Ostravský startup VR Vitalis přináší originální nápad do zdravotnictví. Pacientům nabídl při rehabilitacích možnost cvičit tělo i mozek formou jednoduchých her ve virtuální realitě. Vedle domácího trhu už firma vstupuje také do Pobaltí nebo na Ukrajinu. Ve svém segmentu se chce stát evropskou jedničkou.

Pacienti zaujatí hrou částečně zapomenou na svá tělesná omezení a nepohodlí.

Na invalidním vozíku sedí částečně ochrnutý pacient. Na očích má 3D brýle, v rukou jednoduchý ovladač. A štípe dříví. Třeba tak vypadá v praxi neotřelé řešení, s nímž do oblasti zdravotních rehabilitací míří česká firma VR Vitalis. Lidé, kteří mají například kvůli zranění nebo Parkinsonově nemoci nějaké pohybové omezení, mohou spojit fyzické cvičení se zážitkem ve virtuální realitě.

Je to zábava a pacientům digitální svět umožní zakusit i to, co by v běžné realitě nezvládli. Třeba na virtuální louce chytat motýly. Testování systému navíc ukázalo, že pacienti při ponoru do sugestivní iluze zapomínají na bolest a na své limity. Dokážou pak udělat kupodivu i ty pohyby, o nichž si mysleli, že je už nezvládnou.

Uživatel má na výběr z virtuálních prostředí – vidí třeba les, zahradu nebo mořské pobřeží. V těchto příjemných kulisách mu program předkládá jednoduché úkoly, které cvičí motoriku nebo kognitivní funkce mozku. Pacient musí například skládat kostky nebo obkreslovat předložený vzor.

I člověk s Parkinsonem může ve virtuální realitě naštípat hromadu dříví. A bez rizika úrazu.

Pro terapeuty, kteří na pacienta dohlížejí a dávají mu instrukce stran správného držení těla, je tak virtuální realita užitečnou pomůckou. Navíc jedna rehabilitační sestra může naráz pracovat třeba hned se třemi nebo čtyřmi klienty, kteří cvičí ve stejném počítačovém programu.

V Česku zkouší digitální cviky na 40 pracovišť

Startup VR Vitalis přišel s prvním modulem pro takovou rehabilitaci na testovací úrovni před pěti lety. V současnosti nabízí několik desítek programů. A jen v České republice je zkouší už téměř 40 zdravotnických zařízení.

Z fáze nadšeneckého startupu se nyní projekt překlápí do plného byznysu, když peníze potřebné na drahý vývoj poskládal z různých zdrojů. „Zpočátku jsme rozjezd financovali jen z osobních prostředků. Vyhráli jsme i pár startupových soutěží, kde jsme také nějaké peníze získali. Vzhledem k tomu, kolik nás vývoj stojí, to sice byly kapky v moři, ale hodně nám to pomohlo v motivaci,“ vysvětluje zakladatelka a majitelka firmy Jana Trdá.

Před dvěma lety firmě pomohl také projekt u agentury TAČR se zaměřením na virtuální rehabilitaci pacientů s Parkinsonovou chorobou. A nedávno proběhla dvě kola oslovení investorů, přičemž to druhé vyneslo pro růst firmy už solidních 15 milionů korun. „Teď se připravujeme na třetí kolo, protože máme hodně plánů. Aktuálně patříme mezi top tři poskytovatele podobné služby v Evropské unii a chceme být rozhodně evropskou jedničkou,“ říká podnikatelka.

U dětských pacientů pomáhá cvičení formou hry zlepšit soustředěnost.

V základním týmu má firma VR Vitalis v současnosti 15 zaměstnanců a spolupracuje ještě s další patnáctkou zdravotnických expertů. Aktivní prodej svého vlajkového produktu spustil VR Vitalis loni na podzim, ale i za ten krátký čas už vyrostly tržby do současnosti ke čtyřem milionům korun. S letošním ročním obratem firma cílí na metu 10 milionů korun.

Vitalis chce vyrábět i vlastní ovladače

Jedna kompletní sada potřebná k digitální rehabilitaci zahrnuje 3D brýle, manuální ovladače, počítač zobrazující virtuální svět a samozřejmě samotné programové moduly. „Takový komplet vyjde včetně přídavného hardwaru pro rehabilitaci dolních končetin a dalších „vymyšleností“ asi na 150 tisíc korun. Ale je to trochu zavádějící údaj, protože většina klientů si hardware i software kupuje jako roční licenci,“ vysvětluje Jana Trdá. Systém je nabízen do zdravotnických a sociálních zařízení a počítá s odborným dozorem terapeuta, není tedy zatím určen pro domácí použití.

Terapeut kontroluje správnost pohybů a zároveň dohlíží na bezpečí pacienta.

Společnost se nicméně chce zaměřit nejen na programy, ale i na vývoj vlastní řady jednoduchých ovladačů. Ty, které jsou v současnosti běžně v prodeji, jsou totiž uzpůsobeny hlavně pro hráče počítačových her. Mají spoustu tlačítek a páček a seniora nebo invalidního pacienta mohou mást. Proto chce Vitalis nabídnout vlastní zjednodušené ovladače, s nimiž bude snazší manipulovat.

V hledáčku jsou nemocnice od Británie po Thajsko

Ostravská firma jde zároveň bez zdržování do světa. Své programy aktuálně nabízí už v sedmi jazykových mutacích. Letos by chtěla dokončit vstup asi na pětici zahraničních trhů a má další ambice růst i mimo Evropu. „Naše řešení je již využíváno na Slovensku a na Ukrajině. V jednání jsme s Maďarskem, Německem a Velkou Británií, kam bychom se rádi dostali ještě letos. Distributory máme podepsané v Polsku a Pobaltí, ale tam je to čerstvé, takže prodeje ještě neproběhly. V průběhu příštího roku chceme pokrýt téměř celou Evropskou unii,“ vypočítává Jana Trdá. „Řešíme administrativně také Thajsko a Spojené arabské emiráty. Tam máme distributory dohodnuty, ale jelikož jsou to země mimo EU, je to administrativně poněkud náročnější,“ pokračuje majitelka firmy.

Přetížené zdravotníky má i Pobaltí

Jana Trdá je přitom zkušenou podnikatelkou, pro niž je Vitalis už čtvrtým byznysovým projektem. Poprvé ale zakouší i zahraniční expanzi. Proto se rozhodla využít podporu proexportní agentury CzechTrade. Mimo jiné při vstupu do Pobaltí, tedy na trhy Litvy, Lotyšska a Estonska.

„Ještě před zahájením spolupráce jsem klienta upozornila na specifika těchto trhů, obzvlášť na to, že v Lotyšsku se neplatí klasické povinné zdravotní pojištění. To v Lotyšsku ovlivňuje způsob a rozsah financování zdravotnictví,“ říká Věra Všetičková, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí.

„Naopak výhodou těchto trhů je flexibilita místních partnerů, jejich otevřenost novým řešením. Zvláště těm chytrým, inovativním a digitálním. Přetížení zdravotnického personálu, který se zabývá fyzioterapií a rehabilitací, je pravděpodobně problém, s nímž se potýká řada evropských zemí, nejen Pobaltí. Nicméně právě palčivost tohoto problému, jenž VR Vitalis pomáhá zmírnit, vnímám jako zásadní,“ podotýká Věra Všetičková.

K jednoduchým a zároveň zábavným cvičením na motoriku od VR Vitalis patří chytání virtuálních motýlů.

Kancelář CzechTrade nejprve v Pobaltí vytipovala pro ostravskou firmu potenciální obchodní partnery, přičemž dobrým místem pro jejich osobní oslovení byl i veletrh Medbaltica 2023 v Rize.

Česká firma si ze zpracovaného seznamu vybrala čtrnáct potenciálních partnerů k oslovení. Výběr pak ještě zúžila na šest vhodných kandidátů, s nimiž následně absolvovala osobní jednání v Rize. „Zcela klíčový pro úspěch společnosti byl příjezd jejích zástupkyň do Rigy a účast na předem domluvených schůzkách. Některá z těchto jednání se uskutečnila v reprezentativních prostorách Zastupitelského úřadu ČR v Rize, což dodalo jednání na prestiži. Právě osobní setkávání s partnery z Pobaltí a rychlá flexibilní komunikace je v regionu zcela zásadní pro obchodní úspěch. Nejčastější výtkou Lotyšů, Litevců a Estonců vůči Čechům je pomalá komunikace,“ vysvětluje Věra Všetičková. „Díky osobním schůzkám a praktickým ukázkám se VR Vitalis dostal do pohodlné pozice, kdy si mohl vybírat distributora pro pobaltský trh z několika kandidátů. S jedním z nich již spolupráci zahájil,“ dodává Věra Všetičková.

Digitální cviky pomohou i po mrtvici

Tuzemští lékaři a terapeuti, kteří novou formu rehabilitace zkoušejí, novinku oceňují. „Prostředí virtuální reality obohacené herními prvky je pro pacienty velmi motivující a chyby, které pacient udělá během cvičení, jsou okamžitě viditelné a mohou být hned napraveny,“ komentuje Šárka Baníková, primářka Kliniky rehabilitace a tělovýchovného lékařství FN Ostrava. Jde o jednu z nemocnic, kde nové řešení zkouší už od roku 2020.

VR Vitalis loni v Moravskoslezském kraji uspěl v soutěži Firma a živnostník roku. Více si přečtěte v článku na portálu BusinessInfo.cz

David Školoudík, proděkan pro vědu a výzkum Lékařské fakulty Ostravské univerzity, uvádí, že taková rehabilitace může pomoci mimo jiné lidem s roztroušenou sklerózou nebo pacientům po mozkové příhodě. „Používáním specifických cviků ve virtuální realitě by mohlo dojít nejen k rychlejší úpravě postižených funkcí, ale také ke zpomalení progrese hybných poruch a u některých onemocnění dokonce k oddálení nástupu prvních příznaků, například u pacientů v časných fázích Parkinsonovy nemoci,“ uvádí David Školoudík.

Digitální síle odborníci evidentně věří. A věří jí i majitelka Vitalisu Jana Trdá. Ta dodává, že investice do využití virtuální reality ve zdravotnictví nyní rostou meziročně téměř o 40 procent.

Tomáš Stingl

Další články