Podívat se s oficiální misí na místa, kam by se exportér sám dostal jen těžko. Nabídnout své výrobky na mezinárodním veletrhu se státní podporou. Představit své služby v oborovém katalogu v cizojazyčném provedení. I to patří mezi služby, které nabízí vývozcům agentura CzechTrade.

Mezi vývozci je velký zájem o každoroční Meeting Point, na němž se mohou setkat osobně na konzultaci s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade přímo v České republice.

Marketingovou podporu v zahraničí od agentury CzechTrade lze rozdělit do několika hlavních pilířů. V první řadě jde o zevrubnou pomoc pro účast na mezinárodních veletrzích. Agentura vnímá, že i přes rostoucí popularitu různých online konferencí mají klasické veletrhy stále nezastupitelnou roli. Generální ředitel agentury Radomil Doležal v rozhovoru pro pořad Exportní zrcadlo zdůraznil, že i přes veškerou digitalizaci zůstává byznys pořád hlavně záležitostí osobního setkávání. „Ten byznys je velmi offlinový,“ shrnul Radomil Doležal.

Po pandemickém útlumu zažívají letos veletrhy určitou renesanci.


Na veletržní služby může získat exportér dotaci

CzechTrade i proto stále udržuje pestrou paletu podpory vývozcům mířícím na veletrhy. Základní službou je účast firem v rámci společného českého stánku organizovaného agenturou. Pro firmy je výhodou, že CzechTrade zajistí přípravu společné expozice i všechny související organizační práce. Na samotné výstavě je pak jasnou předností, když potenciální zahraniční klienti vidí, že firma má záštitu oficiální české státní instituce. Zejména v arabských zemích nebo v postsovětském regionu je právě tohle velkou výhodou při oslovení trhu.
Na vybrané akce mohou malé a střední firmy získat podporu ze dvou projektů z OP PIK spolufinancovaných Evropskou unií – jde o projekty NOVUMM a NOVUMM KET. V rámci projektu NOVUMM může žadatel dosáhnout podpory až do výše 80 tisíc korun. Podpora je ve formě zvýhodněných služeb na veletrhu v adekvátní finanční hodnotě. Již dříve úspěšný projekt je v současnosti prodloužen a vztahuje se na vybrané akce až do konce června 2023. Stejné prodloužení se týká i obdobného projektu NOVUMM KET, v němž lze ovšem získat služby až v hodnotě 90 tisíc korun na jednu účast žadatele s tím, že tento projekt se zaměřuje na veletrhy klíčových technologií, zejména zdravotnických, leteckých a environmentálních.
Dále také Ministerstvo průmyslu a obchodu organizuje české oficiální účasti na vybraných veletrzích. Jejich aktuální seznam a konkrétní podmínky účasti lze nalézt na webové adrese www.mpo.cz/vystavy-a-veletrhy-2022/.


Přečtete si více o podpoře designu a dotacích na veletrhy v projektech NOVUMM a NOVUMM KET

S misí se podnikatelé dostali i do centrály pro stav jaderné nouze

CzechTrade také organizuje oborové mise do zahraničí. Zástupci českých firem se tak mohou během krátké několikadenní cesty setkat s velkým počtem potenciálních obchodních partnerů. Účastníci si pochvalovali například nedávnou společnou misi do Španělska, na jejíž organizaci se podílela zahraniční kancelář CzechTrade v Madridu a která se zaměřila na španělskou energetiku.

Svůj jaderný provoz Španělsko zvolna utlumuje, v době drahých energií ale s koncem jaderných elektráren nespěchá.

„Během tří dnů jsme měli možnost se seznámit nejen se segmentem jaderné energetiky ve Španělsku, jeho strukturou a fungováním, ale především s konkrétními firmami a jejich projekty. Systém krátkých prezentací pro všechny účastníky s následnými individuálními firemními schůzkami se mi zdál velmi efektivní,“ uvedl Jiří Šesták, obchodní manažer společnosti Advacam, která vyvíjí pokročilou
elektroniku.
Stejně jako v případě veletrhů i na misích zvyšuje kredit účastníků to, že je akce zaštítěna českou vládní agenturou. Čeští odborníci tak mohli navštívit provozy, kam by se individuálně asi dostávali jen těžko. V podniku Equipos Nucleares navštívili výrobnu technologií pro jaderný průmysl, ve společnosti Tecnatom pak simulační centrum pro výcvik operátorů jaderných elektráren. Navíc ale misi přijali i zástupci španělské Rady pro jadernou bezpečnost, kteří představili význam a fungovaní místnosti pro stav nouze SALEM. Zástupce českého podniku ÚJV Řež mohl navštívit také úložiště jaderného odpadu v lokalitě El Cábril. „Profesní návštěva El Cábril – za to děkuji obzvláště, protože to není běžné. Tím spíše, že šlo o zajištění individuálně pro mne. Ukázali mi vše, byli velmi otevření. Návštěva jaderné komise byla určitou třešničkou na dortu, zřejmě pracoviště SALEM každému také neukazují,“ uvedl Radek Trtílek, ředitel divize
Radioaktivní odpady & vyřazování ze společnosti ÚJV Řež.

Přečtěte si více o misi energetických firem do Španělska

Oborový katalog mají výrobci letadel i hraček

Dobrou vizitkou může být zařazení české firmy do společného oborového katalogu. Tyto graficky atraktivní online publikace představují případným zahraničním klientům stěžejní odvětví české ekonomiky jak přes celkové statistické údaje, tak přes představení konkrétních firem. Svého katalogu se tak už dočkal například český potravinářský, nábytkářský nebo letecký průmysl či nanotechnologie a výrobci hraček a hudebních nástrojů.

Při Sourcing Days se dodavatelé potkají s nákupčími velkých řetězců

Další populární akcí jsou takzvané Sourcing Days. V zásadě jde o setkání českých dodavatelů s nákupčími velkých zahraničních řetězců nebo výrobních koncernů. Příkladem je třeba osobní setkání s nákupčími německého výrobce vybavení pro potravinové řetězce, společností Aichinger. Akce se koná v Praze 22. a 23. listopadu a německá firma poptává dodavatele plastových, kovových či skleněných dílů a dalších výrobků. Při jednom setkání se tak mohou čeští dodavatelé zkusit dostat do obchodního vztahu
s firmou, která má roční obrat 90 milionů eur a působí nejen v Německu, ale i v Rakousku, Švýcarsku a dalších zemích. Podobných Sourcing Days pořádá CzechTrade každý rok několik. V průběhu listopadu se například čeští dodavatelé mohou dostat do přímého jednání s nákupčími polského řetězce lékáren Super-Pharm, který má 75 prodejen v největších polských městech. Ve Španělsku se budou v příštím roce konat dva Sourcing Days zaměřené na jadernou energii a vesmír jako navazující aktivita na zmíněné obchodní mise.

(red)

Další články