívá populační boom. Jaké důsledky má růst populace pro hospodářství?

Z pohledu populační exploze je Nigérie opravdu považována za afrického obra. Je zde výrazně levná pracovní síla, ale se sníženou hodnotou odborných znalostí v jednotlivých profesích. Kvalita školní a odborné výuky nedokáže plně pokrýt potřeby jednotlivých profesí, což se přenáší do celkové vzdělanosti země. Obecně je ale důležité říci, že Nigérie společně s Jihoafrickou republikou jsou každopádně největšími a nejsilnějšími ekonomikami afrického kontinentu. Nigerijské ekonomika je čistě proimportní, což představuje velkou příležitost pro české exportéry. Do Nigérie se dá vyvézt prakticky cokoliv, protože v ní téměř vše chybí.

Nigérie je už s více než 220 miliony obyvatel nejlidnatější zemí Afriky a sedmou nejlidnatější na světě.

Loni nastoupil v Nigérii do úřadu nový prezident Bola Tinubu. Slíbil zlepšit ekonomiku. Daří se mu to?

Příchodem nového prezidenta se ekonomická situace příliš nezměnila. Pozitivním krokem je jeho příslib, že zintenzivní podporu směřující do Komise proti hospodářským a finančním zločinům, aby se zvýšila její schopnost řešit digitální trestné činy. K posílení kybernetické bezpečnosti plánuje nákup nových technologií. Zde se otevírá prostor i pro české firmy podnikající v segmentu kybernetické bezpečnosti, nigerijská vláda totiž avizovala pořízení nových technologií ze zahraničí. V této oblasti také již proběhl náš první česko-nigerijský webinář zaměřený na IT a Cyber Security pro bankovní sektor, který vzbudil velký zájem na nigerijské straně. Možnost představit svá řešení pro zástupce deseti největších nigerijských bank mělo šest nejlepších českých fintechových společností.

Zemi trápí vysoká inflace, co to znamená pro zahraniční investory a exportéry?

Kvůli vysoké inflaci může část zboží z Evropské Unie a USA ztrácet konkurenceschopnost, neboť trh je velice citlivý na cenu. Toho hojně využívají asijské společnosti, jejichž výrobky jsou z pohledu cen pro nigerijský trh více dostupné. V teritoriu je ale řada nigerijských společností, které jsou bohaté a preferují kvalitu, což nahrává českým firmám. Nigerijci si nákupem věcí ze západu potvrzují sociální status, jde o jejich prestiž. Příkladem úspěšné české firmy je Lasvit, výrobce luxusního osvětlení se na tomto trhu prosadil se svými velkolepými lustry, které ozářily hotel v nigerijské metropoli.

Které další české výrobky je možné vidět na nigerijském trhu?

V ulicích můžete potkat Nigerijce, kteří mají na hlavě čepice od Tonaku. V Nigérii působí i Škoda Auto či firma Jevíčko se svými žiletkami.

Jaké nové příležitosti se pro české exportéry otevírají?

Nigerijci jsou hladoví po technologiích a velké prostředky věnují na rozvoj IT a ICT technologií. Pilířem pro český export jsou oblasti ropného a zbrojního průmyslu, strojírenství, agrochemie nebo zdravotnictví. Příležitosti jsou v oblasti energetických projektů, v lesnictví a zemědělství či zpracovatelském průmyslu. Vláda se také zaměřuje na odpadové hospodářství. Nigérie chce podpořit společnosti specializující se na nakládaní s odpady. S rostoucí urbanizací a industrializací se objem vyprodukovaného odpadu dramaticky zvýšil, což si vyžádalo naléhavou potřebu účinných systémů sběru a likvidace odpadu. Vláda chce podpořit společnosti zabývající se sběrem a následnou recyklací jak komunálních, tak i průmyslových odpadů. V současnosti je vyvíjen velký tlak na nákup zahraničních technologií a know-how, jak dále nakládat s odpady. Zde se nabízí příležitost i pro české dodavatele a poradenské firmy, kteří se na tento obor zaměřují.

Jak doporučujete postupovat českému exportérovi, který na nigerijský trh vstupuje poprvé?

Měl by hlavně vždy spolupracovat s prověřeným partnerem. Velice často se setkávám s případy, že se česká firma potká s někým z Nigérie na veletrhu, tento člověk naslibuje hory doly, ale ve výsledku z toho nic není. Horší případy jsou, když česká společnost zašle zboží do Nigérie bez zajištěné platby, následně nedostane slíbené peníze a s daným člověkem se již nemůže spojit, protože přestal komunikovat.

Veletrhy, které se v Nigérii uskuteční v roce 2024

Medic West Africa 2024 17.–19. dubna 2024 www.medicwestafrica.com

West Africa Automotive Show (WAAS) 14.–16. května 2024 www.westafricaautomotive.com

NIGERIA BuildExpo 21.–23. května 2024 www.nigeriabuildexpo.net

Big 5 Construct Nigeria 24.–26. září 2024 www.big5constructnigeria.com

Nigeria Energy 17.–19 září 2024 www.nigeria-energy.com

Takže znovu: Prověřený partner je tu klíčem. A právě zde plní zahraniční kancelář CzechTrade Nigérie zásadní funkci díky perfektní znalosti místního prostředí. Přesně víme, na koho se obrátit a jak postupovat. Českým exportérům pomáháme nalézt vhodného obchodního partnera, se kterým mohou dlouhodobě a bezpečně obchodovat. Když totiž do Nigérie přijedete z Česka a nikdo vás tu nezná, tak nejspíš narazíte na různé podvodníky. CzechTrade pomůže tyto lidi odfiltrovat a poskytne kontakty, a to i na lokálním distributory a klienty.

Jaká tedy je teď v zemi konkrétně bezpečnostní situace?

Je pravda, že ekonomické turbulence tu vedly a stále vedou ke zhoršené bezpečnostní situaci. Pokud se český exportér rozhodne do Nigérii přijet, konkrétně do Lagosu, zahraniční kancelář CzechTrade nabídne asistenci a doporučí, jak se vyhnout zbytečným rizikům. Nigérie je někdy až démonizována, ale obchod je i přes kulturní rozdíly přínosný. Čeští exportéři nás mohou zavolat k nám do kanceláře CzechTrade v Lagosu a zeptat se na situaci a aktuální dění v zemi. Podávat o tom zprávu exportérům také patří k našemu poslání.

Štěpán Ctibor Beneš

Dříve působil například v České energetické agentuře a ve společnostech ČKD Nové Energo nebo Strojexport a Strojimport. Pracovně pobýval v Brazílii, Etiopii, Keni, Angole, Ugandě či na Kapverdských ostrovech. V současnosti je ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade v Lagosu, kterou v roce 2017 spoluzakládal. Hovoří anglicky, německy a portugalsky. Mezi jeho zájmy patří cestování a zejména portugalsky mluvící země.

(red)

Další články