Není to jen Kalifornie nebo Texas. Obrovské technologické huby pro inovativní začínající firmy rostou i na severu USA. Tam vyrazila na konci dubna velká česká podnikatelská delegace vedená ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou.

Část Bostonu v okolí náměstí Kendall Square je označována jako nejvíce inovativní míle světa.

Americký startupový ekosystém láká inovativní firmy z celého světa a Česká republika není výjimkou. Díky příznivému podnikatelskému prostředí, velkému množství atraktivních a zkušených investorů a rozsáhlému domácímu trhu patří Spojené státy mezi nejatraktivnější destinace pro české startupové firmy.

Loni přesáhly soukromé investice do startupů ve Spojených státech amerických hodnotu 170 miliard dolarů. Ačkoliv se jedná o pokles oproti předchozím letům, zájem investorů přetrvává. To dokazuje také skutečnost, že v minulém roce byl jeden z každých tří celkově investovaných dolarů v USA vložen právě do startupů zaměřených na umělou inteligenci.

Do Zámoří jela historicky největší mise

Když se řekne startupy a USA, nejčastější odpovědí je kalifornské Silicon Valley, ale ve skutečnosti je ve Spojených státech úspěšných startupových center mnohem víc. Na některé tyto destinace a příležitosti pro české startupy a inovativní firmy ukázala jarní cesta ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely do USA a Kanady, kterou doprovázela největší podnikatelská delegace v historii České republiky.

Mise zavedla české podnikatele do amerického Bostonu, Chicaga a Seattlu, které se řadí mezi top 20 globálních startupových ekosystémů. Jak uvedl ministr Síkela během svého projevu u kulatého stolu k podnikání a inovacím v Massachusetts Institute of Technology, vztahy Česka a USA jsou na historicky nejlepší úrovni a českým podnikatelům se otevírají nové příležitosti.

Mise zavítala i do sídla společnosti ThermoFischer, která se zaměřuje na řešení v oblasti biotechnologií, farmacie či laboratorních služeb.

Boston: nejlepší výzkum na světě

Nejen historická kolébka americké revoluce, ale v současnosti také domov revolučního vývoje především v oblasti přírodních věd a AI. To je Boston. Podle hodnocení Global Startup Ecosystem Index se oblast Bostonu umístila na pátém místě celosvětově, v rámci USA pak na čtvrtém místě za tradičními centry San Francisco, New York a Los Angeles. K největšímu rozvoji dochází zejména v rapidně rostoucích odvětvích, jako jsou již zmíněné přírodní vědy a biotechnologie, zdravotnické technologie, AI a big data. Jen trh s AI technologiemi je aktuálně oceňován na téměř 100 miliard dolarů a předpokládá se, že jeho hodnota se v následujících letech znásobí.

Bostonský ekosystém těží z velkého množství talentu a výzkumu. Je tam celkem 24 univerzit a mnoho vědeckých institucí, jako jsou prestižní MIT či Harvard University. Výzkumné instituce, inkubátory a startupové ekosystémy se zde soustředí kolem Kendall Square, kterému se často přezdívá „the most innovative sqaure mile on earth“. To lze přeložit jako označení „nejvíc inovativní míle na zemi“.

Centrum navštívil během zastávky v Bostonu také ministr Síkela a zdůraznil tak téma vědecké spolupráce, ale i význam akademických institucí jako technologických center pro startupy, které těží právě z výzkumu a transferu technologií. „Pro rozvoj moderní a konkurenceschopné ekonomiky je klíčové, abychom se zaměřili na produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou. Návštěva MIT mi potvrdila, že právě spolupráce startupů s vědeckými institucemi může českým firmám výrazně pomoci s urychlením vývoje a přenesením výsledků výzkumu do praxe. V této oblasti máme velký potenciál, který musíme využít,“ uvedl ministr.

Prestižní univerzity v Bostonu generují neustálý přísun nových expertů pro inovativní obory.

Boston se také těší podpoře ze strany americké vlády, která se aktivně snaží stimulovat růst místního ekosystému. Prezident Joe Biden označil Boston jako jeden z klíčových technologických hubů, který tak získal prostředky na podporu rozvoje v odvětvích AI, kvantových technologií a biotechnologií v rámci amerického zákona CHIPS and Science Act. Tento zákon má za cíl podporovat odvětví navázaná na polovodičový průmysl a související technologie. Atraktivitu Bostonu zvyšuje také jeho strategická poloha relativně blízko k New Yorku. Z českého úhlu je výhodou nejen blízkost ke kanceláři agentury CzechInvest v New Yorku, ale také ke kanadskému trhu a místním hubům v Torontu.

Chicago: pokrok postavený nejen na průmyslovém dědictví

Nejvýznamnějším ekonomickým centrem Středozápadu USA a také americké město s nejsilnější historickou vazbou na Českou republiku je Chicago. Sídlí v něm 31 společností ze seznamu Fortune 500, jako jsou značky Mondelez či Caterpillar. Město vyprodukovalo od roku 2021 na 12 startupových jednorožců, tedy společností s tržní hodnotou vyšší než jedna miliarda dolarů. Ty úspěšné se uplatňují zejména v oblasti softwarových řešení, informačních a finančních služeb či logistice. Zajímavé příležitosti pro startupy se v Chicagu soustředí také do oblasti přírodních věd, AI či big data.

Výhodou Chicaga je také blízkost k hranicím s Kanadou a k nejprogresivnějším kanadským regionům.

Jedním z klíčů k úspěchu v USA je napojení na místní ekosystém a dostatečně dobré zázemí, což umožňují lokální akcelerátory a inkubátory, pro české zájemce také český Generální konzulát a zahraniční kancelář agentury CzechTrade. Místní ekosystém v Chicagu nabízí celou řadu možností. Akcelerátory jako chicagský Innovation Hub 1871 nabízí programy pro startupy ve všech fázích jejich rozvoje, naopak MxD se soustředí přímo na digitální strojírenství a kyberbezpečnost. Podnikatelské mise v tomto ohledu představují zajímavou příležitost, jak navázat prvotní kontakt s těmito institucemi a seznámit se s jejich fungováním.

Další podporu a pomoc s expanzí na americký trh nabízí zahraniční kancelář CzechTrade v Chicagu, která poskytuje široké množství služeb pro inovativní firmy a nově také specializované služby pro startupy. Cílem těchto služeb je asistovat českým startupům při exportu, oslovování partnerů a vyhledávání obchodních příležitostí. Výhodou spolupráce se zastupitelskými úřady a zahraničními kancelářemi je znalost lokálního trhu včetně jeho specifik a vybraných příležitostí a především síť kontaktů.

Seattle: startupy mezi globálními giganty

Pacifický Seattle, důležité centrum amerického Severozápadu, se pro české firmy může zdát velmi vzdálenou destinací, ale díky místnímu bohatému startupovému ekosystému je toto město v centru dění. Vedle toho, že zde sídlí technologičtí giganti, jako jsou Microsoft, Amazon a AWS, vyprodukoval Seattle v posledních dvou a půl letech 17 startupových jednorožců a objem investovaného kapitálu dosáhl 23,5 miliardy dolarů. Aktuálně tam sídlí téměř 2500 startupů a jejich počet stále roste.

Dveře do místního ekosystému pomohla otevřít podnikatelská mise ministra Síkely, prvního člena vlády, který kdy Seattle navštívil. Je to právě Seattle, který se soustředí zejména na vývoj softwaru, ale také big data, AI, zdravotnické technologie, potravinářské technologie a přírodní vědy.

Delegace měla možnost navštívit centrum společnosti Microsoft zaměřené na problematiku potírání kyberkriminality.

Město je jedním z nejdiverzifikovanějších pracovních trhů v USA, který v kombinaci s více než stovkou technologických center založených firmami Microsoft, Amazon, Meta, Google a Apple nabízí tisíce expertů na AI a vývoj software. Z hlediska svého geografického umístění Seattle rovněž disponuje logistickou výhodou v podobě jednoho z nejvytíženějších přístavů na světě a strategické blízkosti ke kanadskému Vancouveru, který je v první dvacítce nejlepších startupových center v Severní Americe, a také přirozenými vazbami směrem do Asie.

České firmy mířící do Seattlu mohou v současné době těžit z expertizy a podpory zahraniční kanceláře agentury CzechInvest v San Franciscu, která by měla být na konci roku posílena o nové zastoupení agentury CzechTrade.

CzechTrade otevřel novou pobočku také v Texasu. Co tento unijní stát nabízí firmám a startupům?

V kombinaci se zdroji a příležitostmi, které nabízí místní ekosystém, by Seattle neměl chybět v hledáčku českých startupů se zaměřením na AI a software. „Startupová pilotní mise ministra průmyslu a obchodu do USA a Kanady potvrdila, že české startupy a technologické firmy mají americkému trhu co nabídnout ať už z hlediska inovací, či byznysového potenciálu,“ shrnuje David Müller, vrchní ředitel sekce EU a zahraničního obchodu na Ministerstvu průmyslu a obchodu, která má na starosti podporu exportu a mimo jiné přípravu obchodních misí. „Severní Amerika je obrovským a unikátním trhem se spoustou příležitostí, které se často mohou nacházet mimo ta ekonomická centra, jež jsou v Česku nejznámější. Boston, Chicago, Seattle a kanadské Toronto jsou jen příklady některých z nich a my jsme připraveni pomoci českým startupům se do nich dostat,“ dodal. x

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Další články