Rok 2023 byl charakterizován aktivní spoluprací mezi Českou republikou a Ukrajinou na více úrovních se zahrnutím mnoha sektorů ekonomiky. V uplynulém roce nadále rostla solidarita ve veřejnosti i mezi podnikateli.

Rok 2023 charakterizovala aktivní spolupráce mezi ČR a Ukrajinou na mnoha úrovních

Vzhledem k nutnosti zabezpečení zdrojů tepla na zimu a pokračujícímu nehumánnímu bombardování ze strany Ruska jsme byli svědky vzrůstající solidarity mezi veřejností i v podnikatelském sektoru.

Věnovali jsme zvláštní pozornost potřebám Ukrajiny, a to nejen na vrcholné úrovni, ale i prostřednictvím komunikace s municipalitami a oblastmi, které nám předávaly aktuální informace o situaci na místě. Přestože nebylo možné uspořádat další zasedání česko-ukrajinské mezivládní komise pro hospodářskou spolupráci, udržujeme kontakty i na vrcholné úrovni. 

Na novoročním setkání Business klubu Ukrajina 26. ledna 2023 jsme vyhlásili sbírku na pokrytí kritických energetických potřeb s názvem „Rozsvěcíme Ukrajinu“. Finální vybraná částka 769 302 korun posloužila k nákupu moderních zdrojů tepla a elektřiny pro školy, nemocnice, administrativní budovy i obytné domy v několika regionech.

Business klub Ukrajina pomůže českým firmám k novým zakázkám

ReBuild Ukraine

V únoru se podnikatelská delegace v čele s ministrem průmyslu a obchodu Jozefem Síkelou účastnila rekonstrukčního veletrhu ReBuild Ukraine ve Varšavě. Kromě čtrnácti vystavujících českých firem, zejména ze stavebního sektoru, navštívila veletrh doprovodná podnikatelská mise ministra se čtyřiceti podnikateli a sociálními partnery.

Březen byl ve znamení posílení strategické spolupráce Ukrajiny s ČEPS, které darovalo ukrajinské protistraně zařízení pro přenosovou soustavu posilující energetickou infrastrukturu Ukrajiny poničenou ruským bombardováním.

Na veletrhu ve Varšavě se v rámci ReBuild Ukraine představily i české firmy

Březnové setkání s delegací města Dnipro v čele s náměstkem primátora Volodymyrem Millerem pak vytvořilo pevné základy pro rozvoj českých projektů v tomto městě. Klíčové pro příjezd ukrajinských delegací do Česka bylo jejich propojení se zájemci z podnikatelského sektoru, kteří jim mohli představit své cenné know-how a vřele je uvítali ve svých pracovištích a výrobnách.

Vývoj inovací na Ukrajině nebrzdí

Intenzivně jsme se i věnovali pokročilým odvětvím průmyslu. Delegace věnující se chytrým technologiím a aspektům průmyslu 4.0 a 5.0 navštívila Českou republiku hned třikrát. Poprvé zavítala do ČR v dubnu delegace ukrajinských podniků ze sektoru smart cities v čele s předsedou Ukrajinské clusterové aliance. Ukrajinští partneři dokázali, že navzdory válce vyvíjejí inovativní nástroje zejména v oblastech i energetiky, infastruktury, dopravy, zdravotnictví.

Fond Ukrajina je investicí do českých firem. Jak bezpečně vyvážet na Ukrajinu?

V březnu proběhla mise zaměřená na důlní technologie, které se účastnilo pět firem. Podniky prezentovaly zástupcům státního podniku Lvivvuhilia konkrétní řešení v oblasti optimalizace důlní i povrchové dopravy, jejich portfolio obsahovalo také závěsné šachty, razicí kombajny a další.

Podnikatelská mise organizovaná MPO do západoukrajinských regionů a účast českých firem na Západoukrajinském exportním fóru v červnu pak otevřela dveře pro spolupráci v těchto dosud tak trochu opomíjených regionech. Na tuto akci chceme navázat a zúčastnit se ještě výrazněji i v roce 2024.

V červnu se naši ekonomičtí diplomaté a zástupci Business klubu Ukrajina a CzechTrade účastnili již tradičních konzultací s českými podnikateli se zájmem o působení či vstup na ukrajinský trh. Podnikatelé měli možnosti položit konkrétní dotazy a představy ohledně spolupráce s Ukrajinou.

Ve Varšavě se v rámci ReBuild Ukraine představily i české firmy

Jak může MPO podpořit obnovu Ukrajiny?

Na konci června také proběhlo na půdě MPO setkání Business klubu Ukrajina, byly představeny nástroje, díky kterým může MPO finančně podpořit obnovu Ukrajiny nad rámec svých běžných proexportních nástrojů, a do kterých se mohou zapojit tuzemské firmy.

V červenci se uskutečnila doprovodná podnikatelská mise na Ukrajinu, kterou organizoval vládní zmocněnec pro rekonstrukci Ukrajiny a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Během této produktivní cesty jsme navštívili významná města Lvov, Kyjev a Dnipro, kde jsme se aktivně účastnili byznys fór. Jedním z důležitých momentů naší mise bylo slavnostní otevření zahraniční kanceláře CzechTrade v Lvově.

Stánek Contact Ukraine v říjnu 2023 jsme vybudovali jako doprovodný program Mezinárodního strojírenského veletrhu Brno. Byl dalším krokem směrem k prohlubování obchodních vztahů mezi českými a ukrajinskými partnery. Ukrajinská delegace se zástupci šesti ukrajinských oblastí: Kyjev, Lvov, Rivne, Dněpropetrovsk, Ivano-Frankivsk a Ternopil byla největší zahraniční delegací od začátku agrese.

Přivézt do ČR tuto stočlennou delegaci se podařilo zejména díky silným vazbám vytvořeným již během předchozích misí mimo jiné do Lvovské, Kyjevské a Dněpropetrovské oblasti. Tuto početnou delegaci tvořili opět zástupci chytrého průmyslu, tentokrát blíže zaměření na automatizaci a digitalizaci výrobních procesů. Osobní přítomnost a finanční spolupodílení se na projektech ekonomické diplomacie s našimi partnery je další formou, kterou se podílíme na ekonomické spolupráci.

Na podzim dále proběhla mise se zaměřením na vodíkové technologie v souladu s dlouhodobým cílem posílit podíl obnovitelných zdrojů v energetickém mixu. V listopadu také proběhla další konference zaměřená na průmysl 4.0 a 5.0, tentokrát se zvláštním zřetelem na kyberbezpečnost a spolupráci s výzkumnými centry vysokých škol. Proběhl i další ReBuild Ukraine se skromnější, avšak pečlivě vybranou delegací úzce zaměřenou na energetiku.

Naše aktivity nejen za rok 2023 nezůstaly bez povšimnutí. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela byl oceněn Řádem za zásluhy II. třídy ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

S novým rokem se rýsuje nová spolupráce

S přicházejícím rokem 2024 se nám rýsuje nová kapitola. Nadcházející rok bude opěr charakteristický bohatým programem Business klubu Ukrajina, a i našich partnerů, těšit se můžeme na nové oborové i regionální podnikatelské mise do a z Ukrajiny, konference a veletrhy.

Češi vyhlásili sbírku na pokrytí kritických energetických potřeb „Rozsvěcíme Ukrajinu“. Na snímku Dnipro

Prioritním cílem zůstává propojení ukrajinské poptávky s českou nabídkou, do hry však vstupuje i další klíčový aktér – mezinárodní finanční instituce, zejména Světová banka, Evropská investiční banka (EIB) a Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD). Od roku 2025 bude mít EIB na čtyři roky viceprezidenta z ČR. To je příležitost zlepšit povědomí našich podnikatelů o možnostech, které mezinárodní tyto instituce nabízejí.

Seznámení s jejich nástroji již bylo na podzim 2023 zahájeno prostřednictvím tří seminářů pořádaných našimi resortními a sociálními partnery. Dostupné zdroje pro obchodní projekty s Ukrajinou a zejména jejich přípravu přitom nejsou omezeny pouze na úroveň národních financí, ale zejména na zmíněné mezinárodní finanční instituce.

V plánech na rok 2024 se najdou zástupci mnoha průmyslových sektorů. Budeme se věnovat teplárenskému sektoru za účasti vrcholných zástupců Ukrajinské teplárenské asociace. Do Česka také znovu zavítají naši již tradiční partneři ze sektoru smart cities, a to na veletrh Urbis Smart City Fair v červnu v brněnském výstavišti. V souběhu s Mezinárodním strojírenským veletrhem se v říjnu 2024 opět uskuteční Contact Ukraine za účasti zástupců ukrajinských regionů.

Podnikatelská mise navštívila v červenci i ukrajinskou metropoli Kyjev

Zapojte se do obnovy Ukrajiny!

Dnes již můžeme s potěšením oznámit, že se k nám připojilo přibližně 190 společností. Velmi nás potěší, pokud se i v následujícím roce zapojíte do projektů obnovy Ukrajiny. Očekávejte nová setkání, projekty a rozšiřování našich proexportních nástrojů.

V současnosti máme k dispozici nástroj Aid for Trade – Ukraine, který umožňuje financovat menší rozvojové projekty poptávané ukrajinskou stranou. Nyní již bylo vypsáno formou veřejného výběrového řízení prvních šest projektů, podaných ukrajinskými samosprávami. Další projekty budou zveřejňovány během roku 2024.

Tento nástroj obsahuje nová specifika oproti standardnímu nástroji rozvojové spolupráce Aid for Trade, proto prostřednictvím bilaterálních jednání neustále informujeme ukrajinské i české partnery, jak je možné se zapojit do projektů.

S novým rokem se rýsuje další spolupráce

Další nástroj, Capacity Building for Ukraine, je důležitý pro naši budoucí spolupráci v oblasti modernizace, digitalizace a předání know-how. Tento program umožňuje předávat Ukrajině české know-how – například pozvat do ČR na návštěvu zahraniční delegace za účelem účasti na bilaterálních jednáních, veletrzích či konferencích, k získání kontaktů a know-how od českých partnerů.

Dále můžeme skrze tento program pořádat vzdělávací akce pro ukrajinské zástupce či výjezdy školitelů z ČR na Ukrajinu. To je nezbytné pro harmonizaci ukrajinské ekonomiky s unijními požadavky.

Pracovali jsme na posílení přítomnosti agentury CzechTrade na Ukrajině. Ve Lvově byla zřízena další kancelář CzechTrade, která poskytne podnikatelům podporu na západní Ukrajině. V případě Dněpru prozatím český zástupce působí prostřednictvím českého velvyslanectví v Kyjevě, abychom posílili zastoupení na východě Ukrajiny s přihlédnutím k bezpečnostní situaci.

Maria Gorbatova, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Další články