Ekonomika už nemá být závislá jen na těžbě ropy. Modernizovat se má doprava, zdravotnictví, města či zemědělství. To patří k cílům, které vytyčila saúdskoarabská Vize 2030. Země také zjednodušila vízové povinnosti. „V posledních letech se snaží otevřít zahraničním návštěvníkům a investorům,“ říká ředitel nedávno otevřené zahraniční kanceláře CzechTrade v Rijádu Tamer El-Sibai.

Tamer El-Sibai na svém novém působišti zhodnocuje dlouholeté zkušenosti, které získal v minulosti při vedení kanceláří CzechTrade v Egyptě a Maroku. Výhodu má také v tom, že vedle jiných jazyků mluví plynule i arabsky.

Saúdská Arábie je pořád ještě vnímána jako hodně uzavřená země. Ale nedávno udělala změny. Jak náročné je teď pro Čechy do této země vstoupit?

V posledních letech se Saúdská Arábie snaží otevřít se zahraničním návštěvníkům a investorům. Zavedla několik opatření na uvolnění vízové politiky a usnadnění cestování. Od roku 2019 zavedla turistická víza pro občany několika států včetně některých evropských zemí. Toto opatření se vztahuje také na české občany. Turistická víza umožňují návštěvníkům přijet až na 90 dní a mohou být získána online nebo při příjezdu na letiště.

Pro obchodní cesty jsou k dispozici obchodní víza, která umožňují krátkodobý pobyt za účelem jednání, konferencí nebo byznysových setkání. Pro cestování za prací je nutné mít pracovní vízum, které je obvykle zajišťováno zaměstnavatelem v zemi. Přestože Saúdská Arábie vízovou politiku uvolnila, stále existují určitá omezení pohybu pro cizince. Například jsou určitá místa, kam cizinci nemají povoleno vstupovat. Například svaté město Mekka zůstává přístupné pouze pro muslimy.

Stále více turistů přijíždí ocenit atrakce, jako je třeba pouštní jeskyně Al Qarah. Loni přicestovalo ze zahraničí už 27 milionu hostů, cíl do roku 2030 je přesáhnout hranici 70 milionů zahraničních návštěvníků.

Jak začít na saúdskoarabském trhu obchodovat – je potřeba mít místního prostředníka, kterému se v arabských zemí říká sponzor?

Pro začátek budete potřebovat obchodní licenci a místního partnera nebo agenta. Pro obchodovaní v Saúdské Arábii existuje několik možností a volba závisí na povaze vašeho byzynsu a cílů. Pokud plánujete v zemi dlouhodobě podnikat, můžete zvážit založení místní pobočky nebo společnosti. Pro to je obvykle vyžadován opravdu místní sponzor, který může být saúdským občanem nebo saúdskou firmou. Tento sponzor může být buď pasivním partnerem, který poskytuje jen své jméno a licenci, nebo aktivním partnerem, který se i fakticky podílí na řízení byznysu.

Další možností je spolupráce s místními distributory nebo obchodními partnery, kteří již mají etablované postavení na trhu. Tímto způsobem můžete využít jejich znalostí trhu, distribučních kanálů a kontaktů.

Vzhledem k rychlému rozvoji digitálních technologií a internetového obchodu můžete zvážit také možnosti prodeje produktů nebo služeb prostřednictvím online platforem. I když přímý prodej do Saúdské Arábie může být náročný, existují online tržiště a platformy, které tento proces usnadní.

Dominantou obchodní části metropole Rijád je mrakodrap Královské centrum, kterému turisté pro jeho zvláštní tvar přezdívají „otvírák“.

Co přináší plán nazvaný Vize 2030?

Saúdská Arábie přijala tento ambiciózní strategický plán, který si klade za cíl nejen diverzifikovat ekonomiku, ale také transformovat společnost tak, aby byla připravená čelit výzvám a příležitostem 21. století. Hlavním motorem této vize je snaha o snížení závislosti země na těžbě ropy a o vytvoření stabilnějšího a udržitelnějšího hospodářství. To zahrnuje podporu růstu soukromého sektoru, aby země vytvořila víc pracovních příležitostí a podnítila inovace.

Investice do infrastruktury jsou klíčové pro podporu ekonomického růstu a zlepšení kvality života obyvatel. Zahrnuje modernizaci dopravy, energetiky a komunikací stejně jako rozvoj měst, aby se v nich vytvořilo příjemné životní prostředí.

Jaké příležitosti může tenhle plán dát českým dodavatelům?

Například v oblasti stavebnictví a infrastruktury. Saúdská Arábie plánuje zejména do rozvoje dopravních sítí, energetiky nebo bytových projektů investovat miliardy dolarů. Šanci tak mají české firmy s odborností ve stavebnictví, architektuře nebo inženýrství.

Vizualizace ukazuje nejambicióznější projekt Saúdské Arábie – do konce dekády má vyrůst futuristické město Neom, které chce být rájem technologických firem a také hostitelem mistrovství světa ve fotbalu.

Pouštní země má také ambici snížit svou závislost na dovozech potravin a investuje do zvýšení jejich domácí produkce. České společnosti mohou nabídnout technologie, know-how a výrobky v oblasti zemědělství, agrotechnologií a potravinářského průmyslu.

Saúdská Arábie se snaží posílit i svůj technologický sektor a investuje do startupů a technologických inovací. Zákazníky by mohly najít české technologické firmy s pokročilými řešeními v oblasti umělé inteligence, blockchainu či automatizace.

V rámci rozvoje zdravotnictví a zlepšení přístupu ke zdravotní péči bude Saúdská Arábie pravděpodobně hledat dodavatele lékařského vybavení, farmaceutických výrobků a zdravotnických služeb.

A v neposlední řadě – i když země plánuje diverzifikovat svou ekonomiku, energetika stále zůstává klíčovým odvětvím. Příležitosti tak mohou nalézt i české společnosti se specializací v obnovitelných zdrojích energie, energetickém inženýrství a technologiích pro úspory energie.

Můžete uvést hlavní kulturní specifika při jednání s arabskými partnery?

Existuje zde několik klíčových kulturních odlišností, které je důležité brát v úvahu při jednání nebo uzavírání obchodních smluv. Zdejší společnost je založena na islámských zvyklostech a tradicích, které mají hluboký vliv na všechny aspekty každodenního života. To znamená, že je nutné respektovat náboženské zákony a praktiky, jako je například dodržování modliteb a postů během Ramadánu.

Jak vypadá život v muslimských zemích během ramadánu? Přečtěte si doporučení pro období fascinujícího postního měsíce

Dále je v saúdské společnosti patrná silná hierarchie a respekt k autoritám. Starší členové komunity, nadřízení nebo významné osobnosti si během jednání zaslouží zvláštní úctu a pozornost. Podobně je důležité respektovat oddělení mužů a žen.

Vzhledem k tomu, že konzumace alkoholu je v Saúdské Arábii zakázána, je třeba se zdržet nabízení alkoholických nápojů během obchodních setkání a společenských akcí. Stejně tak je důležité respektovat místní stravovací zvyklosti a omezení, jako je například vyhýbání se určitým druhům potravin nebo připravení speciálních pokrmů pro hosty.

Se kterým zbožím a službami lze uspět?

V Saúdské Arábii se nabízí příležitosti v několika klíčových odvětvích. Zdravotnictví a farmaceutický průmysl jsou perspektivní díky rostoucí poptávce po kvalitní zdravotní péči. Stavebnictví a realitní trh rostou díky rozvoji infrastruktury a bydlení. Investice do energetiky a obnovitelných zdrojů energie mají potenciál v zemi, která se snaží diverzifikovat svou energetickou základnu. Informační technologie a digitální služby jsou dalším atraktivním odvětvím vzhledem k rostoucí digitalizaci ekonomiky. Zábavní průmysl a turistika jsou také na vzestupu s iniciativami, jako je právě Vision 2030, což poskytuje příležitosti pro investice do rekreačních center, hotelů a turistických služeb.

Jak je to u Arabů s vnímáním času?

V Saúdské Arábii je obvyklé, že obchodní jednání mohou probíhat pomaleji než v západních zemích. Také je tu důležité dlouhodobě budovat osobní vztahy a důvěru. Může se stát, že se vám jednání budou zdát příliš formální nebo méně strukturovaná než v jiných zemích. Je ale důležité mít na paměti, že budování vztahů a důvěry tu může trvat déle než samotné projednání obchodních podmínek. Trpělivost je při obchodování v Saúdské Arábii klíčová.

Podívejte se na krátké videoshrnutí příležitostí v Saúdské Arábii

(red)

Další články